Terminuotasis indėlis su papildomomis palūkanomis

Padėję šį terminuotąjį indėlį, susietą su finansiniu turtu, gausite fiksuotąsias metines palūkanas ir turėsite galimybę uždirbti papildomų palūkanų, esant tam tikroms sąlygoms finansų rinkoje. 

Pagrindinės sąlygos

 • Indėlis platinamas tik tam tikru laikotarpiu, kuris skelbiamas www.sb.lt.
 • Mažiausia indėlio suma 1 000 eurų.
 • Indėlio sutarties terminas – nuo 3 metų (1 440 dienų).
 • Palūkanos:
   • fiksuotosios metinės palūkanos mokamos indėlio termino pabaigoje ir yra skaičiuojamos nuo pirmos iki priešpaskutinės indėlio termino dienos;
   • papildomos palūkanos priklauso nuo finansinio turto, su kuriuo susietas indėlis, vertės pokyčio – jos mokamos indėlio termino pabaigoje už visą indėlio galiojimo laikotarpį, jeigu su indėliu susieto finansinio turto vertė sutartyje nurodytą datą pasiekia nustatytą lygį;
 • Visa indėlio suma ir iki jo pabaigos sukauptos fiksuotosios metinės palūkanos termino pabaigoje išmokamos bet kuriuo atveju.

Privalumai

 • Šiam indėliui būdingi terminuotųjų indėlių privalumai:
   • aiški indėlio trukmė ir terminui pasibaigus išmokamos fiksuotosios metinės palūkanos;
   • galima nutraukti indėlio sutartį prieš laiką be papildomų mokesčių;
   • saugi taupymo priemonė, kuriai galioja indėlių draudimas;
 • Turite galimybę gauti didesnę grąžą – papildomas palūkanas.
 • Tam tikrais atvejais grynaisiais pinigais banko padalinyje šį indėlį galite pasidėti ir atsiimti nemokėdami grynųjų pinigų įmokėjimo ar išmokėjimo mokesčio.

Indėlio dalies atsiėmimas nenutraukiant sutarties

Indėlio dalies atsiimti nenutraukus sutarties nėra galimybės.

Išankstinis indėlio sutarties nutraukimas

 • Jei sutartį nutrauksite prieš terminą, esant galimybei lėšos bus išmokėtos nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų.
 • Tokiu atveju sukauptos palūkanos nemokamos ir nėra galimybė gauti papildomas palūkanas.

Indėlio sutartį jo platinimo laikotarpiu galite sudaryti:

Indėlio sutartį gali sudaryti fiziniai ir juridiniai asmenys (rezidentai ir nerezidentai). Ją sudarant, tereikia nurodyti norimą indėlio sumą ir ją turėti savo indėlio sąskaitoje nustatytą lėšų rezervavimo dieną. Sutartis įsigalioja sudarymo dieną ir galioja iki joje nurodytos datos.

Telefonas pasiteirauti tel. 1813 (skambinant iš užsienio +370 37 301 337).

AB Šiaulių banke laikomi indėliai ir įsipareigojimai investuotojams yra draudžiami valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ LR indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatytomis sąlygomis. Plačiau: