Interneto bankas
BETA
Interneto bankas
Lizingo sutarčių informacija
Lizingo sutarčių sudarymas

Tapti klientu

Kodėl verta tapti Šiaulių banko klientu?

Verslo pasaulyje veikiate ne ilgiau kaip metus? Kviečiame pasinaudoti ypač patraukliomis banko paslaugų sąlygomis ir įgauti savo versle pagreitį su Šiaulių banku:

Šiuo pasiūlymu galima pasinaudoti vienerius metus nuo Banko sąskaitos atidarymo.

Įgauk pagreitį su Šiaulių banku

Kaip tapti klientu?​

Norėdami tapti Šiaulių banko klientu, tereikia registruotis susitikimui su banko darbuotoju ir susipažinti, kokių dokumentų prireiks atvykus į susitikimą.

Kviečiame registruotis banko padaliniuose

Reikalingi dokumentai​

Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo

Turėti užpildytą: 

 • Banko nustatytos formos parašų ir antspaudų kortelę; 
 • Išplėstinį juridinio asmens registro išrašą; 
 • Juridinio asmens steigimo dokumentus su visais pakeitimais; 
 • Juridinio asmens vadovo paskyrimo / išrinkimo dokumentą.  

Papildomai turėti: 

 • Jeigu į banką kreipiasi juridinio asmens vadovo įgaliotas asmuo, papildomai reikia pateikti juridinio asmens vadovo arba kito valdymo organo paprastos rašytinės formos arba notarinės formos patvirtintą įgaliojimą konkretiems veiksmams atlikti; 
 • Juridinio asmens vadovo arba jo įgalioto asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus; 
 • Antspaudą, jeigu asmuo antspaudą privalo turėti.  
Individuali įmonė arba ūkininkas

Turėti užpildytą: 

 • Parašų ir antspaudų kortelę. 
 • Individualios įmonės registracijos pažymėjimą / išplėstinį juridinio asmens registro išrašą arba ūkininko pažymėjimą / ūkio registravimo pažymėjimą; 
 • Individualios įmonės patvirtintus nuostatus; 
 • Individualios įmonės vadovo paskyrimo arba išrinkimo dokumentą (įsakymą arba nutarimą), notaro patvirtintą kopiją / nuorašą.  

Papildomai turėti: 

 • Individualios įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, taip pat ūkininko asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus; 
 • Antspaudą, jeigu asmuo antspaudą privalo turėti.  
Besisteigianti įmonė, kurios įstatai dar neįregistruoti, ir jūs norite atidaryti kaupiamąją banko sąskaitą, skirtą įstatiniam (akciniam) kapitalui sukaupti

                                                     

Turėti užpildytą: 

 • Steigėjo (steigėjų) pasirašytą steigimo sandorį; 
 • Įgaliojimą atidaryti kaupiamąją banko sąskaitą.  
            

Papildomai turėti: 

 • Steigėjo (steigėjų) ir / arba įgaliotųjų asmenų tapatybę patvirtinančius dokumentus.  
            
Banktrutuojanti, likviduojama ar restruktūrizuojama įmonė

Turėti užpildytą: 

 • Parašų ir antspaudų kortelę; 
 • Išplėstinį juridinio asmens registro išrašą, įmonės registracijos pažymėjimą / JAR išrašą; 
 • Teismo nutarties iškelti įmonei bankroto / restruktūrizavimo bylą; 
 • Teismo nutarties paskirti bankrutuojančios / restruktūrizuoja- mos įmonės administratorių ir administratoriaus / likvidatoriaus arba kito pagal teismo nutartį įgaliotojo asmens paskyrimo dokumento patvirtintas kopijas.  

Papildomai turėti: 

 • Įmonės administratoriaus / likvidatoriaus arba jo įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 
 • Antspaudą, jeigu įmonė antspaudą privalo turėti ir buvę įmonės vadovai perdavė įmonės administratoriui / likvidatoriui įmonės antspaudą. 
Advokatų profesinė bendrija, įsteigusi juridinį asmenį

                                                     

 Turėti užpildytą: 
 • Parašų ir antspaudų kortelę;  
 • Išplėstinį juridinio asmens registro išrašą, bendrijos registracijos pažymėjimą /JAR išrašą; 
 • Veiklos sutartį; 
 • Bendrijos vadovo paskyrimo ar išrinkimo dokumentą.  

