Svarbūs dokumentai

Banko įstatai
Akcijų suteikimo taisyklės
Atlygio politika
Interesų konfliktų valdymo politika
Korupcijos prevencijos ir nepriimtino elgesio politika

Bendrieji dokumentai

Paslaugų teikimo bendrosios taisyklės
Principas „Pažink savo klientą“

Kreditavimo paslaugų dokumentai

Bendrosios verslo kreditavimo sąlygos
Bendrosios fizinių asmenų kreditavimo sąlygos
Bendrosios lizingo sąlygos
Bendrosios faktoringo sąlygos
Bendrosios garantijos suteikimo sąlygos
Bendrosios dokumentinio akredityvo išleidimo salygos
Bendrosios daugiabučių namų kreditavimo sąlygos

Projektai suderinti su BETA iki 2017-10-31

Projektai suderinti su BETA nuo 2017-11-01

Kasdieninių paslaugų dokumentai

Mokėjimo paslaugų teikimo taisyklės
Su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų sąvokų žodynas
Mokėjimo kortelės saugumo programos taikymo sąlygos
Naudojimosi verslo paslaugų planais sąlygos
Naudojimosi paslaugų planais sąlygos
Bendrosios e. sąskaitos teikimo mokėtojams sąlygos
Periodinio kredito pervedimo teikimo sąlygos
Elektroninių paslaugų teikimo sąlygos

Investicinių paslaugų dokumentai

Dalyvavimo politika

Dalyvavimo politika

Bankas nerengia ir viešai neskelbia Dalyvavimo politikos bei informacijos, kaip Dalyvavimo politika buvo įgyvendinama dėl šių priežasčių:  

  • Banko VP portfelyje akcinių bendrovių akcijų dalis yra nereikšminga;
  • Jokioje akcinėje bendrovėje Banko nuosavybės teise turima akcijų dalis nesiekia 0,5 proc. įstatinio kapitalo;
  • Banko patronuojamoji įmonė gyvybės draudimo bendrovė „SB draudimas“ VP portfelyje (Banko valdomame) akcinių bendrovių akcijų neturi.