Taupomasis indėlis

Taupomasis indėlis yra neterminuotas ir skirtas saugiai bei patogiai taupyti pinigus. Tokį indėlį dažniausiai rekomenduojame klientams, gaunantiems pastovias pajamas.

Štai ką reiktų žinoti apie tokį indėlį:

  • Indėlis teikiamas fiziniams ir juridiniams asmenims (rezidentams).
  • Indėlis gali būti padedamas eurais arba JAV doleriais. 
  • Minimali pradinė indėlio suma — 50 eurų arba 50 JAV dolerių.
  • Indėlį galima bet kada ir bet kokia suma papildyti — papildymo sumos neribojamos.
  • Galima atsiimti visą indėlį arba jo dalį, neprarandant sukauptų palūkanų. Prieš 30 dienų raštu įspėjus banką apie indėlio arba jo dalies atsiėmimą, lėšos iš taupomojo indėlio sąskaitos išmokamos netaikant banko nustatyto mokesčio.
  • Galima taupyti neribotą laiką.
  • Indėlis gali būti padedamas tik Šiaulių banko padaliniuose (indėlio sutarties sudarymas per „SB liniją“ negalimas).

Metinės palūkanų normos

Palūkanų norma galiosianti iki artimiausio palūkanų normos keitimo banke

Metų palūkanos, proc.

EUR, %

USD, %

Nuo 50 EUR (50 USD)0,000,00
Virš 500 EUR (500 USD)0,000,00
Virš 5000 EUR (5000 USD)0,000,00
Galioja nuo 2017-04-03

Nutraukus Taupomojo indėlio sutartį, išmokamas indėlis bei  iki uždarymo dienos pervestos palūkanos (už paskutinį nepilną indėlio mėnesį, per kurį indėlininkas atsiima indėlį, palūkanos neskaičiuojamos). 

AB Šiaulių banke laikomi indėliai yra draudžiami valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ LR indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatytomis sąlygomis. Plačiau