Banko investuotojams

2020 METŲ ANTROJO KETVIRČIO FINANSINIŲ REZULTATŲ PRISTATYMAS WEBINARE (ANGLŲ KALBA)

Pagrindiniai finansiniai duomenys

Grynasis pelnas
€20,9m
-25%
Paskolos ir fin. nuoma
€1755,2m
+16%
Klientų indėliai
€2167,3m
+10%
Išlaidų ir pajamų santykis (CIR)
39,0%*
-%
Pelningumo rodiklis (ROA)
1,6%
-0,8%
Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE)
13,2%
-7,6%
* - pakoreguota dėl Bonum Publicum klientų portfelio įtakos

Informacija pateikiama 2020-06-30 duomenimis (pokyčiai per 12 mėn.)

Naujienos

Veiklos rezultatai ir perspektyvos

Socialinės atsakomybės ataskaitos