Bekontaktė „Mastercard Gold“ kredito kortelė

Tinkamiausia kortelė atsiskaityti keliaujant

Pateikite užklausą kredito kortelei gauti arba užsisakykite kortelę interneto banke ir naudokitės „Mastercard Gold“ privalumais.

„Mastercard Gold“ kredito kortelę rinktis verta, nes:

 • galite gauti iki 10 000 Eur kredito limitą; kredito limitas gali būti beprocentis arba nuolatinis;
 • panaudotą kredito limitą galite grąžinti dalimis, o grąžintą dalį vėl naudoti savo reikmėms;
 • kortele galite atsiskaityti internete, užsisakyti lėktuvo bilietus, viešbučio kambarį ar rezervuoti automobilį;
 • savo nuožiūra galite keisti paros operacijų limitus dėl grynųjų pinigų išsiėmimo bankomatuose ar atsiskaitant už prekes;
 • kortelės turėtojas ir kartu keliaujantys jo šeimos nariai draudžiami kelionių draudimu be papildomų mokesčių;
 • kortelės turėtojui suteikiamas pirkinių draudimas, galiojantis visame pasaulyje, įskaitant ir Lietuvą;
 • papildomai galite užsisakyti Saugumo programą, kuri suteikia kortelės lėšų apsaugą ir užtikrina nuostolių atlyginimą kortelės praradimo, vagystės ar neteisėto panaudojimo atvejais.
Pagrindinės kelionių draudimo sąlygos
Pagrindinės pirkinių draudimo sąlygos
Kur kreiptis nutikus draudžiamajam įvykiui?
 1. Kelionių draudimas galioja kortelės turėtojui ir su juo kartu keliaujantiems šeimos nariams: sutuoktiniui ar partneriui, vaikams,  įvaikiams, globotiniams iki 19 m. (iki 24 m. – jei jie dieninių studijų studentai) – šeimos narių skaičius neribojamas.
 2. Medicininių išlaidų ir kelionės atšaukimo atvejais draudimo apsauga galioja, kai apdraustojo amžius yra iki 75 metų amžiaus imtinai.
 3. Kelionių skaičius per metus neribojamas.
 4. Vienos apdraustojo kelionės į užsienį metu draudimas galioja ne ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų.
 5. Kelionių draudimas galioja visose šalyse, išskyrus Lietuvą ir kortelės savininko gyvenamąją šalį (jei gyvenate ne Lietuvoje).
 6. Kelionių draudimas galioja, jeigu turite aktyvią banko išduotą „Mastercard Gold“ kortelę.
 7. Kelionės atidėjimo ar bagažo vėlavimo atvejais draudimo išmoka mokama už realias išlaidas, kai vėluoja daugiau nei tris valandas.

„Mastercard Gold“ draudimas apima:

Draudimo apsaugos apimtis

Draudimo suma kiekvienam įvykiui

KELIONIŲ DRAUDIMAS

Medicininės išlaidos

Skubi būtinoji medicininė pagalba

250 000 €

Būtinoji odontologinė pagalba (ūmiam skausmui malšinti)

iki medicininių išlaidų draudimo sumos

Repatriacija

iki medicininių išlaidų draudimo sumos

Lydinčių asmenų išlaidos

daugiausiai 1 000 €, 10 dienų

Mobiliojo ryšio išlaidos

50 €

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

Mirtis

30 000 €

Neįgalumas

30 000 €

Asmens civilinės atsakomybės draudimas

30 000 €

Bagažo draudimas

Bagažo praradimo, sugadinimo, sunaikinimo išlaidos

1 000 €

Bagažo vėlavimo išlaidos (daugiau kaip 3 val.)

realios išlaidos, daugiausiai 500 €

Kelionės dokumentų draudimas

realios išlaidos, daugiausiai 500 €

Kelionės išlaidų draudimas

Kelionės atšaukimo išlaidos

1 000 €

Praleisto skrydžio išlaidos

Kelionės vėlavimo išlaidos (daugiau kaip 3 val.)

realios išlaidos, daugiausiai 300 €

Apsauga teroro akto atveju

galioja

Nuomojamos transporto priemonės išskaitos išpirkimas

1 000 €

 1. Galioja visame pasaulyje, įskaitant ir Lietuvą.
 2. Apsauga galioja 120 kalendorinių dienų nuo pirkinio įsigijimo momento.
 3. Pirkinys turi būti pilnai apmokėtas apdraustojo vardu išduota „Mastercard Gold“ kortele.
 4. Žala mokama, kai pirkinys yra sugadintas, sunaikintas ar prarastas dėl vagystės, plėšimo.
 

 

 

PIRKINIŲ DRAUDIMAS

1 500 € kiekvienam įvykiui, ne daugiau kaip 3 000 € draudimo laikotarpiui, išskaita 25 € kiekvienam įvykiui

 

Jeigu jums suteikiamas stacionarinis gydymas  

 1. Jeigu būtinoji medicinos pagalba Jums suteikiama stacionarinėje gydymo įstaigoje, patys arba padedami gydytojo / prieš prasidedant gydymui apie įvykį praneškite APRIL Lietuva Assistance, UAB.
 2. Kreipkitės į valstybinei sveikatos apsaugos sistemai priklausančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas.

Kaip pranešti apie draudžiamąjį įvykį?

Kai draudiminis įvykis:

Pranešimo apie įvykį terminas

Apie draudžiamąjį įvykį praneškite:

Kelionių draudimo

Nedelsiant, bet ne vėliau nei per 15 kalendorinių dienų nuo grįžimo į nuolatinę gyvenamąją vietą

OPS Lietuva Assistance, UAB

• Telefonu: +370 52 790860

• El. paštas: claims@ops24.eu

• http://ezalos.lt/

Pirkinių draudimo

Per 3 kalendorines dienas nuo įvykio

Baltic Underwriting Agency, AB

• Telefonu: +370 52 667799

• El. paštas: zalos@bunda.eu

Užsisakykite „Mastercard Gold“ kredito kortelę:

Saugumo programos nauda:

 • saugumo programą galite papildomai užsisakyti kiekvienai Šiaulių banko mokėjimo kortelei;
 • atlyginama prarasta lėšų suma iki 3 000 Eur per vieną darbo dieną nuo pretenzijos dėl neteisėto ar nelegalaus kortelės panaudojimo pateikimo;
 • nemokamai išduodama nauja kortelė, turimos kortelės praradimo ar neteisėto jos duomenų panaudojimo atvejais;
 • suteikiamas renginio bilietų atšaukimo dėl ligos draudimas;
 • suteikiamas draudimas transporto priemonės raktelių praradimo atveju;
 • suteikiamas asmens civilinės atsakomybės draudimas.

Daugiau informacijos apie Saugumo programos privalumus rasite čia.

Kaip įsigyti kortelę?

Jums gali būti aktualu:

Pirkinių draudimo sąlygos

Pirkinių draudimo atmintinė