„SB lizingo“ kredito kortelės įkainiai

 

„SB Lizingo“ Mastercard®

1. Kredito kortelės išdavimas

1.1. kortelės galiojimas

3 metai

1.2. kortelės sąskaitos valiuta

EUR

1.3. kortelės išdavimas

nemokamai (papildomos kortelės neišduodamos)

2. Kredito kortelės aptarnavimas

2.1. kortelės administravimas

nemokamai

2.2. kortelės atnaujinimas pasibaigus jos galiojimo laikui

15,00 EUR

2.3. kortelės pakeitimas Kliento prašymu, kai kortelės galiojimo laikas nepasibaigęs

10,00 EUR

2.4. kortelės paskelbimas negaliojančia

nemokamai

2.5. pirkinio ar paslaugos apmokėjimas

nemokamai

2.6. draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

-

2.7. pakeistos kortelės siuntimas registruotu paštu Lietuvoje

nemokamai

2.8. pakeistos kortelės siuntimas registruotu paštu užsienyje

6,00 EUR

2.9. pakeistos kortelės skubus siuntimas registruotu paštu užsienyje

60,00 EUR

2.10. skubus kortelės pagaminimas1

25,00 EUR

3. Grynųjų pinigų įmokėjimas

3.1. Šiaulių banko bankomatuose 

Iki 10 000 Eur per mėn. nemokamai, viršijus – 0,2% nuo 10 000 EUR viršijančios sumos

3.2. UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose 

0,40 EUR

4. Grynųjų pinigų išėmimas ir kitos bankomatų operacijos

4.1. Grynųjų pinigų išėmimas

4.1.1. Šiaulių banko bankomatuose

2 % (min. 3,00 EUR)

4.1.2. UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose

2 % (min. 3,00 EUR)

4.1.3. kitų Lietuvos ir užsienio bankų tinkluose

2 % (min. 3,00 EUR)

4.2. Kitos bankomatų operacijos2

4.2.1. kortelės sąskaitos likučio tikrinimas Šiaulių banko bankomatuose

nemokamai

4.2.2. kortelės sąskaitos likučio tikrinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose

0,60 EUR

4.2.3. kortelės paskutinių 5 (penkių) operacijų atspausdinimas Šiaulių banko bankomatuose

nemokamai

4.2.4. kortelės paskutinių 5 (penkių) operacijų atspausdinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose

0,60 EUR

4.2.5. kortelės PIN kodo keitimas / kortelės lusto atblokavimas bankomatuose

0,60 EUR

5. Dokumentų, patvirtinančių atliktą operaciją, surinkimas3

5.1. kai atsiskaityta Lietuvoje

10,00 EUR

5.2. kai atsiskaityta užsienyje

15,00 EUR

6. Paros operacijų limitai

6.1. grynųjų pinigų išėmimo operacijos

6.1.1. suma

1 000,00 EUR

6.1.2. operacijų skaičius (vnt.)

5

6.2. atsiskaitymo už prekes ir paslaugas operacijos

6.2.1. suma

4 000,00 EUR

6.2.2. operacijų skaičius (vnt.)

neribojama

6.3. paros operacijų limito keitimas padalinyje

6,00 EUR

6.4. paros operacijų limito keitimas Banko internetinėje bankininkystėje

nemokamai

7. Kredito limito suteikimo sąlygos ir įkainiai4

7.1. sutarties sudarymas

nemokamai

7.2. nemokamo kredito naudojimo laikotarpis

-

7.3. metinės palūkanos už neigiamą sąskaitos lėšų likutį (kai Kredito limitas sąskaitai nėra suteikiamas)

-

7.4. laikotarpis, per kurį turi būti padengtas kredito limitas

3 metai

7.5. kredito limito naudojimo sąlygų keitimas

10,00 EUR

7.6. kortelės aktyvavimas, pradelsus leistiną nenutrūkstamo kredito naudojimo laikotarpį

nemokamai

8. Valiutos konversijos mokestis, kai atsiskaitymo ar grynųjų pinigų išėmimo kortele operacijos valiuta nesutampa su sąskaitos valiuta

2,5 %

1 Klientui pateikus prašymą iki darbo dienos 11:30 val., pagamintą kortelę banko padalinyje galima atsiimti kitą darbo dieną, prašymą pateikus po 11:30 val. - po dviejų darbo dienų.

2 Jeigu tokia paslauga teikiama kitų bankų bankomatuose.

3 Pretenzijų nagrinėjimo atveju, komisinis atlyginimas yra taikomas jei kliento pareikštos pretenzijos nepasitvirtina.

4 Jeigu kortelės sąskaitoje susidaro įsiskolinimas, tokiu atveju pripažįstama, kad Bankas Klientui suteikė atitinkamos sumos kredito limitą.

Standartinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys

Jei mokėjimo kortelės sąskaitoje gautumėte 1 000 Eur kredito limitą, būtų taikoma fiksuota 15,9 proc. metinė palūkanų norma, o kortelės ir kredito naudojimosi laikotarpis – 36 mėn., sutarties galiojimo laikotarpiu Jums būtų taikomi tokie mokesčiai, susiję su kredito ir kortelės naudojimu:

Atsižvelgiant į nurodytas sąlygas, per visą kredito limito galiojimo laikotarpį kredito limitas mokėjimo kortelės sąskaitoje Jums kainuotų 479,55 Eur, bendra mokama suma, įskaičiuojant suteiktą kredito sumą, būtų 1 479,55 Eur, o bendra kredito kainos metinė norma – 17,11 proc. Pagal šį pavyzdį, kiekvieną mėnesį reikėtų sumokėti 13,32 Eur palūkanų įmoka, darant prielaidą, kad panaudotas visas kredito limitas, kuris grąžinamas Sutartyje nurodytą galutinę kredito limito grąžinimo dieną.