Įsigalioja nauji Šiaulių banko paslaugų įkainiai ir sąlygos

Mieli klientai,
 

Pranešame, kad nuo 2020 m. spalio 19 d. įsigalioja naujas paslaugų plano „Maksimalus“ su kredito kortele įkainis, nuo gruodžio 10 d. keičiasi papildomų paslaugų, susijusių su kredito pervedimais, grynųjų pinigų išėmimo, dokumentinių atsiskaitymų ir garantijų, kreditų, faktoringo, lizingo, mokėjimo kortelių, elektroninės bankininkystės, seifų nuomos, kitų paslaugų įkainiai, o nuo 2021 m. sausio 1 d. pradedamas taikyti naujas lėšų administravimo mokestis, kai pasibaigus dalykiniams santykiams, klientas nepersiveda lėšų į kitas sąskaitas, bei keičiamas sąskaitų tvarkymo įkainio dydis.

Jūsų patogumui, išsamius įkainių pokyčius pateikėme priede:
Paslaugų įkainiai privatiems klientams
Paslaugų įkainiai verslo klientams


Klientams, kurie sutinka su atnaujintais Šiaulių banko paslaugų įkainiais, nereikia atlikti jokių veiksmų. Klientai, nesutinkantys su Paslaugų įkainių pakeitimais, turi teisę nutraukti banko sąskaitos, mokėjimo kortelės išdavimo ar kitos paslaugos, kuri susijusi su pakeičiamais įkainiais, sutartį, kaip tai reglamentuota Šiaulių banko paslaugų teikimo bendrosiose taisyklėse, iki skelbiamų pokyčių įsigaliojimo dienos, apie tai raštu informuodami Šiaulių banką. Laikoma, kad klientas sutiko su skelbiamais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos Šiaulių bankui nepraneša, kad su jais nesutinka.


Kilus klausimų, kreipkitės tel. 1813 (skambinant iš užsienio +370 37 301 337), el. paštu kc@sb.lt arba užsukite į bet kurį Šiaulių banko padalinį.

 

Jūsų
Šiaulių bankas