Banko investuotojams

Šiaulių banko 2021 metų pirmojo pusmečio finansinių rezultatų pristatymas internetiniame seminare

Pagrindiniai finansiniai duomenys

Grynasis pelnas
€27,9
+34%
Paskolos ir fin. nuoma
€1 910,4m
+9%
Klientų indėliai
€2 484,9m
+15%
Išlaidų ir pajamų santykis (CIR)*
40,4%
+1.4%
Pelningumo rodiklis (ROA)
1,8%
+0.2%
Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE)
15,4%
+2,2%
*eliminavus SB draudimas klientų portfelio įtaką

Informacija pateikiama 2021-06-30 duomenimis (pokyčiai per 12 mėn.)

Naujienos

Veiklos rezultatai ir perspektyvos

Socialinės atsakomybės ataskaitos