Interneto bankas
Interneto bankas
BETA
Lizingo sutarčių informacija
Lizingo sutarčių sudarymas

Tapti klientu

Kodėl verta tapti Šiaulių banko klientu?

Kaip tapti klientu?​

Norėdami tapti Šiaulių banko klientu, tereikia registruotis susitikimui su banko darbuotoju ir susipažinti, kokių dokumentų prireiks atvykus į susitikimą.

Kviečiame registruotis banko padaliniuose

Reikalingi dokumentai​

Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo

Turėti užpildytą: 

 • Banko nustatytos formos parašų ir antspaudų kortelę; 
 • Išplėstinį juridinio asmens registro išrašą; 
 • Juridinio asmens steigimo dokumentus su visais pakeitimais; 
 • Juridinio asmens vadovo paskyrimo / išrinkimo dokumentą.  

Papildomai turėti: 

 • Jeigu į banką kreipiasi juridinio asmens vadovo įgaliotas asmuo, papildomai reikia pateikti juridinio asmens vadovo arba kito valdymo organo paprastos rašytinės formos arba notarinės formos patvirtintą įgaliojimą konkretiems veiksmams atlikti; 
 • Juridinio asmens vadovo arba jo įgalioto asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus; 
 • Antspaudą, jeigu asmuo antspaudą privalo turėti.  
Individuali įmonė arba ūkininkas

Turėti užpildytą: 

 • Parašų ir antspaudų kortelę. 
 • Individualios įmonės registracijos pažymėjimą / išplėstinį juridinio asmens registro išrašą arba ūkininko pažymėjimą / ūkio registravimo pažymėjimą; 
 • Individualios įmonės patvirtintus nuostatus; 
 • Individualios įmonės vadovo paskyrimo arba išrinkimo dokumentą (įsakymą arba nutarimą), notaro patvirtintą kopiją / nuorašą.  

Papildomai turėti: 

 • Individualios įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, taip pat ūkininko asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus; 
 • Antspaudą, jeigu asmuo antspaudą privalo turėti.  
Besisteigianti įmonė, kurios įstatai dar neįregistruoti, ir jūs norite atidaryti kaupiamąją banko sąskaitą, skirtą įstatiniam (akciniam) kapitalui sukaupti

                                                     

Turėti užpildytą: 

 • Steigėjo (steigėjų) pasirašytą steigimo sandorį; 
 • Įgaliojimą atidaryti kaupiamąją banko sąskaitą.  
            

Papildomai turėti: 

 • Steigėjo (steigėjų) ir / arba įgaliotųjų asmenų tapatybę patvirtinančius dokumentus.  
            
Banktrutuojanti, likviduojama ar restruktūrizuojama įmonė

Turėti užpildytą: 

 • Parašų ir antspaudų kortelę; 
 • Išplėstinį juridinio asmens registro išrašą, įmonės registracijos pažymėjimą / JAR išrašą; 
 • Teismo nutarties iškelti įmonei bankroto / restruktūrizavimo bylą; 
 • Teismo nutarties paskirti bankrutuojančios / restruktūrizuoja- mos įmonės administratorių ir administratoriaus / likvidatoriaus arba kito pagal teismo nutartį įgaliotojo asmens paskyrimo dokumento patvirtintas kopijas.  

Papildomai turėti: 

 • Įmonės administratoriaus / likvidatoriaus arba jo įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 
 • Antspaudą, jeigu įmonė antspaudą privalo turėti ir buvę įmonės vadovai perdavė įmonės administratoriui / likvidatoriui įmonės antspaudą. 
Advokatų profesinė bendrija, įsteigusi juridinį asmenį

                                                     

 Turėti užpildytą: 
 • Parašų ir antspaudų kortelę;  
 • Išplėstinį juridinio asmens registro išrašą, bendrijos registracijos pažymėjimą /JAR išrašą; 
 • Veiklos sutartį; 
 • Bendrijos vadovo paskyrimo ar išrinkimo dokumentą.  

Papildomai turėti: 

 • Bendrijos vadovo arba jo įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus; 
 • Antspaudą, jeigu asmuo antspaudą privalo turėti.  
            
Notaras, advokatas,antstolis ar jo biurai / kontoros, neįsteigęs juridinio asmens

                                                     

Turėti užpildytą:        

 • Parašų ir antspaudų kortelę; 
 • Lietuvos advokatūros išduotą teisės verstis advokato veikla liudijimą / leidimą arba advokato pažymėjimą (jei esate advokatas); 
 • Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymą dėl asmens skyrimo notaru ir notaro pažymėjimą (jei esate advokatas); 
 • Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos išduotą liudijimą, patvirtinantį teisę vykdyti antstolio veiklą ir antstolio pažymėjimą (jei esate antstolis).  
            

Papildomai turėti: 

 • Įgaliotųjų asmenų tapatybę patvirtinančius dokumentus; 
 • Antspaudą, jeigu notaras, advokatas, antstolių biurai / kontoros antspaudą privalo turėti. 
            
Daugiabutis gyvenamasis namas

Turėti užpildytą: 

 • Parašų ir antspaudų kortelę; 
 • Išplėstinį juridinio asmens registro išrašą, savininkų bendrijos registracijos pažymėjimą arba išrašą iš JAR; 
 • Savininkų bendrijos steigimo dokumentus (įstatus); 
 • Savininkų bendrijos vadovo (pirmininko) paskyrimo arba išrinkimo dokumentą JAR išraše.  

Papildomai turėti: 

 • Savininkų bendrijos vadovo (pirmininko) asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus  
Savivaldybės paskirtas administratorius daugiabučiui gyvenamajam namui administruoti

Turėti užpildytą: 

 • Parašų ir antspaudų kortelę; 
 • Administratoriaus registracijos pažymėjimą arba išrašą iš juridinio asmens registro (JAR); 
 • Administratoriaus steigimo dokumentus (įstatus, nuostatus);  
 • Savivaldybės sprendimą paskirti daugiabučio namo, kuris nėra įsteigęs savininkų bendrijos ir neveikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu, bendrojo naudojimo objektų administratoriumi; 
 • Administracijos vadovo paskyrimo arba išrinkimo dokumentą arba išrašą iš JAR.  

Papildomai turėti: 

 • Administratoriaus atstovo vadovo (jei kreipiasi ne administratoriaus vadovas) atstovavimo pagrindą patvirtinantį dokumentą (sprendimą, įgaliojimą); 
 • Administratoriaus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.  
Daugiabutis gyvenamasis namas veikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu

Turėti užpildytą: 

 • Parašų ir antspaudų kortelę; 
 • Jungtinės veiklos sutartį.  

Papildomai turėti: 

 • Daugiabučio namo atstovo notarinį įgaliojimą veikti daugiabučio namo savininkų vardu; 
 • Daugiabučio namo atstovo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. 
Tikroji ūkinė, komanditinė ūkinė bendrija

Turėti užpildytą: 

 • Parašų ir antspaudų kortelę; 
 • Bendrijos registracijos pažymėjimą /išplėstinį juridinio asmens registro išrašą; 
 • Notariškai patvirtintą jungtinės veiklos sutartį / advokatų profesinės bendrijos sutartį; 
 • Bendrijos vadovo paskyrimo ar išrinkimo dokumentą arba išrašą iš JAR.  

Papildomai turėti: 

 • Jeigu į banką kreipiasi bendrijos vadovo įgaliotas asmuo, papildomai reikia pateikti bendrijos vadovo arba kito valdymo organo paprastos rašytinės formos arba notarinės formos patvirtintą įgaliojimą konkretiems veiksmams atlikti; 
 • Jei kreipiasi įmonės partnerių / bendrijos narių įgaliotas asmuo, tai tik notarinės formos patvirtintą įgaliojimą konkretiems veiksmams atlikti; 
 • Bendrijos vadovo arba jo įgalioto asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus; 
 • Antspaudą, jeigu asmuo antspaudą privalo turėti.