Šiaulių bankas pristato III ketvirčio finansinius rezultatus: Banko grupė uždirbo 40,6 mln. eurų grynojo pelno ir išlaikė aukštą veiklos efektyvumą

Šiaulių banko grupė per devynis šių metų mėnesius uždirbo 40,6 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno - 5 proc. daugiau nei per praėjusių metų tą patį laikotarpį.

„Sėkmingi finansiniai rezultatai yra tvaraus ir nuoseklaus augimo pasekmė. Rezultatai rodo, kad einame teisinga kryptimi, o vertindami verslo aplinką manome, kad sąlygos, lemiančios spartų augimą, leis Šiaulių bankui augti ir toliau", - komentavo Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.

Prie gerėjančių tipinės veiklos rezultatų svariai prisidėjo grynųjų palūkanų pajamų bei grynųjų paslaugų ir komisinių pajamų augimas. Sparčiai augant paskolų ir finansinės nuomos portfeliui išlaikomas stabilus paskolų pajamingumas – Banko grupė per devynis šių metų mėnesius uždirbo 53 mln. eurų grynųjų palūkanų pajamų, t. y. 15 proc. daugiau nei per praėjusių metų atitinkamą laikotarpį. Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos išaugo 27 proc. palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu ir viršijo 13 mln. eurų.

Reikšmingai augo ir pelnas iš prekybinės veiklos - per tris ketvirčius Banko grupė uždirbo 5,3 mln. eurų iš prekybos vertybiniais popieriais ir 5,9 mln. eurų iš prekybos užsienio valiuta.

Sparčiai augant veiklos apimtims, Banko grupės veiklos sąnaudos, išskyrus susijusias su draudimo veikla, per metus išaugo 13 proc. ir siekė 28 mln. eurų. Didžiąją sąnaudų dalį sudarančios darbo užmokesčio išlaidos per metus augo 8 proc. Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą informacinių technologijų tobulinimą, su IT susijusios išlaidos per metus išaugo 48 proc.

Paskolų ir finansinės nuomos portfeliui per trečiąjį ketvirtį banko grupė papildomai apskaitė 3,2 mln. eurų atidėjinių, o nuo metų pradžios šios išlaidos sudarė 4,3 mln. eurų. Nuo 2018 m. taikoma 9-ojo TFAS metodika lemia, kad dalis atidėjinių turi būti pripažįstama jau išdavus paskolą, todėl augant paskolų portfeliui vertės sumažėjimo išlaidos didėja. Reikšmingų skolininkų segmentų kredito kokybės blogėjimo tendencijų nestebėta.

Banko grupė išlaikė aukštą veiklos efektyvumą – išlaidų ir pajamų santykis už 2019 m. tris ketvirčius sudarė 40 proc. Nuosavo kapitalo grąža siekė 19,1 proc. Kapitalo ir likvidumo būklė išlieka tvirta – riziką ribojantys normatyvai vykdomi su derama atsarga.
 

Verslo segmentų apžvalga

Verslo ir vartojimo finansavimas

Banko grupės paskolų ir finansinės nuomos portfelis toliau nuosekliai augo: vien per trečiąjį ketvirtį portfelis padidėjo 7 proc., o nuo metų pradžios išaugo 17 proc. ir rugsėjo pabaigoje viršijo 1,6 mlrd. eurų. Per devynis šių metų mėnesius naujų kreditavimo sutarčių vertė viršijo 0,6 mlrd. eurų, t. y. 16 proc. daugiau nei per atitinkamą 2018 metų laikotarpį.

Augant finansavimo poreikiui verslo ir privačių klientų srityse, reikšmingai didėjo ir banko strateginių krypčių apimtys – verslo ir vartojimo finansavimas. Nuo metų pradžios naujų verslo finansavimo sutarčių vertė viršijo 400 mln. eurų, o portfelis augo 15 proc.

Vartojimo finansavimo produktų portfelis nuosekliai didėjo kas ketvirtį – iš viso per 9 mėnesius išaugo 32 proc., o naujų sutarčių vertė viršijo 100 mln. eurų.

Aktyvūs veiksmai būsto rinkos segmente užtikrino būsto paskolų portfelio augimą – vien per trečiąjį ketvirtį būsto paskolų portfelis augo 27 proc. ir pasiekė 82 mln. eurų.
 

Kasdieninė bankininkystė

Nors pastaruoju metu kiti rinkos dalyviai atsisako grynųjų pinigų operacijų padaliniuose, mokėjimo kortelių, interneto banko ir kitų skaitmeninių sprendimų naudojimo tendencijos auga, tačiau Šiaulių bankas, laikydamasis į klientą orientuotos strategijos, neplanuoja atsisakyti grynųjų pinigų operacijų ir valiutų keitimo Banko padaliniuose.
 

Taupymas ir investavimas

Indėlių portfelis nuo metų pradžios išaugo 8 proc. ir 2019 m. rugsėjo pabaigoje siekė beveik 2 mlrd. eurų. Ir toliau vyraujant mažoms palūkanų normoms, didžioji dalis indėlių patikima laikyti einamosiose sąskaitose – per devynis šių metų mėnesius lėšos iki pareikalavimo padidėjo 128 mln. eurų. Terminuotojų indėlių portfelis išaugo 22 mln. eurų, iš kurių beveik pusė pritraukta iš Vokietijos rinkos. Vokietijoje indėlių palūkanos mažėja, ypač ilgo termino, tuo tarpu Lietuvoje palūkanos išliko stabilios.

Spalio pradžioje baigėsi pirmasis prieš tris metus išleistas terminuotasis indėlis su papildomomis palūkanomis. Banko klientai uždirbo 2,85 proc. metinių palūkanų, t. y. 5 kartus didesnes nei įprasto terminuotojo indėlio palūkanas. Tokio taupymo produkto su papildomomis palūkanomis Bankas nebeplatina dėl naujo investicinių paslaugų teikimo reguliavimo, tačiau klientams gali pasiūlyti alternatyvių taupymo ar investavimo sprendimų.
 

Investicijos į klientų aptarnavimą

Šiaulių bankas tęsia investicijas į klientų aptarnavimo skyrių tinklą – šiai dienai jau atnaujinta ir modernizuota 19 skyrių visoje Lietuvoje, o bendra investicijų suma siekė virš 2,4 mln. eurų.

Šiemet duris atvėrė atnaujinti Šiaulių banko skyriai Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje  Druskininkuose, Palangoje ir kituose šalies miestuose. Pernai metais buvo atnaujinti padaliniai Tauragėje, Vilniuje, Šilutėje, Kaune ir Mažeikiuose, o jų modernizavimui buvo skirta beveik 0,4 mln. eurų.

Pagal 2018 m. „DIVE Lietuva“ slapto pirkėjo tyrimo rezultatus, Šiaulių bankas yra pirmas bankas Lietuvoje pagal klientų aptarnavimo kokybę.

Siekdami užtikrinti geriausią jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus.
Sužinoti daugiau
Nesutinku