Banko valdyba

Banko valdyba yra kolegialus banko valdymo organas, kurį sudaro 7 (septyni) nariai. Valdybos narius renka, atšaukia ir prižiūri jos veiklą banko stebėtojų taryba. Valdybos kadencija – ketveri metai, kadencijų skaičius neribojamas.

Banko valdybos pirmininkas

Algirdas Butkus

 • AB Šiaulių banko valdybos pirmininkas nuo 1999 m. (1991-1999 m. banko stebėtojų tarybos pirmininkas)
 • Šiaulių banko administracijos vadovo pavaduotojas

Išsilavinimas:

 • Kauno politechnikos institutas, ekonomikos magistras

Nuosavybės teise turi 3,22 % akcijų ir balsų, su kartu veikiančiais asmenimis - 39,10 % akcijų ir balsų.

Banko valdybos nariai

Vytautas Sinius

 • AB Šiaulių banko valdybos pirmininko pavaduotojas nuo 2014 m. (valdyboje - nuo 2011 m.)
 • Šiaulių banko administracijos vadovas

Išsilavinimas:

 • Vilniaus aukštesnioji ekonomikos mokykla, banko tarnautojas
 • Vilniaus universitetas, ekonomikos bakalauras
 • Vytauto Didžiojo universitetas, vadybos ir verslo administravimo magistras

Nuosavybės teise turi 0,14 % akcijų ir balsų, su kartu veikiančiais asmenimis — 39,10 % akcijų ir balsų. 

Donatas Savickas

 • AB Šiaulių banko valdybos pirmininko pavaduotojas nuo 1995 m.
 • Šiaulių banko administracijos vadovo pavaduotojas, Finansų ir rizikos valdymo tarnybos vadovas

Išsilavinimas:

 • Vilniaus universitetas, ekonomikos magistras
 • Vytauto Didžiojo universitetas, vadybos ir verslo administravimo magistras

Nuosavybės teise turi 0,10 % akcijų ir balsų, su kartu veikiančiais asmenimis — 39,10 % akcijų ir balsų. 

Daiva Šorienė

 • AB Šiaulių banko valdybos narė nuo 2005 m.
 • Šiaulių banko administracijos vadovo pavaduotoja, Verslo plėtros tarnybos vadovė

Išsilavinimas:

 • Vilniaus universitetas, ekonomikos magistras
 • Vytauto Didžiojo universitetas, vadybos ir verslo administravimo magistras

Nuosavybės teise turi 0,07 % akcijų ir balsų, su kartu veikiančiais asmenimis — 39,10 % akcijų ir balsų.

Vita Adomaitytė

 • AB Šiaulių banko valdybos narė nuo 2011 m.
 • Šiaulių banko vyriausioji buhalterė, Apskaitos ir mokesčių tarnybos vadovė

Išsilavinimas:

 • Vilniaus universitetas, finansų ir kredito magistras

Nuosavybės teise turi 0,06 % akcijų ir balsų, su kartu veikiančiais asmenimis — 39,10 % akcijų ir balsų.

Jonas Bartkus

 • AB Šiaulių banko valdybos narys nuo 2012 m.
 • Šiaulių banko Informacinių technologijų tarnybos vadovas

Išsilavinimas:

 • Vilniaus universitetas, matematikos magistras

Nuosavybės teise turi 0,09 % akcijų ir balsų, su kartu veikiančiais asmenimis — 39,10 % akcijų ir balsų.

Ilona Baranauskienė

 • AB Šiaulių banko valdybos narė nuo 2014 m.
 • Šiaulių banko Aktyvų pertvarkymo tarnybos vadovė, Specialaus finansavimo departamento direktorė

Išsilavinimas:

 • Kauno technologijos universitetas, verslo administravimo bakalauras;
 • Šiaulių universitetas, ekonomikos magistras

Nuosavybės teise turi 0,01 % akcijų ir balsų, su kartu veikiančiais asmenimis — 39,10 % akcijų ir balsų.