Saugumo programa

Saugumo programa - tai papildoma kortelės apsauga ir nuostolių atlyginimas, jei klientas prarastų mokėjimo kortelę ar kortelė iš jo būtų pavogta ir / ar neteisėtai panaudota. Saugumo programa galioja konkrečiai kortelei, kuriai saugumo programa buvo užsakyta.

Užsisakykite dabar ir jauskitės saugiai!

Kam skirta?

Saugumo programa skirta visiems klientams turintiems mokėjimų korteles ir norintiems jaustis saugiai atliekant pervedimus elektroninėje erdvėje, atsiskaitant prekybos vietoje ar internetu, pamestos ar pavogtos mokėjimo kortelės atvejais.

Kokia nauda?

Klientui užsisakius savo kortelei paslaugą „Saugumo programa“ galios tokios naudos:

  • atlyginamos kredito limito palūkanos ir prarasta lėšų suma iki 3 000 Eur per 1 (vieną) darbo dieną nuo pretenzijos dėl neteisėto ar nelegalaus kortelės panaudojimo pateikimo;
  • nemokamai išduodama nauja tokios pat rūšies kortelė turimos kortelės praradimo ar neteisėto jos duomenų panaudojimo atvejais;
  • galima nemokamai pasikeisti kortelės PIN kodą bankomatuose, kuriuose galima ši paslauga.

Kaip užsisakyti?

Saugumo programą konkrečiai kortelei galite užsisakyti per „SB liniją“, pildant SP užklausą internetu arba banko padaliniuose.

Kokia kaina?

Saugumo programa vienai mokėjimo kortelei kainuos už 0,90 Eur per mėnesį.

Naudinga žinoti

  • Saugumo programa pradedama taikyti nuo ateinančio mėnesio pirmos dienos po prašymo pateikimo ir galioja neterminuotai, kol klientas arba bankas nenutraukia jos galiojimo.
  • Klientas turi teisę bet kada atsisakyti Saugumo programos, įspėjęs Banką prieš 2 (dvi) darbo dienas, pateikdamas rašytinį prašymą Banko padalinyje arba naudodamasis internetinės bankininkystės sistema „SB linija“.
  • Klientas, patyręs nuostolių dėl prarastos, iš jo pavogtos Kortelės ir / ar neteisėto jos panaudojimo, turi užpildyti Banko parengtą pretenzijos formą ir pateikti ją bet kuriame Banko padalinyje arba per internetinės bankininkystės sistemą „SB linija“.
  • Daugiau informacijos apie „Saugumo programos“ sąlygas ieškokite „Mokėjimo kortelės Saugumo programos taikymo sąlygose“ .

Mokėjimo kortelės saugumo programos taikymo sąlygos