„E. Sąskaitos“ gavimas, pateikimas

1.
„E. sąskaitos“ gavimas
nemokamai
2.
prašymo „E. sąskaitai“ gauti pateikimas / atšaukimas 
nemokamai
3.
automatinio „E. sąskaitos“ apmokėjimo užsakymas ar atšaukimas
nemokamai
4.
„E. sąskaitos“ atspausdinimas Banko padalinyje
0,60 EUR