Banko investuotojams

Šiaulių banko 2021 metų trečiojo ketvirčio finansinių rezultatų pristatymas internetiniame seminare

Pagrindiniai finansiniai duomenys

Grynasis pelnas
€44,2m
+29%
Paskolos ir fin. nuoma
€2 035,2m
+17%
Klientų indėliai
€2 549,3m
+12%
Išlaidų ir pajamų santykis (CIR)*
40,4%
+0,5%
Pelningumo rodiklis (ROA)
1,8%
+0,1%
Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE)
15,8%
+1,8%
*eliminavus SB draudimas klientų portfelio įtaką

Informacija pateikiama 2021-09-30 duomenimis (pokyčiai per 12 mėn.)

Naujienos

Veiklos rezultatai ir perspektyvos

Socialinės atsakomybės ataskaitos