Grynųjų pinigų operacijos

1.

Grynųjų pinigų įnešimas Banko padalinyje į savo1,2 ar kito kliento sąskaitą

1.1.

eurų banknotais

0,1 % nuo grynųjų pinigų įnešimo sumos (min. 1,00 Eur) 

1.2.

eurų monetomis, jei suma 5 Eur ir didesnė

4,5 % nuo grynųjų pinigų įnešimo sumos (min. 1,00 Eur)  

1.3.

užsienio valiutų banknotais

0,3 % nuo grynųjų pinigų įnešimo sumos (min. 1,00 Eur)

1.4.

indėlio valiuta banknotais indėliui sudaryti / papildyti, kai panaudojama visa įnešama suma nedelsiant

nemokamai

2.

Grynųjų pinigų išmokėjimas Banko padaliniuose3,4

2.1.

grynųjų pinigų išmokėjimas iš sąskaitos

0,8 % nuo grynųjų pinigų išmokėjimo sumos (min. 1,00 Eur)

2.1.1.

pensijų ir pašalpų, kurias perveda Lietuvos Respublikos biudžetinės įstaigos (VSDFV, darbo birža, miesto ir rajono savivaldybė) išmokėjimas iš sąskaitos 

-

2.1.2.

indėlio ir jo palūkanų išmokėjimas, jei lėšos į sąskaitą įneštos grynaisiais pinigais indėlio valiuta indėlio sutarties sudarymo dieną ir indėlio sutartis nenutraukta prieš terminą

0,8 % nuo grynųjų pinigų išmokėjimo sumos (min. 1,00 Eur)

2.1.3.

terminuotojo indėlio PLIUS ir jo palūkanų išmokėjimas

0,8 % nuo grynųjų pinigų išmokėjimo sumos (min. 1,00 Eur)

3.

Grynųjų pinigų užsakymas
Norimas išimti sumas, didesnes kaip 14 000 Eur arba ekvivalentu USD, reikia užsakyti prieš 2 (dvi) darbo dienas, o ekvivalentu viršijančią 14 000 Eur sumą kitomis užsienio valiutomis – prieš 5 (penkias) darbo dienas kreipiantis į Šiaulių banką

3.1.

Grynųjų pinigų išankstinio užsakymo atšaukimas arba užskaitytų lėšų neatsiėmimo mokestis

0,1 % nuo neatsiimtos sumos (maks. 290 Eur)

4.

Grynųjų pinigų keitimas į tos pačios valiutos kitus nominalus
(kartu su šiuo mokesčiu gali būti taikomas grynųjų pinigų pristatymo mokestis (jei Banke nėra reikiamos sumos ir užsako iš Lietuvos banko ar perskaičiavimo centro))

4.1.

Eurų banknotų keitimas į kitų nominalų banknotus

0,1 % nuo grynųjų pinigų keitimo sumos (min. 1.00 Eur)

4.2.

Eurų monetų keitimas į banknotus / banknotų keitimas į monetas /monetų keitimas į monetas (įskaitant ir perskaičiavimą)

4,5 % nuo grynųjų pinigų keitimo sumos (min.1.00 Eur)

4.3.

Užsienio valiutos banknotų keitimas į tos pačios valiutos kitus nominalus

0,10 Eur už kiekvieną priimtą ir išduotą banknotą  

5.

Banknotų perskaičiavimas ir tikrinimas  neatliekant kitų operacijų

0,10 Eur už banknotą

1
Grynųjų pinigų įnešimo mokestis netaikomas, jeigu Klientas įneša grynuosius pinigus į sąskaitą ir nedelsiant Banko padalinyje kartu pateikia mokėjimo nurodymą pervesti įneštą sumą į kitą savo ar kito kliento sąskaitą, esančią Šiaulių banke ar kitame banke.

2
Arba bendraturčių sąskaitą (į nepilnamečio asmens sąskaitą, įnešant tėvams, globėjams, įtėviams).

3
Grynųjų pinigų išmokėjimo mokestis netaikomas, jeigu uždarant Sąskaitą išmokamas likutis yra 1 EUR arba mažiau.

4
Grynieji pinigai išmokami eurų ir užsienio valiutos banknotais bei eurų monetomis. Jeigu dalies išmokamos sumos Klientui neįmanoma išmokėti užsienio valiutos monetomis arba kasoje nėra reikiamos užsienio valiutos nominalo banknotų, tuomet ši suma, taikant Banko nustatytą Pagrindinės valiutos keitimo kursą, konvertuojama į eurus.

Grynųjų pinigų inkasavimo/pristatymo administravimas

  • Mokestis taikomas Klientams, kurių grynieji pinigai pristatomi į Banką  ar pristatomi, Klientui naudojantis trečiųjų šalių teikiamomis inkasavimo paslaugomis.
1.

Inkasuotų grynųjų pinigų administravimas:

1.1.

eurų banknotams

nemokamai

1.2.

eurų monetoms

0,5 % sumos (min. 3 Eur)

1.3.

kitoms valiutoms 

0,1 % sumos (min. 3 Eur)

2.

Užsakymo pristatyti grynuosius pinigus  administravimas:

2.1.

eurų banknotams ir monetoms

0,01 % sumos (min. 3 Eur)

2.2.

kitoms valiutoms 

0,6 % sumos (min. 3 Eur)