Grynųjų pinigų operacijos banko padalinyje

1.

Grynųjų pinigų įnešimas Banko padalinyje į savo1,2 ar kito kliento sąskaitą

1.1.

eurų banknotais

0,1 % nuo grynųjų pinigų įnešimo sumos (min. 1,00 Eur) 

1.2.

eurų monetomis, jei suma 5 Eur ir didesnė

4,5 % nuo grynųjų pinigų įnešimo sumos (min. 1,00 Eur)  

1.3.

užsienio valiutų banknotais

0,3 % nuo grynųjų pinigų įnešimo sumos (min. 1,00 Eur)

1.4.

indėlio valiuta banknotais indėliui sudaryti / papildyti, kai panaudojama visa įnešama suma nedelsiant

nemokamai

2.

Grynųjų pinigų išmokėjimas Banko padaliniuose3,4

2.1.

grynųjų pinigų išmokėjimas iš sąskaitos

0,8 % nuo grynųjų pinigų išmokėjimo sumos (min. 1,00 Eur)

2.1.1.

pensijų ir pašalpų, kurias perveda Lietuvos Respublikos biudžetinės įstaigos (VSDFV, darbo birža, miesto ir rajono savivaldybė) išmokėjimas iš sąskaitos 

0,30 Eur už operaciją

2.1.2.

indėlio ir jo palūkanų išmokėjimas, jei lėšos į sąskaitą įneštos grynaisiais pinigais indėlio valiuta indėlio sutarties sudarymo dieną ir indėlio sutartis nenutraukta prieš terminą

nemokamai5

2.1.3.

terminuotojo indėlio PLIUS ir jo palūkanų išmokėjimas

nemokamai6

3.

Grynųjų pinigų užsakymas
Norimas išimti sumas, didesnes kaip 14 000 Eur arba ekvivalentu USD, reikia užsakyti prieš 2 (dvi) darbo dienas, o ekvivalentu viršijančią 14 000 Eur sumą kitomis užsienio valiutomis – prieš 5 (penkias) darbo dienas kreipiantis į Šiaulių banką

3.1.

Grynųjų pinigų išankstinio užsakymo atšaukimas arba užskaitytų lėšų neatsiėmimo mokestis

0,1 % nuo neatsiimtos sumos (maks. 290 Eur)

4.

Grynųjų pinigų keitimas į tos pačios valiutos kitus nominalus
(kartu su šiuo mokesčiu gali būti taikomas grynųjų pinigų pristatymo mokestis (jei Banke nėra reikiamos sumos ir užsako iš Lietuvos banko ar perskaičiavimo centro))

4.1.

Eurų banknotų keitimas į kitų nominalų banknotus

0,1 % nuo grynųjų pinigų keitimo sumos (min. 1,00 Eur)

4.2.

Eurų monetų keitimas į banknotus / banknotų keitimas į monetas /monetų keitimas į monetas (įskaitant ir perskaičiavimą)

4,5 % nuo grynųjų pinigų keitimo sumos (min. 1.00 Eur)

4.3.

Užsienio valiutos banknotų keitimas į tos pačios valiutos kitus nominalus

0,10 Eur už kiekvieną priimtą ir išduotą banknotą 

5.

Banknotų perskaičiavimas ir tikrinimas  neatliekant kitų operacijų

0,10 Eur už banknotą

1
Grynųjų pinigų įnešimo mokestis netaikomas, jeigu Klientas įneša grynuosius pinigus į sąskaitą ir nedelsiant Banko padalinyje kartu pateikia mokėjimo nurodymą pervesti įneštą sumą į kitą savo ar kito kliento sąskaitą, esančią Šiaulių banke ar kitame banke.

2
Arba bendraturčių sąskaitą (į nepilnamečio asmens sąskaitą, įnešant tėvams, globėjams, įtėviams).

3
Grynųjų pinigų išmokėjimo mokestis netaikomas, jeigu uždarant Sąskaitą išmokamas likutis yra 1 EUR arba mažiau.

4
Grynieji pinigai išmokami eurų ir užsienio valiutos banknotais bei eurų monetomis. Jeigu dalies išmokamos sumos Klientui neįmanoma išmokėti užsienio valiutos monetomis arba kasoje nėra reikiamos užsienio valiutos nominalo banknotų, tuomet ši suma, taikant Banko nustatytą Pagrindinės valiutos keitimo kursą, konvertuojama į eurus.

5
Taip pat nemokamai indėlių, sudarytų iki 2017 m. gegužės 22 d., atveju, kai indėlio terminas 90 d. ir ilgesnis, indėlio sutartis nebuvo nutraukta prieš laiką, lėšos į indėlio sąskaitą buvo įneštos negrynaisiais pinigais.

6
Taikoma indėlio dalies atsiėmimo nenutraukiant indėlio sutarties ar indėlio nutraukimo atvejais pagal ypatingas aplinkybes, kurios skelbiamos Banko tinklalapyje www.sb.lt.