Akredityvai

Akredityvas (angl. Documentary CreditLetter of Credit – L/C) – tai pirkėjo prašymu išleistas banko įsipareigojimas sumokėti už išsiųstas prekes ar suteiktas paslaugas pagal jam pardavėjo pateiktus dokumentus, atitinkančius akredityve nurodytus terminus ir sąlygas.

Kuo naudinga ši paslauga pirkėjui?

Kuo naudinga ši paslauga pardavėjui?

Kokios pagrindinės akredityvų suteikimo sąlygos?

Akredityvas gali būti leidžiamas, įmonei deponavus lėšas specialioje banko sąskaitoje arba iš įmonei suteiktos kredito linijos.

Kur kreiptis kilus klausimų dėl akredityvų?

Maloniai prašome kreiptis į Šiaulių banko Prekybos finansavimo ir faktoringo skyrių:

Reikiamą informaciją ir pagalbą taip pat gali suteikti Jūsų įmonę aptarnaujantis klientų aptarnavimo padalinys ar banko Nuotolinio klientų aptarnavimo centras tel. 1813 (+370 37 301 337, jei skambinama iš užsienio).