Vaiko indėlis

Vaiko indėlis – tai proga pasirūpinti savo atžalos ateitimi. Šioje sąskaitoje pinigus galėsite kaupti iki kol vaikui sukaks 18 metų. Pasirūpinti savo vaiko ateitimi niekada nevėlu.

Vaiko indėlio pagrindinės sąlygos

  • indėlis teikiamas nepilnamečiams fiziniams asmenims (rezidentams).
  • indėlį galima padėti eurais arba JAV doleriais;
  • indėlio terminas - iki vaikui sukaks 18 metų. Trumpiausias terminas - 1 metai (t. y. indėlis negali būti padėtas asmeniui, vyresniam nei 17 metų);
  • minimali pradinė indėlio suma 100 eurų arba 100 JAV dolerių; 
  • Vaiko indėlį pildyti galima bet kada ir bet kokio dydžio suma - tai padaryti gali ne tik tėvai, įtėviai ar globėjai, bet ir bet kuris kitas pilnametis asmuo, žinantis tikslų indėlininko vardą, pavardę ir indėlio sąskaitos numerį;
  • indėlio palūkanos kasmet pridedamos prie indėlio sumos ir termino pabaigoje išmokamos kartu su indėliu;
  • nepasibaigus terminui, indėlis dalimis neišmokamas;
  • indėlis gali buti padedamas Šiaulių banko padaliniuose (indėlio sutarties sudarymas per SB liniją negalimas);
  • už indėlį mokamos metų trukmės terminuotojo indėlio palūkanos, plius 0,2 proc. papildomų palūkanų.

Metinės palūkanų normos

Metinės palūkanos, proc.

EUR, %

USD, %

Metinės palūkanos, mokamos už Vaiko indėlį0,701,05
Galioja nuo 2017-04-03

Minimali pradinė indėlio suma 100 eurų arba 100 JAV dolerių;

(metinės palūkanų normos pateiktos, įskaičiavus papildomas 0,2 proc. dydžio palūkanas).

Kiekvienais metais birželio mėnesio pirmąją dieną bankas nustato naują palūkanų normą, kuri negali būti mažesnė už tuo metu banke galiojančią metų trukmės terminuotojo indėlio palūkanų normą.

Anksčiau termino nutraukus indėlio sutartį, mokama indėlio nutraukimo dieną banke galiojanti palūkanų norma, kuri taikoma Vaiko indėliui:

Metinės palūkanos, proc.

EUR, %

USD, %

Palūkanų norma už nutrauktą Vaiko indėlį0,220,35
Galioja nuo 2017-04-03

Nutraukus Vaiko indėlį, mokamos Banko valdybos patvirtintas palūkanos, už anksčiau termino nutrauktus Vaiko indėlius.

AB Šiaulių banke laikomi indėliai yra draudžiami valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ LR indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatytomis sąlygomis. Plačiau