Šiaulių banko grupės 2021 m. šešių mėnesių veiklos rezultatai

„Esant aukštam ekonomikos aktyvumui ir vartojimui, toliau dirbame ties Banko strateginių krypčių tikslais - didėja klientų finansavimo apimtys - dažniau skolinasi tiek verslo, tiek privatūs klientai, antrą ketvirtį būsto paskolų pardavimai vėl gerino rekordus. Tikėjimo atliekamo darbo rezultatų tvarumu papildomai suteikia ir ECB išsamaus vertinimo išvada - net ir ypatingai griežtų scenarijų taikymo atveju Šiaulių banko kapitalo bazė buvo pakankama ir viršijo nustatytus ribinius rodiklius. Nors pandemijos keliami iššūkiai niekur nedingo, esame prisitaikę prie kintančios aplinkos, todėl galime laikytis klientams duoto pažado būti arčiau jų ir jų poreikių“ - sakė Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.

Šiaulių banko grupė per pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 27,9 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno (34 proc. daugiau nei prieš metus, kai pelnas siekė 20,9 mln. eurų). Antrojo ketvirčio pelnas buvo 15,5 mln. eurų ir, palyginti su 12,5 mln. eurų pelnu prieš metus, padidėjo 24 proc.

Pirmąjį pusmetį augo pagrindinės veiklos pajamos, lyginant su 2020 m. atitinkamu periodu - grynosios palūkanų pajamos augo 1 proc. ir siekė 38,0 mln. eurų, grynosios paslaugų ir komisinių pajamos augo 10 proc. ir sudarė 8,4 mln. eurų.

Pernai per pirmą pusmetį buvo suformuota 8,3 mln. eurų atidėjinių blogoms paskoloms. Nepasitvirtinus nepalankiam prognozių scenarijui, sėkmingai užbaigus ECB išsamaus vertinimo procesą, didžiajai daliai dėl COVID-19 atidėtų paskolų mokėjimų grąžinimo terminui suėjus bei nepastebėjus paskolų portfelio reikšmingų blogėjimo tendencijų, per pirmą šių metų pusmetį buvo suformuota 0,9 mln. eurų atidėjinių. Pusmečio pabaigoje rizikos kaštų rodiklis (CoR) siekia 0,2 proc. (2020 pirmąjį pusmetį sudarė 1,0 proc.).

Banko grupės išlaidų ir pajamų santykis (eliminavus „SB draudimo“ klientų portfelio įtaką) pusmečio pabaigoje siekė 40,4 proc. (praėjusių metų atitinkamo periodo - 39,0 proc.), o nuosavo kapitalo grąža - 15,4 proc. (praėjusių metų - 13,2 proc.). Kapitalo ir likvidumo būklė išlieka tvirta, o riziką ribojantys normatyvai vykdomi su didele atsarga - padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis (LCR) 234 proc.*, o kapitalo pakankamumo rodiklis (CAR) 18.6 proc.*

Verslo segmentų apžvalga

Verslo ir privačių klientų finansavimas

Toliau didėjant ekonomikos apibrėžtumui bei mažėjant karantino apribojimams buvo aktyviai finansuojami tiek gyventojai, tiek verslo subjektai. Per pusmetį pasirašyta virš 600 mln. eurų vertės naujų kreditavimo sutarčių, t. y. 140 proc. daugiau nei per praėjusių metų atitinkamą laikotarpį. Banko grupės bendras paskolų ir išperkamosios nuomos portfelis per ketvirtį augo 5 proc. (93 mln. eurų), o nuo metų pradžios 8 proc. (149 mln. eurų) ir siekė 1,91 mlrd. eurų.

Verslo finansavimo paskolų pasirašyta beveik tris kartus daugiau nei per praėjusių metų pirmąjį pusmetį - už 351 mln. eurų. Jau keletą ketvirčių iš eilės stipriai augančios naujų sutarčių apimtys prisidės prie didesnių palūkanų pajamų artimiausiais ketvirčiais. Per ketvirtį verslo finansavimo portfelis augo 3 proc. (36 mln. eurų), o nuo metų pradžios 6 proc. (66 mln. eurų) iki 1,12 mlrd. eurų.

