Finansavimas su garantinėmis priemonėmis

Pasidalintos rizikos paskolos

Pasidalintos rizikos paskolos – tai kartu su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) įgyvendinama finansinė priemonė smulkaus ir vidutinio verslo įmonių finansavimui. Bankas savomis lėšomis finansuoja 55 proc. visos pasidalintos rizikos paskolos sumos, o likusius 45 proc. skiria INVEGA. Tokia pat proporcija pasidalijama ir paskolos negrąžinimo rizika.

Ši ir kitos Šiaulių banko įgyvendinamos finansinės priemonės užtikrina didesnį finansavimo šaltinių prieinamumą smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms ir sudaro palankesnes sąlygas skolintis verslo plėtrai.

Kas gali pretenduoti?
Smulkaus ir vidutinio verslo įmonės.

Kam teikiama paskola?
Paskola teikiama verslo plėtrai ir stiprinimui, naujų investicijų finansavimui.

Terminas
Iki 10 metų

Suma
Iki 4 mln. eurų

Forma
Kreditas arba kredito linija

Nauda

 • Galimybė gauti finansavimą neturint tinkamo ar pakankamo užstato
 • Dokumentus sutvarko bankas (papildomai kreiptis į INVEGĄ nereikia)
 • Mažesnės palūkanos pasidalintos rizikos paskoloms
 • INVEGA iš dalies kompensuoja palūkanas
 • Nėra garantijos mokesčio
Paskolos ir lizingas su portfeline garantija

Paskolos ir lizingas su portfeline garantija - tai kartu su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) įgyvendinama finansinė priemonė smulkaus ir vidutinio verslo įmonių finansavimui.

INVEGOS suteikiama portfelinė garantija bankui garantuoja 80 proc. paskolos sumos grąžinimą.

Ši ir kitos Šiaulių banko įgyvendinamos finansinės priemonės užtikrina didesnį finansavimo šaltinių prieinamumą smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms ir sudaro palankesnes sąlygas skolintis verslo plėtrai.

Kas gali pretenduoti?
Smulkaus ir vidutinio verslo įmonės.

Kam teikiama paskola?
Paskola su portfeline garantija teikiama investicijoms ir apyvartiniam kapitalui finansuoti, lizingas – naujos įrangos bei žemės ir miškų ūkio technikos, skirtos gamybai, paslaugų teikimui ar statybos veiklai vykdyti, įsigijimui.

Terminas
Iki 10 metų

Suma
Iki 1,875 mln. eurų

Forma
Kreditas, kredito linija, lizingas

Nauda

 • Galimybė gauti finansavimą neturint tinkamo ar pakankamo užstato
 • Dokumentus sutvarko bankas (papildomai kreiptis į INVEGĄ dėl garantijos suteikimo nereikia)
 • Mažesnės palūkanos garantuotoms paskoloms
 • INVEGA iš dalies kompensuoja palūkanas
 • Lizingo atveju nebūtina pradinė įmoka
 • Nėra garantijos mokesčio
Faktoringas su portfeline garantija

Faktoringas su portfeline garantija - tai kartu su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) įgyvendinama finansinė priemonė smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms finansuoti. Faktoringas – tai banko teikiamų paslaugų visuma, kai įmonė perduoda bankui piniginio reikalavimo teises pagal savo klientams išrašytas sąskaitas faktūras už prekes ar paslaugas.

INVEGOS suteikiama portfelinė garantija bankui garantuoja 80 proc. išmokėtų faktoringo avansų sumos grąžinimą.

Ši ir kitos Šiaulių banko įgyvendinamos finansinės priemonės užtikrina didesnį finansavimo šaltinių prieinamumą smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms ir sudaro palankesnes sąlygas skolintis verslo plėtrai.

Kas gali pretenduoti?
Smulkaus ir vidutinio verslo įmonės.

Kam teikiamas faktoringas su garantija?
Finansinė priemonė skirta smulkiam ir vidutiniam verslui gauti finansavimą faktoringo forma jų prekybiniams sandoriams įgyvendinti ir apyvartinių lėšų trūkumui finansuoti.

Terminas
Iki 12 mėnesių

Suma
Iki 1,875 mln. eurų

Nauda

 • Galimybė gauti finansavimą  neturint tinkamo užstato ir draudimo bendrovėms nesuteikiant prekinio kredito draudimo limitų
 • Maksimalus sąskaitų faktūrų apmokėjimo terminas – iki 180 dienų
 • Dokumentus sutvarko bankas (papildomai kreiptis į INVEGĄ dėl garantijos suteikimo nereikia)
 • Nėra garantijos mokesčio

Kviečiame atvykti į artimiausią Šiaulių banko skyrių – visais kreditavimo klausimais Jus mielai pakonsultuos banko darbuotojai.