SVARBI INFORMACIJA IR DOKUMENTAI

Informuojame, kad nuo euro įvedimo Lietuvoje dienos, t.y. nuo 2015 m. sausio 1 d., visose kliento su AB Šiaulių banku sudarytose sutartyse ir jas lydinčiuose dokumentuose, pvz.: AB Šiaulių banko klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo bendrosiose taisyklėse bei AB Šiaulių banko bendrosiose mokėjimo paslaugų teikimo ir banko sąskaitos tvarkymo taisyklėse taip pat kituose dokumentuose esančios nuorodos į litus yra laikomos nuorodomis į eurus, o litais išreikštos pinigų sumos perskaičiuojamos į eurus pagal oficialų ir neatšaukiamai nustatytą lito ir euro keitimo kursą – 3,45280 lito už 1 eurą, suapvalinus jas pagal LR euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymą iki dviejų skaičių po kablelio.

Banko įstatai

Šiaulių banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės

Mokėjimo kortelės naudojimo ir sąskaitos tvarkymo paslaugų teikimo sąlygos

Mokėjimo paslaugų teikimo taisyklės

Investicinių paslaugų teikimo sąlygos

Bendrosios faktoringo sąlygos

Bendrosios faktoringo sąlygos

Bendrosios lizingo sąlygos

Bendrosios lizingo sąlygos

Bendrosios verslo klientų kreditavimo sąlygos

Bendrosios verslo klientų kreditavimo sąlygos

Bendrosios fizinių asmenų kreditavimo sąlygos

Bendrosios fizinių asmenų kreditavimo sąlygos (aktualu nuo 2017-07-05)