Banko investuotojams

Šiaulių banko 2021 metų pirmojo ketvirčio finansinių rezultatų pristatymas internetiniame seminare

Pagrindiniai finansiniai duomenys

Grynasis pelnas
€12.4
+41%
Paskolos ir fin. nuoma
€1 817,6m
+9%
Klientų indėliai
€2 507,8m
+18%
Išlaidų ir pajamų santykis (CIR)*
42,4%
-1.6%
Pelningumo rodiklis (ROA)
1,5%
+0.3%
Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE)
12,7%
+3.2%
*eliminavus SB draudimas klientų portfelio įtaką

Informacija pateikiama 2021-03-31 duomenimis (pokyčiai per 12 mėn.)

Naujienos

Veiklos rezultatai ir perspektyvos

Socialinės atsakomybės ataskaitos