Tiek antrasis metų ketvirtis, tiek visas pusmetis pardavimų apimtimis vėl buvo rekordinis gyventojų būsto finansavime. Naujų kredito sutarčių pasirašyta už 96 mln. eurų (+132 proc. palyginus su 2020 m. pirmuoju pusmečiu). Klientų pateikiamų paraiškų skaičius ir toliau auga (palyginus su pirmu ketvirčiu +35 proc.), tai leidžia tikėtis, kad pardavimų apimtys išliks. Būsto paskolų portfelis augo 12 proc. (40 mln. eurų), o nuo metų pradžios 24 proc. (70 mln. eurų) ir pasiekė 367 mln. eurų.

Atlaisvinimas ribojimų aptarnauti klientus fizinėse prekybos vietose bei padidėjusios vartojimo kreditų suteikimo apimtys išaugino vartojimo finansavimo portfelį per ketvirtį 3 proc. iki 161 mln. eurų. Vartojimo finansavimo sutarčių per pusmetį pasirašyta už 59 mln. eurų.

Gyventojų poreikis energetiškai efektyvių projektų finansavimo išlieka aukštas, per pusmetį pasirašyta daugiabučių modernizavimo sutarčių už 60 mln. eurų (+113 proc. metinis pokytis), o bendrai Banke jau pasirašyta sutarčių už daugiau nei 640 mln. eurų. Bankas sulaukė didesnio nei tikėtasi investuotojų, norinčių dalyvauti 200 mln. eurų daugiabučių modernizavimo fonde, susidomėjimo. Planuojama užbaigti derybas su investuotojais bei įsteigti fondą 2021 m. metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje.

Kasdienė bankininkystė

Mažėjantys karantino ribojimai paskatino ir didesnį vartojimą bei klientų aktyvumą - grynosios paslaugų ir komisinių pajamos palyginus su praėjusių metų pirmuoju pusmečiu padidėjo 10 proc. iki 8,4 mln. eurų. Per ketvirtį mokėjimų kortelių atsiskaitymų skaičius, apyvarta augo virš 20 proc.; grynaisiais operacijų skaičius bei apyvarta - virš 10 proc. Pačių mokėjimo kortelių ir klientų skaičius išliko panašiame lygyje, tačiau stabiliai augo (+2 proc.) ir viršijo 167 tūkst. klientų skaičius, užsisakiusių paslaugų planus ir dėl to generuojančių stabilias komisinių pajamas.

Vis daugiau klientų naudojasi banko atnaujintais skaitmeniniais kanalais, kurių bendras vartotojų skaičius per pusmetį padidėjo 5 proc. ir pasiekė 200 tūkst. Skambučių srautai bei prašymų pateikimas per nuotolį nuo pandemijos pradžios išlieka stabiliai išaugę bei didėja klientų skaičius, kurie identifikuojami nuotoliniu būdu.

Palaipsniui atverti beveik visi laikinai nedirbę skyriai, kurių pusmečio pabaigoje buvo 57. Fizinių klientų srautai bei jų atliekami operacijų skaičiai išlieka panašiam lygyje kaip ir prieš metus. Viena pagrindinių kliūčių aptarnaujant klientus skyriuose yra ploto ribojimas vienam klientui - dėl ko negalima didinti aptarnaujamų klientų skaičiaus.

Taupymas ir investavimas

Indėlių portfelis per pusmetį išaugo 6 proc. (142 mln. eurų) ir birželio pabaigoje siekė 2,5 mlrd. eurų. Didžiąją dalį portfelio sudarantys indėliai iki pareikalavimo padidėjo 11 proc. arba 164 mln. eurų, o terminuotųjų indėlių portfelis sumažėjo 22 mln. eurų (- 2 proc.).

Auga susidomėjimas banko investavimo paslaugomis - komisinių pajamos iš paslaugų susijusių su vertybiniais popieriais pirmąjį pusmetį pasiekė 1,6 mln. eurų (+76 proc. palyginus su 2020 pirmuoju pusmečiu). Dar šiais metais banko klientams bus pasiūlyta nauja ilgalaikio taupymo paslauga bendradarbiaujant kartu su „SB draudimu“.

*- prognozuojami duomenys

Šiaulių bankas kviečia akcininkus, investuotojus, analitikus ir visus besidominčius į 2021 metų šešių mėnesių finansinių rezultatų ir aktualijų pristatymą internetiniame seminare. Pradžia - 2021 m. rugpjūčio 4 d. 16.00 val. (GMT+3). Seminaras vyks anglų kalba. Daugiau informacijos čia.