Keičiasi Šiaulių banko paslaugų įkainiai ir sąlygos

Pranešame, kad nuo š. m. birželio 22 d. keičiasi Šiaulių banko investicinių paslaugų įkainiai, o nuo 2020 liepos 21 d. įsigalioja nauji dokumentinių atsiskaitymų ir inkaso paslaugų įkainiai, taip pat tikslinamos kai kurių paslaugų sąlygos.

Jūsų patogumui išsamesni pokyčiai pateikiami priede. Kviečiame susipažinti:

Paslaugų įkainiai

Klientams, kurie sutinka su atnaujintais Šiaulių banko paslaugų įkainiais, nereikia atlikti jokių veiksmų. Klientai, nesutinkantys su paslaugų įkainių pakeitimais, turi teisę nutraukti banko sąskaitos, mokėjimo kortelės išdavimo ar kitos paslaugos, kuri susijusi su pakeičiamais įkainiais, sutartį, kaip tai reglamentuota Šiaulių banko paslaugų teikimo bendrosiose taisyklėse, iki skelbiamų pokyčių įsigaliojimo dienos apie tai raštu informuodami Šiaulių banką. Laikoma, kad Klientas sutiko su skelbiamais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos Šiaulių bankui nepraneša, kad su jais nesutinka.

Kilus klausimų, kreipkitės tel. 1813 (skambinant iš užsienio +370 37 301 337), el. paštu kc@sb.lt arba užsukite į bet kurį Šiaulių banko padalinį.

Jūsų
Šiaulių bankas