Seifų nuoma

  • (pateikti įkainiai nurodyti įskaitant PVM)

Vilniaus miestas

Tūris dm3/ Terminas*

1 para

1 savaitė

1 mėn.

3 mėn.

6 mėn.

12 mėn.

iki 20 (LM)

4,34 EUR

5,79 EUR

11,58 EUR

30,41 EUR

60,82 EUR

104,26 EUR

20-29 (M)

5,79 EUR

7,24 EUR

13,03 EUR

34,75 EUR

69,51 EUR

121,64 EUR

30-39 (V)

7,24 EUR

8,69 EUR

14,48 EUR

39,10 EUR

78,20 EUR

139,02 EUR

40-50 (D)

8,69 EUR

10,14 EUR

15,93 EUR

43,44 EUR

86,89 EUR

156,39 EUR

nuo 50 (LD)

10,14 EUR

11,58 EUR

17,38 EUR

47,79 EUR

95,57 EUR

173,77 EUR

Kiti miestai, kuriuose galima išsinuomoti seifą

Tūris dm3/ Terminas*

1 para

1 savaitė

1 mėn.

3 mėn.

6 mėn.

12 mėn.

iki 20 (LM)

4,34 EUR

5,79 EUR

10,14 EUR

26,07 EUR

46,34 EUR

81,09 EUR

20-29 (M)

5,79 EUR

7,24 EUR

11,58 EUR

28,96 EUR

52,13 EUR

92,68 EUR

30-39 (V)

7,24 EUR

8,69 EUR

13,03 EUR

31,86 EUR

57,92 EUR

101,37 EUR

40-50 (D)

8,69 EUR

10,14 EUR

14,48 EUR

34,75 EUR

63,72 EUR

115,85 EUR

nuo 50 (LD)

10,14 EUR

11,58 EUR

15,93 EUR

46,34 EUR

81,09 EUR

133,23 EUR

* Dėl konkretaus seifo dydžio nuomos ir išmatavimų reikia teirautis konkrečiame Banko padalinyje, kuriame teikiama seifų nuomos paslauga.
Maksimalus seifo nuomos terminas – 12 mėnesių.

KITI SEIFŲ NUOMOS ĮKAINIAI 

Mokestis už seifo turinio neatsiėmimą po Sutarties pabaigos

Taikoma iki 2017 m. sausio mėn. 31 d. (įskaitytinai) pasirašytoms sutartims

Taikoma nuo 2017 m. vasario mėn. 1 d. (įskaitytinai) pasirašytoms sutartims

Pasibaigus seifo nuomos sutarties terminui ir Klientui neatsiėmus vertybių bei negrąžinus seifo užrakto rakto sutartyje nurodytą dieną, Bankas skaičiuoja mokestį už kiekvieną pradelstą dieną, t. y. sutartyje nurodytas mokestis (su PVM) padalinamas iš sutartyje nurodyto faktinio dienų skaičiaus ir dauginamas iš faktinio pradelstų dienų skaičiaus. Taip pat, Klientas turės padengti patirtas Banko išlaidas už seifo užrakto pakeitimą, jeigu Klientas neatsiims vertybių ilgiau kaip 4 (keturis)  mėnesius nuo seifo nuomos sutarties pabaigos.

Netesybos (bauda) už seifo turinio neatsiėmimą po Sutarties pabaigos – 0,50 EUR už kiekvieną kalendorinę dieną. Taip pat Klientas turės padengti patirtas Banko išlaidas už seifo užrakto pakeitimą, jeigu Klientas neatsiims vertybių ilgiau kaip 4  (keturis) mėnesius nuo seifo nuomos sutarties pabaigos.

Mokestis už seifo užrakto rakto pakeitimą (rakto pametimą, užrakto sugadinimą) ir kito seifo pakeitimą

87 EUR