Banko sąskaitos

1. Sąskaitos atidarymas:

1.1. rezidentams

nemokamai

1.2. nerezidentams

14,48 EUR1, 28,96 EUR2

2. Sąskaitos administravimas3:

2.1. rezidentams

0,29 EUR / mėn.

2.2. nerezidentams

0,29 EUR / mėn.

3. Kliento atstovavimo dokumento patikrinimas registre ir/ar atstovo priskyrimas prie Kliento sąskaitos(-ų) valdymo5

2,90 EUR

4. Pranešimas apie kliento sąskaitų likučius telefonu

pagal papildomą sutartį

5. Sąskaitų išrašų pateikimas elektroniniu būdu

nemokamai

6. Sąskaitos išrašų pateikimas SWIFT-u

1,00 EUR

7. Sąskaitų išrašų parengimas ir išdavimas Šiaulių banko padaliniuose:

7.1. dienos

0,43 EUR

7.2. mėnesio

1,45 EUR

7.3. ketvirčio

2,90 EUR

7.4. metų

8,69 EUR

8. Pakartotinis sąskaitos išrašų iš sąskaitų parengimas ir išdavimas

1,45 EUR už dokumentą (maks. 14,48 EUR)

9. Indėlininko knygelės išdavimas4 (klientui pageidaujant)

0,58 EUR

10. Sąskaitos uždarymas

nemokamai

1 Sąskaitos atidarymas nerezidentams (ES šalių piliečiams).
2 Sąskaitos atidarymas nerezidentams (ne ES šalių piliečiams).
3 Administravimo mokestis nurašomas nuo kliento banko sąskaitos nepriklausomai nuo atliekamų/neatliekamų operacijų kiekvieno mėnesio 30 dieną (jei mėnesyje yra mažiau nei 30 dienų, mokestis nurašomas paskutinę mėnesio dieną) bei vadovaujantis banko sąskaitos sutartyje nurodytomis sąlygomis.
4 Pensininkams išduodama nemokamai.
5 Kliento atstovavimo dokumentų patikrinimas registre, kad būtų galima atstovui pateikti informaciją, dokumentus, sudaryti sandorius ar atlikti kt. leidžiamus veiksmus.

Metinis indėlio administravimo mokestis

Mokestis taikomas visiems terminuotiems indėliams, sudarytiems ilgesniam nei 5 metų (1829 d.) laikotarpiui. Šis mokestis mokamas kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną.

4 % metinis mokestis nuo indėlio sumos