Kredito kortelių įkainiai

Mastercard® Gold „SB Lizingo“ Mastercard®
1.
Kredito kortelės išdavimas
1.1.
kortelės galiojimas
3 metai 3 metai
1.2.
kortelės sąskaitos valiuta
EUR EUR
1.3.
kortelės išdavimas
4,00 EUR1  nemokamai (papildomos kortelės neišduodamos)
2.
Kredito kortelės aptarnavimas
2.1.
kortelės administravimas
3,50 EUR2,3
(mėnesinis)
nemokamai
2.2.
kortelės atnaujinimas pasibaigus jos galiojimo laikui
4,00 EUR1  15,00 EUR
2.3.
kortelės pakeitimas Kliento prašymu, kai kortelės galiojimo laikas nepasibaigęs
6,00 EUR 10,00 EUR
2.4.
kortelės paskelbimas negaliojančia
nemokamai nemokamai
2.5.
pirkinio ar paslaugos apmokėjimas
nemokamai nemokamai
2.6.
draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
- -
2.7.
pakeistos kortelės siuntimas registruotu paštu Lietuvoje
3,00 EUR 3,00 EUR
2.8.
pakeistos kortelės siuntimas registruotu paštu užsienyje
6,00 EUR 6,00 EUR
2.9.
pakeistos kortelės skubus siuntimas registruotu paštu užsienyje
60,00 EUR 60,00 EUR
2.10.
skubus kortelės pagaminimas4
25,00 EUR 25,00 EUR
3.
Grynųjų pinigų įmokėjimas
3.1.
Šiaulių banko bankomatuose 
nemokamai nemokamai
3.2.
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose 
0,40 EUR 0,40 EUR
4.
Grynųjų pinigų išėmimas ir kitos bankomatų operacijos
4.1.
Grynųjų pinigų išėmimas
4.1.1.
Šiaulių banko bankomatuose
2 % (min. 3,00 EUR) 2 % (min. 3,00 EUR)
4.1.2.
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose
2 % (min. 3,00 EUR) 2 % (min. 3,00 EUR)
4.1.3.
kitų Lietuvos ir užsienio bankų tinkluose
2 % (min. 3,00 EUR) 2 % (min. 3,00 EUR)
4.2.
Kitos bankomatų operacijos5
4.2.1.
kortelės sąskaitos likučio tikrinimas Šiaulių banko bankomatuose
nemokamai nemokamai
4.2.2.
kortelės sąskaitos likučio tikrinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose
0,60 EUR 0,60 EUR
4.2.3.
kortelės paskutinių 5 (penkių) operacijų atspausdinimas Šiaulių banko bankomatuose
nemokamai nemokamai
4.2.4.
kortelės paskutinių 5 (penkių) operacijų atspausdinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose
0,60 EUR 0,60 EUR
4.2.5.
kortelės PIN kodo keitimas / kortelės lusto atblokavimas bankomatuose
0,60 EUR 0,60 EUR
5.
Dokumentų, patvirtinančių atliktą operaciją, surinkimas6
5.1.
kai atsiskaityta Lietuvoje
10,00 EUR 10,00 EUR
5.2.
kai atsiskaityta užsienyje
15,00 EUR 15,00 EUR
6.
Paros operacijų limitai
6.1.
grynųjų pinigų išėmimo operacijos
6.1.1.
suma
1 000,00 EUR 1 000,00 EUR
6.1.2.
operacijų skaičius (vnt.)
5 5
6.2.
atsiskaitymo už prekes ir paslaugas operacijos
6.2.1.
suma
4 000,00 EUR 4 000,00 EUR
6.2.2.
operacijų skaičius (vnt.)
neribojama neribojama
6.3.
paros operacijų limito keitimas padalinyje
6,00 EUR 6,00 EUR
6.4.
paros operacijų limito keitimas Banko internetinėje bankininkystėje
nemokamai nemokamai
7.
Kredito limito suteikimo sąlygos ir įkainiai7

