Kaupiamosios sąskaitos atidarymas internetu

Jeigu priėmėte svarbų sprendimą – Jūs steigiate įmonę. Nuoširdžiai linkime įgyvendinti savo idėjas ir  kviečiame pirmuosius įmonės steigimo žingsnius atlikti paprastai, saugiai ir greitai – atsidaryti kaupiamąją sąskaitą elektroniniu būdu. Šiaulių bankas Jums suteikia galimybę, internetu atsidarius kaupiamąją sąskaitą, suformuoti savo naujosios įmonės įstatinį kapitalą.

Naujos įmonės (t. y. naujo juridinio asmens) registravimas internetu vyksta, prisijungus prie VĮ Registrų centro savitarnos svetainės, adresu www.registrucentras.lt/savitarna/.

VĮ Registrų centro Savitarnos svetainėje apsilankęs naujos įmonės steigėjas elektroniniu būdu pateikia „Prašymą atidaryti kaupiamąją banko sąskaitą“. Banko darbuotojas, gavęs steigiamos įmonės duomenis, ne ilgiau kaip per 2 darbo dienas parengia kaupiamosios sąskaitos sutartį, pasirašo ją elektroniniu parašu ir pateikia įmonės steigėjui, kurią jis taip pat pasirašo elektroniniu parašu prisijungęs Šiaulių banko savitarnos sistemą.  Paprasta ir patogu.

Dėmesio. Atidarius kaupiamąją sąskaitą ir elektroniniu parašu pasirašius kaupiamosios sąskaitos sutartį, įmonės steigėjas per 15 kalendorinių dienų perveda įstatinį kapitalą - jeigu bus nesilaikoma šio termino, sąskaita automatiškai bus uždaryta.

Jei įstatinį kapitalą sėkmingai suformavote ir atlikote kitas reikalingas įmonės steigimo procedūras, maloniai Jūsų laukiame atvykstant į artimiausią Šiaulių banko skyrių, kur kaupiamoji sąskaita bus pakeista į įmonės atsiskaitomąją sąskaitą.

Kviečiame Jus išsamiai susipažinti su informacija apie įmonės steigimą internetu: