Šiaulių banko grupės 2020 m. trijų mėnesių veiklos rezultatai

Šiaulių banko grupė pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo 8,4 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno, - 43 proc. mažiau nei per praėjusių metų pirmąjį ketvirtį. Atsižvelgiant į prognozes dėl COVID-19 įtakos, pirmąjį ketvirtį buvo suformuoti 4,9 mln. eurų atidėjiniai galimiems vertės sumažėjimo nuostoliams, kai praėjusių metų pirmąjį ketvirtį apskaitytas 0,7 mln. eurų vertės sumažėjimo nuostolių atstatymas.

Banko grupės pajamos pirmą šių metų ketvirtį buvo 23,4 mln. eurų (pernai tuo pačiu metu - 27,9 mln. eurų). Per pirmąjį šių metų ketvirtį Banko grupė gavo 18,5 mln. eurų grynųjų palūkanų pajamų - tai yra 12 proc. daugiau nei per praėjusių metų pirmąjį ketvirtį, o grynųjų palūkanų pajamų marža išliko nepakitusi. Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu, išaugo 4 proc. ir viršijo 4,1 mln. eurų.

Banko grupės veiklos efektyvumas išlieka aukštas - išlaidų ir pajamų santykis kovo mėn. pabaigoje sudarė 35 proc. Nuosavo kapitalo grąža siekė 11 proc. Kapitalo ir likvidumo būklė išlieka tvirta - riziką ribojantys normatyvai vykdomi su didele atsarga.

Verslo segmentų apžvalga

Verslo ir privačių klientų finansavimas

Paskolų ir finansinės nuomos portfelis sudarė 1,67 mlrd. eurų, t. y. 0,3 proc. mažiau nei praėjusio ketvirčio pabaigai, tačiau 18 proc. daugiau nei prieš metus. Per pirmąjį šių metų ketvirtį pasirašyta daugiau nei 150 mln. eurų vertės naujų kreditavimo sutarčių, t. y. 23 proc. mažiau nei praėjusį ketvirtį bei 22 proc. mažiau lyginant su 2019 m. pirmu ketvirčiu. Pirmojo ketvirčio eigoje didėjantis neapibrėžtumas dėl COVID-19 mažino skolinimo apimtis. Taip pat per ketvirtį paskolų portfelis buvo linkęs mažėti dėl didesnių nei įprastai paskolų grąžinimo apimčių.

Lyginant su 2019 m. I ketvirčiu, būsto paskolų pardavimai yra išaugę penkis kartus - per ketvirtį pasirašyta sutarčių už 27,3 mln. eurų, o portfelis siekia 126 mln. eurų. Nuo metų pradžios portfelis padidėjo 24 proc. Visą ketvirtį  buvo tęsiami darbai dėl būsto ir kitų paskolų portfelio įsigijimo iš „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialo. Paskolų perkėlimą planuojamą daryti gegužės 1 d.

Siekiant palengvinti klientų, susiduriančių su sunkumais dėl COVID-19, padėtį, bankas balandžio mėn. pasirašė moratoriumus, kuriais įsipareigojo suteikti galimybę visiems privatiems klientams būsto paskolų įmokas atidėti iki vienerių metų, o lizingo ir vartojimo kreditų - iki pusmečio ir iki 6 mėnesių atidėti paskolų mokėjimus įmonėms (moratoriumas taikomas verslo paskoloms, kurių suma vienai įmonių grupei sudaro iki 5 mln. eurų). Taip pat su valstybės įsteigta finansų įstaiga INVEGA Šiaulių bankas pasirašė sutartį dėl lengvatinių paskolų labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams finansavimo.

Kasdienė bankininkystė

Nuo kovo 16 d. karantino paskelbimo, reaguojant į Vyriausybės sprendimus ir rekomendacijas, buvo priimtas sprendimas sumažinti veikiančių padalinių skaičių, užtikrinant sąlygas klientams paslaugas gauti nuotoliniu būdu: tiek e-kanalais, tiek per kontaktų centrą, kur aktyvumas išaugo daugiau kaip du kartus. Banko tikslas karantino metu užtikrinti padalinių veiklą regionuose, kad gyventojai galėtų gauti būtinąsias paslaugas. Tuo tarpu didžiuosiuose šalies miestuose, kur klientai yra linkę greičiau persiorientuoti ir lengviau naudojasi nuotoliniais kanalais, laikomasi konservatyvesnės politikos.

Banko paslaugomis per pirmąjį ketvirtį pradėjo naudotis apie 4,5 tūkst. naujų privačių ir virš 500 verslo klientų. Bendras klientų skaičius nuo metų pradžios sumažėjo 3 proc., tam įtakos turėjo neaktyvių klientų sąskaitų uždarymas. Klientų dalis besinaudojančių paslaugų planais per ketvirtį padidėjo 7 proc. (46 proc. privačių ir 48 proc. verslo klientų naudojasi Banko paslaugų planais).

Taupymas ir investavimas

Indėlių portfelis per sausio-kovo mėnesius viršijo 2,12 mlrd. eurų, o augimas siekė 4 proc., lyginant su paskutiniuoju ketvirčiu. Indėlių portfeliui daugiausiai įtakos turėjo įmonių indėlių iki pareikalavimo augimas, kuris siekė beveik 63 mln. eurų. Sausio mėn. pasibaigė terminuotasis indėlis, susietas su žemės ūkio žaliavų kainų indeksais. Šis terminuotasis indėlis su papildomomis palūkanomis yra antrasis iš trijų siūlytų tokio pobūdžio indėlių: pirmasis buvo susietas su naftos bendrovių akcijų pokyčiu ir indėlininkams leido uždirbti 5 kartus didesnes palūkanas, trečiasis ir paskutinysis terminuotasis indėlis, susietas su aukso kainos pokyčiu, baigsis š. m. rugsėjo mėnesį. Pirmasis šių metų ketvirtis pasižymėjo rekordiškai aktyvia klientų vertybinių popierių prekyba, ką lėmė dideli svyravimai finansų rinkose.

Atnaujintos 2020 m. veiklos prognozės

Atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos poveikį verslo aplinkai, Šiaulių bankas atnaujino 2020 m. veiklos finansines prognozes. Prognozuojama, kad sumažėjusias pajamas bus galima iš dalies kompensuoti mažinant veiklos išlaidas, tačiau per likusią šių metų dalį Banko grupė gali patirti vertės sumažėjimo nuostolių, kurie neigiamai paveiks grynąjį pelną. Pagal atnaujintas prognozes, rizikos kaštų rodiklis (CoR) sieks 1,4 proc., o 2020 m. ROE apie 8 proc. Atitinkamai numatytas tikslas sumažinti neveiksnių pozicijų rodiklį (NPE) iki žemiau 5 proc. nebus pasiektas. Išlaidų ir pajamų santykio (C/I), rizikos valdymo, rinkos dalies ir klientų pasitenkinimo tikslai išlieka nepakitę. Bankas atidžiai stebi situaciją ir informuos savo interesų dalininkus apie svarbius pokyčius bendrovėje.

Šiaulių bankas kviečia akcininkus, investuotojus, analitikus ir visus besidominčius į 2020 metų pirmojo ketvirčio finansinių rezultatų ir aktualijų pristatymą internetiniame seminare. Pradžia – 2020 m. gegužės 6 d. 16.00 val. Seminaras vyks anglų kalba. Daugiau informacijos čia.