Principas „Pažink savo klientą“

Lietuvos Respublikos įstatymai visiems bankams numato pareigą savo veikloje laikytis principo „Pažink savo klientą“  ir reguliariai atnaujinti žinias apie klientų veiklą, pajamų šaltinius ir finansines operacijas.

Ši informacija bankams būtina vykdant pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevenciją (Lietuvos Respublikos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas). Pinigų plovimas yra veiksmai, kuriais siekiama įteisinti nusikalstamu būdu įgytus pinigus ar kitą turtą arba nuslėpti jų kilmę.

Todėl visų savo klientų, kurie naudojasi banko paslaugomis, prašome užpildyti Kliento pažinimo anketą. Ši anketa visiems klientams pateikiama dalykinių santykių su banku pradžioje, o vėliau klientų reguliariai prašoma atnaujinti duomenis. Klientas privalo informuoti banką apie bet kokius pateiktos informacijos pasikeitimus.

Principo „Pažink savo klientą“ įgyvendinimas padeda užkirsti kelią pinigų plovimui, apsaugoti klientus nuo sukčiavimo atvejų.

Bankas užtikrina, kad kliento pateiktus duomenis saugo kaip ir bet kokią kitą banko paslaptį sudarančią informaciją. Daugiau informacijos apie tai, kaip ir kokius asmens duomenis tvarkome, rasite Banko asmens duomenų apsaugos taisyklėse.