Papildomai turėti: 

 • Bendrijos vadovo arba jo įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus; 
 • Antspaudą, jeigu asmuo antspaudą privalo turėti.  
            
Notaras, advokatas,antstolis ar jo biurai / kontoros, neįsteigęs juridinio asmens

                                                     

Turėti užpildytą:        

 • Parašų ir antspaudų kortelę; 
 • Lietuvos advokatūros išduotą teisės verstis advokato veikla liudijimą / leidimą arba advokato pažymėjimą (jei esate advokatas); 
 • Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymą dėl asmens skyrimo notaru ir notaro pažymėjimą (jei esate advokatas); 
 • Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos išduotą liudijimą, patvirtinantį teisę vykdyti antstolio veiklą ir antstolio pažymėjimą (jei esate antstolis).  
            

Papildomai turėti: 

 • Įgaliotųjų asmenų tapatybę patvirtinančius dokumentus; 
 • Antspaudą, jeigu notaras, advokatas, antstolių biurai / kontoros antspaudą privalo turėti. 
            
Daugiabutis gyvenamasis namas

Turėti užpildytą: 

 • Parašų ir antspaudų kortelę; 
 • Išplėstinį juridinio asmens registro išrašą, savininkų bendrijos registracijos pažymėjimą arba išrašą iš JAR; 
 • Savininkų bendrijos steigimo dokumentus (įstatus); 
 • Savininkų bendrijos vadovo (pirmininko) paskyrimo arba išrinkimo dokumentą JAR išraše.  

Papildomai turėti: 

 • Savininkų bendrijos vadovo (pirmininko) asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus  
Savivaldybės paskirtas administratorius daugiabučiui gyvenamajam namui administruoti

Turėti užpildytą: 

 • Parašų ir antspaudų kortelę; 
 • Administratoriaus registracijos pažymėjimą arba išrašą iš juridinio asmens registro (JAR); 
 • Administratoriaus steigimo dokumentus (įstatus, nuostatus);  
 • Savivaldybės sprendimą paskirti daugiabučio namo, kuris nėra įsteigęs savininkų bendrijos ir neveikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu, bendrojo naudojimo objektų administratoriumi; 
 • Administracijos vadovo paskyrimo arba išrinkimo dokumentą arba išrašą iš JAR.  

Papildomai turėti: 

 • Administratoriaus atstovo vadovo (jei kreipiasi ne administratoriaus vadovas) atstovavimo pagrindą patvirtinantį dokumentą (sprendimą, įgaliojimą); 
 • Administratoriaus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.  
Daugiabutis gyvenamasis namas veikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu

Turėti užpildytą: 

 • Parašų ir antspaudų kortelę; 
 • Jungtinės veiklos sutartį.  

Papildomai turėti: 

 • Daugiabučio namo atstovo notarinį įgaliojimą veikti daugiabučio namo savininkų vardu; 
 • Daugiabučio namo atstovo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. 
Tikroji ūkinė, komanditinė ūkinė bendrija

Turėti užpildytą: 

 • Parašų ir antspaudų kortelę; 
 • Bendrijos registracijos pažymėjimą /išplėstinį juridinio asmens registro išrašą; 
 • Notariškai patvirtintą jungtinės veiklos sutartį / advokatų profesinės bendrijos sutartį; 
 • Bendrijos vadovo paskyrimo ar išrinkimo dokumentą arba išrašą iš JAR.  

Papildomai turėti: 

 • Jeigu į banką kreipiasi bendrijos vadovo įgaliotas asmuo, papildomai reikia pateikti bendrijos vadovo arba kito valdymo organo paprastos rašytinės formos arba notarinės formos patvirtintą įgaliojimą konkretiems veiksmams atlikti; 
 • Jei kreipiasi įmonės partnerių / bendrijos narių įgaliotas asmuo, tai tik notarinės formos patvirtintą įgaliojimą konkretiems veiksmams atlikti; 
 • Bendrijos vadovo arba jo įgalioto asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus; 
 • Antspaudą, jeigu asmuo antspaudą privalo turėti.