Garantijos

Banko garantija – tai banko įsipareigojimas sumokėti garantijos gavėjui tam tikrą pinigų sumą ar jos dalį, jeigu banko klientas, už kurį bankas garantavo, neįvykdys ar netinkamai vykdys savo įsipareigojimus garantijos gavėjui.

Kuo naudinga ši paslauga?

  • Bankas įsipareigoja besąlygiškai sumokėti garantijos gavėjui pagal garantijos sąlygas.
  • Sumažinsite sandorio riziką ir padidinsite partnerio pasitikėjimą.
  • Užtikrinsite įmonės sutartinių ir mokestinių įsipareigojimų vykdymą.
  • Gali būti taikomos tarptautinės taisyklės.

Garantijų rūšys

  • Pasiūlymo garantija užtikrina pardavėjo įsipareigojimus pirkėjui laikytis pirkimo konkurso sąlygų.
  • Sutarties sąlygų vykdymo garantija užtikrina pardavėjo sutarties sąlygų vykdymo įsipareigojimus pirkėjui.
  • Mokėjimo garantija užtikrina pirkėjo mokėjimo įsipareigojimų vykdymą pardavėjui.
  • Avanso grąžinimo garantija užtikrina pardavėjo įsipareigojimus grąžinti pirkėjui avansą, jeigu pardavėjas neįvykdo savo įsipareigojimų pirkėjui arba įvykdo juos netinkamai.
  • Garantinio laikotarpio įsipareigojimų vykdymo garantija užtikrina pardavėjo garantinio laikotarpio įsipareigojimus pirkėjui.
  • Sulaikomų pinigų grąžinimo garantija užtikrina pardavėjo įsipareigojimus grąžinti pirkėjui sulaikomus pinigus, jeigu pardavėjas neįvykdo savo įsipareigojimų pirkėjui arba įvykdo juos netinkamai.

Kokios pagrindinės banko garantijos suteikimo sąlygos?

Garantija gali būti suteikiama, įmonei deponavus lėšas specialioje banko sąskaitoje arba iš įmonei suteiktos kredito linijos.

Kur kreiptis kilus klausimų dėl garantijų?

Maloniai prašome kreiptis į Šiaulių banko  klientų aptarnavimo padalinį ar tel. 1813 (+370 37 301 337, jei skambinama iš užsienio).

Prašymas pakeisti garantijos sutarties sąlygas

Garantijos sutarties „Bendrosios sąlygos"