Grynųjų pinigų operacijos banko padalinyje

1.

Grynųjų pinigų įnešimas Banko padalinyje į savo1,2 ar kito kliento sąskaitą

1.1.

eurų banknotais

0,1 % nuo grynųjų pinigų įnešimo sumos (min. 1,00 Eur) 

1.2.

eurų monetomis, jei suma 5 Eur ir didesnė

4,5 % nuo grynųjų pinigų įnešimo sumos (min. 1,00 Eur)  

1.3.

užsienio valiutų banknotais

0,3 % nuo grynųjų pinigų įnešimo sumos (min. 1,00 Eur)

1.4.

į sąskaitą indėliui sudaryti / papildyti

nemokamai

2.

Grynųjų pinigų išmokėjimas Banko padaliniuose3,4

2.1.

grynųjų pinigų išmokėjimas iš sąskaitos5

0,8 % nuo grynųjų pinigų išmokėjimo sumos (min. 1,00 Eur)

2.1.1.

pensijų ir pašalpų, kurias perveda Lietuvos Respublikos biudžetinės įstaigos (VSDFV, darbo birža, miesto ir rajono savivaldybė) išmokėjimas iš sąskaitos 

0,30 Eur už operaciją

2.2.

terminuoto indėlio ir jo palūkanų išmokėjimas privatiems klientams6

nemokamai

2.2.1.

kitais atvejais

pagal grynųjų pinigų išmokėjimo įkainius

3.

Grynųjų pinigų užsakymas
Norimas išimti sumas, didesnes kaip 14 000 Eur arba ekvivalentu USD, reikia užsakyti prieš 2 (dvi) darbo dienas, o ekvivalentu viršijančią 14 000 Eur sumą kitomis užsienio valiutomis – prieš 5 (penkias) darbo dienas kreipiantis į Šiaulių banką

3.1.

Grynųjų pinigų išankstinio užsakymo atšaukimas arba užskaitytų lėšų neatsiėmimo mokestis

0,1 % nuo neatsiimtos sumos (maks. 290 Eur)

4.

Grynųjų pinigų keitimas į tos pačios valiutos kitus nominalus
(kartu su šiuo mokesčiu gali būti taikomas grynųjų pinigų pristatymo mokestis (jei Banke nėra reikiamos sumos ir užsako iš Lietuvos banko ar perskaičiavimo centro))

4.1.

Eurų banknotų keitimas į kitų nominalų banknotus

0,1 % nuo grynųjų pinigų keitimo sumos (min. 0,30 Eur)

4.2.

Eurų monetų keitimas į banknotus / banknotų keitimas į monetas (įskaitant ir perskaičiavimą), kai suma viršija 3 Eur

4,5 % nuo grynųjų pinigų keitimo sumos (min. 0,60 Eur)

4.3.

kitos valiutos banknotų smulkinimas 

0,03 Eur už išduotą banknotą  

4.4.

kitos valiutos banknotų stambinimas

0,03 Eur už priimtą banknotą

5.

Banknotų tikrinimas  

0,03 Eur už banknotą

6.

Čekių knygelės išdavimas 

-

7.

Grynųjų pinigų čekio užpildymas 

0,90 Eur (PVM įskaičiuotas)

1
Grynųjų pinigų įnešimo mokestis netaikomas, jeigu Klientas įneša grynuosius pinigus į sąskaitą ir nedelsiant Banko padalinyje kartu pateikia mokėjimo nurodymą pervesti įneštą sumą į kitą savo ar kito kliento sąskaitą, esančią Šiaulių banke ar kitame banke.

2
Arba bendraturčių sąskaitą (į nepilnamečio asmens sąskaitą, įnešant tėvams, globėjams, įtėviams).

3
Grynųjų pinigų išmokėjimo mokestis netaikomas, jeigu uždarant Sąskaitą išmokamas likutis yra 1 EUR arba mažiau.

4
Grynieji pinigai išmokami Eurų ir užsienio valiutos banknotais bei Eurų monetomis. Jeigu dalies išmokamos sumos Klientui neįmanoma išmokėti užsienio valiutos monetomis arba kasoje nėra reikiamos užsienio valiutos nominalo banknotų, tuomet ši suma tos dienos Šiaulių banko skelbiamu pagrindiniu grynosios valiutos keitimo kursu konvertuojama ir Klientui išmokama Eurais.

5
Įkainis taip pat taikomas, kai grynieji pinigai išmokami ar lėšos pervedimas iš taupomojo indėlio sąskaitos, be išankstinio raštiško pranešimo prieš 30 dienų.

6
Nemokamas terminuoto indėlio ir palūkanų išmokėjimas Eurais: jei sutarties terminas 90 d. ir ilgesnis, indėlio sutartis nebuvo nutraukta prieš laiką.Nemokamas terminuoto indėlio ir palūkanų išmokėjimas užsienio valiuta: jei lėšos įneštos į sąskaitą indėlio valiuta grynaisiais pinigais indėlio sutarties sudarymo dieną, indėlio terminas 90 d. ir ilgesnis, indėlio sutartis nebuvo nutraukta prieš laiką.