Banko stebėtojų taryba

Aukščiausias banko valdymo organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas. Visuotinis akcininkų susirinkimas 4 metams renka banko stebėtojų tarybą, susidedančią iš 7 narių.

Stebėtojų tarybos pirmininkas

Arvydas Salda
AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos narys nuo 1991 m., nuo 1999 m. – stebėtojų tarybos pirmininkas

Darbovietė:

 • UAB „Šiaulių banko turto fondas“
 • AB „Eglės“ sanatorija

Nuosavybės teise turi 2,28 % akcijų ir balsų, su kartu veikiančiais asmenimis — 38,52 % akcijų ir balsų.

Stebėtojų tarybos nariai

Gintaras Kateiva
AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos narys nuo 2008 m.

Darbovietė:

 • UAB „Litagra“
 • UAB „Litagros mažmena“

Nuosavybės teise turi 5,82 % akcijų ir balsų, su kartu veikiančiais asmenimis — 38,52 % akcijų ir balsų.  

Valdas Vitkauskas
AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos narys nuo 2014 m., atstovaujantis Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankui (ERPB)

Darbovietė:

 • Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas

Atstovauja ERPB, nuosavybės teise turinčiam 18,24 % akcijų ir balsų, su kartu veikiančiais asmenimis — 38,52% akcijų ir balsų

Ramunė Vilija Zabulienė
Nepriklausoma AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos narė nuo 2012 m.

Darbovietė:

 • VšĮ „ArsDomina“

Banko akcijų neturi.

Darius Šulnis

Darius Šulnis 
AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos narys nuo 2016 m. gegužės 9 d.

Darbovietė:

 • AB „Invalda INVL“
 • UAB „INVL Asset Management“
 • UAB „Invalda LT Investments“

Nuosavybės teise akcijų neturi, atstovauja akcininkui, turinčiam 6,79 proc. banko akcijų; kartu su kitais kartu veikiančiais asmenimis turi 38,52 proc. akcijų ir balsų.

Martynas Česnavičius

Martynas Česnavičius
AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos narys nuo 2016 m. gegužės 9 d.

Darbovietė:

 • UAB „D Investicijų valdymas“
 • „Fund Amber Trust I S.C.A.“
 • „Amber Trust II S.C.A“
 • UAB „Pro Finance“
 • „KJK management S. A.“

Nuosavybės teise akcijų neturi, atstovauja akcininkui, turinčiam 0,39 proc. banko akcijų; kartu su kitais kartu veikiančiais asmenimis turi 38,52 proc. akcijų ir balsų.

Miha Košak

Miha Košak
AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos narys nuo 2017 m. birželio 26 d.

Darbovietė:

 • Nepriklausomas konsultantas.

Atstovauja ERPB, nuosavybės teise turintį 18,24 % akcijų ir balsų, su kartu veikiančiais asmenimis — 38,52% akcijų ir balsų