Grynųjų pinigų operacijos banko padalinyje

1. Grynųjų pinigų įnešimas į savo arba bendraturčių banko sąskaitą (į nepilnamečio asmens sąskaitą, įnešant tėvams, globėjams, įtėviams), arba mokėjimo kortelės sąskaitą banko padalinyje

1.1. eurų, JAV dolerių ir D. Britanijos svarų sterlingų banknotais

0,05 % nuo grynųjų pinigų įnešimo sumos (min. 0,60 EUR) 

1.2. eurų monetomis2

3,5 % nuo grynųjų pinigų įnešimo sumos (min. 0,20 EUR)  

1.3. į indėlio sąskaitą

nemokamai

1.4. kitų užsienio valiutų banknotų

0,3 % nuo grynųjų pinigų įnešimo sumos (min. 0,87 EUR)

2. Grynųjų pinigų įnešimas į kito kliento banko sąskaitą, esančią Šiaulių banke:

2.1. eurų, JAV dolerių ir D. Britanijos svarų sterlingų banknotais

0,1 % nuo grynųjų pinigų įnešimo sumos (min. 0,80 EUR)

2.2. eurų monetomis

3,5 % nuo grynųjų pinigų įnešimo sumos (min. 0,80 EUR)

2.3. kitų užsienio valiutų banknotų

0,4 % nuo grynųjų pinigų įnešimo sumos (min. 1 EUR)

3. Grynųjų pinigų išmokėjimas iš kliento banko sąskaitos (norimas išimti sumas, didesnes kaip 14 000 EUR arba ekvivalentu USD, reikia užsakyti prieš 2 (dvi) darbo dienas, o ekvivalentu viršijančią 14 000 EUR sumą kitomis užsienio valiutomis – prieš 5 (penkias) darbo dienas kreipiantis į Šiaulių banką):

3.1. eurų ir JAV dolerių 4, 5

0,7 %3 nuo grynųjų pinigų išmokėjimo sumos (min. 0,93 EUR)

3.1.1. pensijos ir pašalpos, kurias perveda Lietuvos Respublikos biudžetinės įstaigos (VSDFV, darbo birža, miesto ir rajono savivaldybė)4

0,29 EUR už operaciją

3.2. kitų užsienio valiutų5

Pagal susitarimą (min. 1 %)

3.3. grynųjų pinigų išmokėjimas ar lėšų pervedimas iš taupomojo indėlio sąskaitos, be išankstinio raštiško pranešimo prieš 30 dienų

0,8 % nuo grynųjų pinigų išmokėjimo/pervedimo sumos (min. 0,58 EUR)

3.4. grynųjų pinigų išankstinio užsakymo atšaukimas arba užskaitytų lėšų neatsiėmimo mokestis

0,1 % nuo neatsiimtos sumos, maks. 289,62 EUR

3.5. terminuoto indėlio (eurais) ir palūkanų išmokėjimas privatiems klientams, jeigu sutarties terminas 3 mėnesiai (90 dienų) ir ilgesnis ir indėlio sutartis nebuvo nutraukta prieš laiką4)

nemokamai

3.5.1. kitais atvejais

pagal grynųjų pinigų išmokėjimo įkainius

4. Grynųjų pinigų keitimas į tos pačios valiutos kitus nominalus (kartu su šiuo mokesčiu gali būti taikomas grynųjų pinigų pristatymo mokestis (jei Bankas neturi reikiamos sumos ir užsako iš Lietuvos banko ar perskaičiavimo centro))

4.1. eurų banknotų keitimas į kitų nominalų banknotus

0,1 % nuo grynųjų pinigų keitimo sumos (min. 0,29 EUR)

4.2. eurų banknotų keitimas į eurų monetas 

4 % nuo grynųjų pinigų keitimo sumos (min. 0,60 EUR)

4.3. eurų monetų ir centų keitimas, kai suma neviršija 3 EUR

nemokamai

4.4. eurų monetų ir centų keitimas, kai suma viršija 3 EUR

4 % nuo grynųjų pinigų keitimo sumos (min. 0,60 EUR)

4.5. kitos valiutos banknotų smulkinimas

0,03 EUR už išduotą banknotą  

4.6. kitos valiutos banknotų stambinimas

0,03 EUR už priimtą banknotą  

5. Banknotų tikrinimas 

0,03 EUR už banknotą

7. Grynųjų pinigų čekio užpildymas

0,87 EUR (PVM įskaičiuotas)

Grynųjų pinigų įnešimo mokestis netaikomas, jeigu klientas įneša grynuosius pinigus ir Banko padalinyje pateikia mokėjimo nurodymą pervesti įneštą sumą į savo ar kito kliento sąskaitą, esančią Šiaulių banke ar į savo ar kito kliento sąskaitą kitame Lietuvoje registruotame/užsienio banke. 
Grynųjų pinigų įnešimo mokestis netaikomas, kai eurų centų/monetų suma neviršija 4,99 EUR.
Grynųjų pinigų išmokėjimas netaikomas, jeigu uždarant Banko sąskaitą išmokamas likutis yra 1 EUR arba mažiau.
Įkainis taip pat taikomas Maestro, Visa Electron, Debit MasterCard mokėjimo kortelių sąskaitoms.
Grynieji pinigai išmokami eurų ir užsienio valiutos banknotais bei eurų monetomis. Jeigu dalies išmokamos sumos neįmanoma išmokėti klientui užsienio valiutos monetomis, tai ši suma konvertuojama į eurus.