Dėl visuotino akcininkų susirinkimo organizavimo pakeitimų

Atsižvelgiant į karantino režimą Šiaulių bankas pranešė apie š. m. kovo 31 d. visuotinio akcininkų susirinkimo pakeitimus.

Visiems akcininkams sudaroma galimybė dalyvauti susirinkime vieninteliu iš įstatymo numatytų būdų – užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir iš anksto pateikiant jį Bankui.

Akcininkas arba jo įgaliotas atstovas balsuoja iš anksto raštu taip:

1 būdas.

Užpildo balsavimo biuletenio formą, išsaugo savo kompiuteryje ir pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu, nurodant Banką kaip dalyvį (gavėją) pagal elektroninio pašto adresą kc@sb.lt. Žemiau pateikta informacija, KAIP PASIRAŠYTI DOKUMENTĄ BANKUI DOKOBIT PORTALE

 2 būdas.

Jei turite klausimų

Susisiekti galite šiais kontaktais:

KAIP PASIRAŠYTI DOKUMENTĄ BANKUI DOKOBIT PORTALE

Naudojantis Dokobit portalu galite sukurti elektroninį dokumentą, jį pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir pateikti kitam asmeniui (šiuo atveju – Šiaulių bankui)

Dokobit portalo interneto adresas www.dokobit.com

 

Jeigu dar neturite Dokobit paskyros, reikia registruotis.

Registracijai pasirinkite vieną iš tapatybės patvirtinimo būdų:

Pasirinkite vieną iš tapatybės patvirtinimo būdų, atitinkamai užpildykite reikiamus duomenis, spauskite „Tęsti“ ir atlikite kitus tapatybės patvirtinimui reikalingus veiksmus, priklausomai nuo pasirinktos priemonės.

Patvirtinus tapatybę, jūsų paprašys įvesti savo e-pašto adresą, jį pakartokite, pažymėkite, jog sutinkate su Dokobit taisyklėmis bei privatumo politika, spustelėkite „Registruotis“.

Jeigu jau turite paskyrą portale, prisijunkite, pasirinkdami vieną iš prisijungimo būdų, atitinkamai užpildykite reikiamus duomenis, spauskite „Prisijungti“ ir atlikite kitus prisijungimui reikalingus veiksmus, priklausomai nuo pasirinktos priemonės.

Dokumentą pasirašymui įkelsite paspaudę nuorodą „Įkelti dokumentą“. Keliami dokumentai turėtų būti pdf formatu. Patį dokumentą reikėtų kelti arba užvelkant jį, arba paspaudus nuorodą „Įkelti“.

Sėkmingai įkėlus dokumentą būsite iš karto nurodyti kaip pasirašantis asmuo. Tam, kad Bankas gautų pranešimą apie Jūsų atliktus veiksmus, pridėkite prie dalyvių Banką, nurodant dalyvį, pagal elektroninio pašto adresą kc@sb.lt. Pageidaujant galima išsiųsti žinutę Bankui, aktyvavus atitinkamą nustatytą ir užpildžius žinutės laukelį.

Atlikus šiuos veiksmus spauskite „Tęsti“

Dar kartą patikrinkite įkeltą dokumentą (tai padaryti galite slinkdami langą žemyn).

Norėdami pasirašyti dokumentą, tinklalapio apačioje (skirsnyje „4. Veiksmai“) pasirinkite vieną iš pasirašymo būdų, atitinkamai užpildykite reikiamus duomenis, spauskite „Pasirašyti“ ir atlikite kitus pasirašymui reikalingus veiksmus, priklausomai nuo pasirinktos priemonės.

Atlikę visus dokumento pasirašymo veiksmus, matysite jau pasirašytą dokumentą. Jį galite parsisiųsti, tinklalapio apačioje, skirsnyje „4. Veiksmai“ paspaudus „Parsisiųsti pasirašytą dokumentą“.

Bankas automatiškai gaus informaciją apie jūsų atliktus veiksmus, pasirašytus dokumentus, todėl papildomai siųsti pasirašyto dokumento nereikia.

Pasirašius dokumentą, Bankas atliks prašymo/paslaugos užsakymo veiksmus. Labai rekomenduojame parsisiųsti pasirašytą dokumentą ir išsaugoti savo kompiuteryje. Daugiau informacijos apie el. parašą ir naudojimąsi Dokobit portalu galite rasti čia.