Banko investuotojams

Šiaulių banko 2020 metų trijų ketvirčių finansinių rezultatų pristatymas internetiniame seminare

Pagrindiniai finansiniai duomenys

Grynasis pelnas
€34,2m
-16%
Paskolos ir fin. nuoma
€1 738,0m
+7%
Klientų indėliai
€2 273,5m
+14%
Išlaidų ir pajamų santykis (CIR)
38,8%
-1.1%
Pelningumo rodiklis (ROA)
1,7%
-0,6%
Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE)
13,9%
-5,1%
Informacija pateikiama 2020-09-30 duomenimis (pokyčiai per 12 mėn.)

Naujienos

Veiklos rezultatai ir perspektyvos

Socialinės atsakomybės ataskaitos