Kredito limito rūšys

Be kredito

Su nuolatiniu kreditu

Su beprocenčiu kreditu

7.1.
sutarties sudarymas
nemokamai 
nemokamai
nemokamai
7.2.
nemokamo kredito naudojimo laikotarpis
45 dienų
-
7.3.
metinės palūkanos už neigiamą sąskaitos lėšų likutį (kai Kredito limitas sąskaitai nėra suteikiamas)
12 %8
-
7.4.
laikotarpis, per kurį turi būti padengtas kredito limitas
30 dienų
Pagal sutartį 
Pagal sutartį
3 metai
7.5.
kredito limito naudojimo sąlygų keitimas
-
10,00 EUR
7.6.
kortelės aktyvavimas, pradelsus leistiną nenutrūkstamo kredito naudojimo laikotarpį
6,00 EUR nemokamai
7.7.
skubus kortelės pagaminimas4
25,00 EUR 25,00 EUR
8.
Valiutos konversijos mokestis, kai atsiskaitymo ar grynųjų pinigų išėmimo kortele operacijos valiuta nesutampa su sąskaitos valiuta
2,5 % 2,5 %
1
Nerezidentui kredito kortelės išdavimo / kortelės atnaujinimo pasibaigus jos galiojimo laikui komisinis atlyginimas 130 EUR, kuris apskaičiuotas atsižvelgiant į kortelės galiojimo laiką ir Įkainį nurodytą 1.3 ir 2.2 punktuose. 

2
Klientui neatvykus atsiimti kortelės arba nutraukiant kortelės sutartį prieš terminą, Bankas komisinį atlyginimą nurašo už einamąjį mėnesį.

3
Nerezidentams mėnesinis kortelės administravimo komisinis atlyginimas netaikomas.

4
Klientui pateikus prašymą iki darbo dienos 11:30 val., pagamintą kortelę banko padalinyje galima atsiimti kitą darbo dieną, prašymą pateikus po 11:30 val. - po dviejų darbo dienų.

5
Jeigu tokia paslauga teikiama kitų bankų bankomatuose.

6
Pretenzijų nagrinėjimo atveju, komisinis atlyginimas yra taikomas jei kliento pareikštos pretenzijos nepasitvirtina.

7
Jeigu kortelės sąskaitoje susidaro įsiskolinimas, tokiu atveju pripažįstama, kad Bankas Klientui suteikė atitinkamos sumos kredito limitą.

8
Klientui nevykdant Sutartyje nurodytų sąlygų skaičiuojamos dvigubos palūkanos

Standartinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys:

Jei mokėjimo kortelės sąskaitoje gautumėte 1 000 Eur kredito limitą, Jums būtų taikoma 14 proc. metinė palūkanų norma, o kortelės ir kredito naudojimosi laikotarpis – 36 mėn.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Jums būtų taikomi tokie mokesčiai, susiję su kredito ir kortelės naudojimu:

  • sutarties sudarymo mokestis  – 0 Eur;
  • mokėjimo kortelės išdavimo mokestis  – 4 Eur;
  • mėnesinis kortelės administravimo mokestis  – 3,50  Eur;
  • mėnesinis sąskaitos, susietos su kortele, tvarkymo mokestis – 0,60 Eur.

Šiuo atveju kredito limito mokėjimo kortelėje naudojimosi laikotarpiu Jums iš viso tektų sumokėti:

  • palūkanų – 420 Eur;
  • sutarties sudarymo mokestį  – 0 Eur;
  • mokėjimo kortelės išdavimo mokestį – 4 Eur;
  • mėnesinius kortelės administravimo mokesčius (kai terminas 36 mėn.) – 126  Eur;
  • mėnesinius sąskaitos, susietos su kortele, tvarkymo mokesčius (kai terminas 36 mėn.) – 18  Eur;

Atsižvelgiant į nurodytas sąlygas, per visą limito galiojimo laikotarpį kredito limitas mokėjimo kortelės sąskaitoje Jums kainuotų 568 Eur, bendra mokama suma, įskaičiuojant suteiktą kredito sumą, būtų 1 568 Eur, o bendra kredito kainos metinė norma – 38,43 proc. Pagal šį pavyzdį, kiekvieną mėnesį reikėtų sumokėti 39,44 Eur (į šią sumą įskaičiuotas grąžinamas kreditas ir palūkanos).

* Pavyzdyje pateikiami pavyzdiniai kredito suteikimo ir kortelės aptarnavimo mokesčiai bei palūkanų norma, kurie gali nesutapti su Banko Paslaugų įkainiuose nurodytais mokėjimo kortelių aptarnavimo mokesčiais ir palūkanų normomis.