Prekybos finansavimas

Tinkama prekybos finansavimo paslauga leidžia užtikrinti saugų ir greitą atsiskaitymą tarp verslo partnerių. Teikiame tokias prekybos finansavimo paslaugas, padedančias valdyti prekybos sandorių riziką ir pinigų srautus.

Akredityvai

Akredityvas – tai pirkėjo prašymu išleistas banko įsipareigojimas sumokėti už išsiųstas prekes ar suteiktas paslaugas pagal jam pardavėjo pateiktus dokumentus, atitinkančius akredityve nurodytus terminus ir sąlygas.

Dokumentų inkaso

Dokumentų inkaso – tai atsiskaitymo būdas, kai pardavėjas per savo banką pateikia pirkėjui per jo banką su prekybiniu sandoriu susijusius dokumentus po to, kai pirkėjas juos apmoka arba įsipareigoja apmokėti akceptuodamas vekselį.

Garantijos

Banko garantija – tai banko įsipareigojimas sumokėti garantijos gavėjui tam tikrą pinigų sumą ar jos dalį, jeigu banko klientas, už kurį bankas garantavo, neįvykdys ar netinkamai vykdys savo įsipareigojimus garantijos gavėjui.

Eksporto akredityvų dokumentų diskontavimas

Eksporto akredityvų diskontavimas – tai dokumentų, pateiktų pagal banko kliento naudai išleistus eksporto akredityvus, apmokėjimas iš anksto, nesuėjus jų apmokėjimo terminui.