Nuo rugsėjo 1 d. keičiasi valiutą grynais pinigais keičiančių asmenų identifikavimo tvarka

Mieli klientai,

Informuojame, jog, siekiant tinkamai įgyvendinti LR Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus, nuo š. m. rugsėjo 1 d. Šiaulių banke valiutos keitimo grynais pinigais paslauga, keičiant bet kokią pinigų sumą, bet kokia valiuta, bus teikiama tik pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, t. y.:

1. Kai keičiama pinigų suma (vienkartinė arba tarpusavyje susijusių keitimų suma per 1 dieną) yra mažesnė nei 3000 Eur (ekvivalentas kita valiuta) - būtinas asmens tapatybės patvirtinimas (gali būti pateikiamas ne tik pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas gyventi Lietuvoje, bet ir vairuotojo pažymėjimas ar kitas dokumentas, kuriame yra asmens vardas, pavardė, asmens kodas, nuotrauka);

2. Kai keičiama pinigų suma (vienkartinė arba tarpusavyje susijusių keitimų suma per 1 dieną) yra lygi arba didesnė nei 3000 Eur (ekvivalentas kita valiuta), asmens tapatybės patvirtinimui gali būti pateikiamas tik pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas gyventi Lietuvoje. Taip pat šiuo atveju valiutą keičiančio asmens bus prašoma užpildyti kliento pažinimo anketą.