Atviroji bankininkystė

Atviroji bankininkystė (angl. Open Banking) nauja, globaliai besivystanti finansinių technologijų koncepcija, orientuotą į saugios komunikacijos atvirojo ryšio (API) sąsajų API panaudojimą kuriant naujas ir inovatyvias finansines bei informacines paslaugas.

Atvirosios bankininkystės pagrindas – 2018 metais ES įsigaliojusi Antroji mokėjimo paslaugų direktyva [PSD2], Lietuvoje į nacionalinę teisę perkelta per Mokėjimų įstatymą. Vienas iš  esminių direktyvos įpareigojimų – kliento sutikimu, bankas turės suteikti kitam paslaugų teikėjui (trečiajai šaliai) informaciją apie kliento sąskaitą ir prieigą prie jos mokėjimo paslaugai inicijuoti. suteikia didesnes pasirinkimo ir finansinio skaidrumo galimybes sąskaitų turėtojams, naudojantis atvirais ir privačiais duomenimis.

Kviečiame susipažinti ir išbandyti Šiaulių banko sprendimus atvirosios bankininkystė srityje prisijungus prie Banko bandomosios atvirosios bankininkystės finansinių technologijų (PSD2 API) aplinkoje (angl. Sandbox) adresu https://sandbox.sb.lt.