Banko investuotojams

Šiaulių banko 2020 metų trijų ketvirčių finansinių rezultatų pristatymas internetiniame seminare

Pagrindiniai finansiniai duomenys

Grynasis pelnas
€43,0
-16%
Paskolos ir fin. nuoma
€1 761,1m
+5%
Klientų indėliai
€2 347,4m
+15%
Išlaidų ir pajamų santykis (CIR)
42,7%
+0.2%
Pelningumo rodiklis (ROA)
1,5%
-0,6%
Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE)
12,7%
-4,9%
Informacija pateikiama 2020-12-31 duomenimis (pokyčiai per 12 mėn.)

Naujienos

Veiklos rezultatai ir perspektyvos

Socialinės atsakomybės ataskaitos