Įsigalioja nauji Šiaulių banko paslaugų įkainiai ir sąlygos

Mieli klientai,
 

Pranešame, kad nuo 2021 m. kovo 1 d. įsigalioja naujas investicinių paslaugų depozitoriumo pakvitavimo įkainis, o nuo 2021 balandžio 1 d. keičiasi kredito pervedimų, grynųjų pinigų operacijų, atliekamų banko padalinyje, mokėjimo kortelių verslo klientams įkainiai, taip pat keičiamos kai kurių paslaugų teikimo sąlygos. Nuo šiol lėšų nurašymai pagal PLAIS nurodymus nebus įtraukiami į paslaugų planus.


Jūsų patogumui išsamius įkainių pokyčius pateikėme priede:

Paslaugų įkainiai privatiems klientams

Paslaugų įkainiai verslo klientams


Klientams, kurie sutinka su atnaujintais Šiaulių banko paslaugų įkainiais, nereikia atlikti jokių veiksmų. Klientai, nesutinkantys su Paslaugų įkainių pakeitimais, turi teisę nutraukti banko sąskaitos, mokėjimo kortelės išdavimo ar kitos paslaugos, kuri susijusi su pakeičiamais įkainiais, sutartį, kaip tai reglamentuota Šiaulių banko paslaugų teikimo bendrosiose taisyklėse, iki skelbiamų pokyčių įsigaliojimo dienos apie tai raštu informuodami Šiaulių banką. Laikoma, kad klientas sutiko su skelbiamais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos Šiaulių bankui nepraneša, kad su jais nesutinka.


Kilus klausimų, kreipkitės tel. 1813 (skambinant iš užsienio +370 37 301 337), el. paštu kc@sb.lt arba užsukite į bet kurį Šiaulių banko padalinį.


Jūsų
Šiaulių bankas