„SB lizingo“ kredito kortelės įkainiai

„SB Lizingo“ Mastercard®
1.
Kortelės išdavimas ir aptarnavimas
1.1.
kortelės galiojimas
3 metai
1.2.
pagrindinės ir / ar papildomos kortelės sąskaitos valiuta
EUR
1.3.
pagrindinės ir / ar papildomos kortelės išdavimas
nemokamai (papildomos kortelės neišduodamos)
1.4.
pagrindinės ir / ar papildomos kortelės administravimas
nemokamai
1.5.
pagrindinės ir / ar papildomos kortelės atnaujinimas pasibaigus jos galiojimo laikui
15,00 EUR
1.6.
kortelės pakeitimas Kliento prašymu, kai kortelės galiojimo laikas nepasibaigęs
10,00 EUR1
1.7.
kortelės paskelbimas negaliojančia
nemokamai
1.8.
pirkinio ar paslaugos apmokėjimas
nemokamai
1.9.
draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
-
1.10.
kelionių draudimas
-
1.11.
pakeistos kortelės siuntimas registruotu paštu Lietuvoje
3,00 EUR
1.12.
pakeistos kortelės siuntimas registruotu paštu užsienyje
6,00 EUR
1.13.
pakeistos kortelės skubus siuntimas registruotu paštu užsienyje
60,00 EUR
1.14.
skubus pagrindinės ir (ar) papildomos kortelės pagaminimas2
25,00 EUR
2.
Grynųjų pinigų įmokėjimas
2.1.
Šiaulių banko bankomatuose 
nemokamai
2.2.
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose 
0,40 EUR
3.
Grynųjų pinigų išėmimas ir kitos bankomatų operacijos
3.1.
Grynųjų pinigų išėmimas
3.1.1.
Šiaulių banko bankomatuose
2 % (min. 3,00 EUR)
3.1.2.
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose
2 % (min. 3,00 EUR)
3.1.3.
kitų Lietuvos ir užsienio bankų tinkluose
2 % (min. 3,00 EUR)
3.2.
Kitos bankomatų operacijos3
3.2.1.
kortelės sąskaitos likučio tikrinimas Šiaulių banko bankomatuose
nemokamai
3.2.2.
kortelės sąskaitos likučio tikrinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose
0,60 EUR
3.2.3.
kortelės paskutinių 5 (penkių) operacijų atspausdinimas Šiaulių banko bankomatuose
nemokamai
3.2.4.
kortelės paskutinių 5 (penkių) operacijų atspausdinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose
0,60 EUR
3.2.5.
kortelės PIN kodo keitimas Šiaulių banko bankomatuose
0,60 EUR
3.2.6.
kortelės PIN kodo keitimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose
0,60 EUR
4.
Mėnesinės ataskaitos apie atsiskaitymus kortele pateikimas
4.1.
paštu (Lietuvoje)
2,00 EUR
4.2.
paštu (užsienyje)
neteikiama
5.
Dokumentų, patvirtinančių atliktą operaciją, surinkimas4
5.1.
kai atsiskaityta Lietuvoje
10,00 EUR
5.2.
kai atsiskaityta užsienyje
15,00 EUR
6.
Paros operacijų limitai
6.1.
grynųjų pinigų išėmimo operacijos
6.1.1.
suma
1 000,00 EUR
6.1.2.
operacijų skaičius (vnt.)
5
6.2.
atsiskaitymo už prekes ir paslaugas operacijos
6.2.1.
suma
4 000,00 EUR
6.2.2.
operacijų skaičius (vnt.)
neribojama
6.3.
paros operacijų limito keitimas Kliento pageidavimu
6,00 EUR
7.
Kredito limito suteikimo sąlygos ir įkainiai5

Kredito limito rūšys

Be kredito

Su nuolatiniu kreditu

Su beprocenčiu kreditu

7.1.
sutarties sudarymas
nemokamai
7.2.
nemokamo kredito naudojimo laikotarpis
-
7.3.
metinės palūkanos už neigiamą sąskaitos lėšų likutį (kai Kredito limitas sąskaitai nėra suteikiamas)
-
7.4.
laikotarpis, per kurį turi būti padengtas kredito limitas
3 metai
7.5.
kredito limito naudojimo sąlygų keitimas
10,00 EUR
7.6.
kortelės aktyvavimas, pradelsus leistiną nenutrūkstamo kredito naudojimo laikotarpį
nemokamai
8.
Saugumo programa (taikoma pasirinktai kortelei)6
-
9.
Valiutos konversijos mokestis, kai atsiskaitymo ar grynųjų pinigų išėmimo kortele operacijos valiuta nesutampa su sąskaitos valiuta
2,5 %
1
Jeigu kortelę reikia pakeisti ne dėl Kliento kaltės, pakeitimo mokestis netaikomas.

2
Klientui pateikus prašymą iki darbo dienos 11:30 val., pagamintą kortelę banko padalinyje galima atsiimti kitą darbo dieną, prašymą pateikus po 11:30 val. - po dviejų darbo dienų.

3
Jeigu tokia paslauga teikiama kitų bankų bankomatuose.

4
Pretenzijų nagrinėjimo atveju, mokestis yra taikomas jei kliento pareikštos pretenzijos nepasitvirtina.

5
Jeigu kortelės sąskaitoje susidaro įsiskolinimas, tokiu atveju pripažįstama, kad Bankas Klientui suteikė atitinkamos sumos kredito limitą.

6
Mokestis už kortelei taikomą saugumo programą nurašomas vieną kartą per mėnesį (kiekvieno mėnesio pirmą kalendorinę dieną) iš Kortelės sąskaitos. Saugumo programos komisinis mokestis mokamas už einamąjį kalendorinį mėnesį.

Standartinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys

Jei mokėjimo kortelės sąskaitoje gautumėte 1 000 Eur kredito limitą, būtų taikoma fiksuota 24 proc. metinė palūkanų norma, o kortelės ir kredito naudojimosi laikotarpis – 36 mėn., sutarties galiojimo laikotarpiu Jums būtų taikomi tokie mokesčiai, susiję su kredito ir kortelės naudojimu:

  • kredito suteikimo mokestis  – 0 Eur;
  • mokėjimo kortelės išdavimo mokestis  – 0 Eur;
  • mėnesinis kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis  – 0  Eur.

Atsižvelgiant į nurodytas sąlygas, per visą kredito limito galiojimo laikotarpį kredito limitas mokėjimo kortelės sąskaitoje Jums kainuotų 720 Eur, bendra mokama suma, įskaičiuojant suteiktą kredito sumą, būtų 1 720 Eur, o bendra kredito kainos metinė norma – 26,82 proc. Pagal šį pavyzdį, kiekvieną mėnesį reikėtų sumokėti 20 Eur palūkanų įmoka, darant prielaidą, kad panaudotas visas kredito limitas, kuris grąžinamas Sutartyje nurodytą galutinę kredito limito grąžinimo dieną.