Banko valdyba

Banko valdybos pirmininkas

Algirdas Butkus
AB Šiaulių banko valdybos pirmininkas nuo 1999 m. (1991-1999 m. banko stebėtojų tarybos pirmininkas)
Šiaulių banko administracijos vadovo pavaduotojas

Nuosavybės teise turi 3,22 % akcijų ir balsų, su kartu veikiančiais asmenimis - 39,10 % akcijų ir balsų.

Banko valdybos nariai

Vytautas Sinius
AB Šiaulių banko valdybos pirmininko pavaduotojas nuo 2014 m. (valdyboje - nuo 2011 m.)
Šiaulių banko administracijos vadovas

Nuosavybės teise turi 0,14 % akcijų ir balsų, su kartu veikiančiais asmenimis — 39,10 % akcijų ir balsų. 

Donatas Savickas
AB Šiaulių banko valdybos pirmininko pavaduotojas nuo 1995 m.
Šiaulių banko administracijos vadovo pavaduotojas, Finansų ir rizikos valdymo tarnybos vadovas

Nuosavybės teise turi 0,10 % akcijų ir balsų, su kartu veikiančiais asmenimis — 39,10 % akcijų ir balsų. 

Daiva Šorienė
AB Šiaulių banko valdybos narė nuo 2005 m.
Šiaulių banko administracijos vadovo pavaduotoja, Verslo plėtros tarnybos vadovė

Nuosavybės teise turi 0,07 % akcijų ir balsų, su kartu veikiančiais asmenimis — 39,10 % akcijų ir balsų.

Jonas Bartkus
AB Šiaulių banko valdybos narys nuo 2012 m.
Šiaulių banko Informacinių technologijų tarnybos vadovas

Nuosavybės teise turi 0,09 % akcijų ir balsų, su kartu veikiančiais asmenimis — 39,10 % akcijų ir balsų.

Vita Adomaitytė
AB Šiaulių banko valdybos narė nuo 2011 m.
Šiaulių banko vyriausioji buhalterė, Apskaitos ir mokesčių tarnybos vadovė

Nuosavybės teise turi 0,06 % akcijų ir balsų, su kartu veikiančiais asmenimis — 39,10 % akcijų ir balsų.

Ilona Baranauskienė
AB Šiaulių banko valdybos narė nuo 2014 m.
Šiaulių banko Aktyvų pertvarkymo tarnybos vadovė, Specialaus finansavimo departamento direktorė

Nuosavybės teise turi 0,01 % akcijų ir balsų, su kartu veikiančiais asmenimis — 39,10 % akcijų ir balsų.