Banko investuotojams

Šiaulių banko 2022 metų pirmo ketvirčio finansinių rezultatų pristatymas internetiniame seminare

Pagrindiniai finansiniai duomenys

Grynasis pelnas
€11,5m
-7%
Paskolos ir fin. nuoma
€2 211,0m
+5%
Klientų indėliai
€2 636,4m
+5%
Išlaidų ir pajamų santykis (CIR)*
45,4%
+3.0%
Pelningumo rodiklis (ROA)
1.2%
-0.4%
Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE)
11,6%
-2.5%

*eliminavus SB draudimas klientų portfelio įtaką
Informacija pateikiama 2022-03-31 duomenimis (pokyčiai per 12 mėn.)

Naujienos