Interneto bankas
Lizingo sutarčių informacija
Lizingo sutarčių sudarymas

Dokumentiniai atsiskaitymai ir garantijos

1. DOKUMENTŲ INKASO

1.1. EKSPORTO INKASO

 

1.1.1. Dokumentų inkasavimas

0,15 % (min. 40,00 EUR, maks. 250,00 EUR)

1.1.2. Inkaso sąlygų pakeitimas

20,00 EUR

1.1.3. pranešimas ar informacijos parengimas kliento prašymu / SWIFT sistema

30,00 EUR

1.1.4. Dokumentų siuntimas

Pagal klientų korespondencijos siuntimo įkainius

1.2. IMPORTO INKASO

 

1.2.1. Pranešimas apie inkaso gavimą

30,00 EUR

1.2.2. Pranešimas apie inkaso sąlygų pakeitimo gavimą

20,00 EUR

1.2.3. Dokumentų apmokėjimas

0,15 % (min. 40,00 EUR, maks. 250,00 EUR)

1.2.4. Dokumentų saugojimas (jeigu nemokama ar neakceptuojama per 15 dienų nuo pranešimo apie inkaso gavimą išsiuntimo klientui datos)

30,00 EUR (už mėnesį ar jo dalį)

1.2.5. Dokumentų saugojimas (jeigu nemokama per 15 dienų po mokėjimo datos)

30,00 EUR (už mėnesį ar jo dalį)

1.2.6. Akceptuotų vekselių saugojimas iki apmokėjimo dienos

30,00 EUR

1.2.7. pranešimas ar informacijos parengimas kliento prašymu / SWIFT sistema

30,00 EUR

1.2.8. Neapmokėtų dokumentų grąžinimas (moka inkaso pareiškėjas) arba perdavimas be apmokėjimo

0,15 % (min. 40,00 EUR, maks. 250,00 EUR)

1.2.9. Protestavimas

70,00 EUR ir notaro mokesčiai

1.2.10. Teisių į krovinį perdavimas  (moka inkaso pareiškėjas)

30,00 EUR

1.2.11. Dokumentų siuntimas

Pagal klientų korespondencijos siuntimo įkainius

2. DOKUMENTINIAI AKREDITYVAI

2.1. EKSPORTO AKREDITYVAI

2.1.1. akredityvo pranešimas

30,00 EUR

2.1.2. pranešimas apie sąlygų pakeitimą

30,00 EUR

2.1.3. akredityvo tvirtinimas

pagal susitarimą (min. 100,00 EUR)

2.1.4. dokumentų tikrinimas / priėmimas (už kiekvieną komplektą)

0,15 % (min. 80,00 EUR)

2.1.5. dokumentų apmokėjimas (vykdant akredityvą Šiaulių banke)

0,05 % (min. 45,00 EUR)

2.1.6. pranešimas apie lėšų perleidimą pagal akredityvą

45,00 EUR

2.1.7. akredityvo pervedimas

0,2 % (min. 90,00 EUR)

2.1.8. atidėto mokėjimo priežiūra

30,00 EUR

2.1.9. gautų lėšų pervedimas kitam gavėjui

15,00 EUR

2.1.10. išankstinis akredityvo dokumentų apmokėjimas

45,00 EUR ir palūkanos pagal susitarimą

2.1.11. išankstinis dokumentų tikrinimas (už kiekvieną komplektą)

ne daugiau kaip 5 dokumentai komplekte – 30 EUR, daugiau kaip 5 dokumentai komplekte – 45 EUR

2.1.12. pranešimas ar informacijos parengimas kliento prašymų / SWIFT sistema

30,00 EUR

2.1.13. dokumentų siuntimas

Pagal klientų korespondencijos siuntimo įkainius

2.1.14. akredityvo pranešimas kitų bankų klientams

100,00 EUR

2.1.15. pranešimas apie akredityvo sąlygų pakeitimą kitų bankų klientams

100,00 EUR

2.2. IMPORTO AKREDITYVAI 

2.2.1. akredityvo išleidimas1

90,00 EUR

2.2.2. akredityvo / dokumentinio akredityvo išleidimo sutarties sąlygų pakeitimas

30,00 EUR

2.2.3. dokumentų tikrinimas (už kiekvieną dokumentų komplektą)

0,15 % (min. 80,00 EUR)

2.2.4. dokumentų apmokėjimas

40,00 EUR

2.2.5. akredityvo atšaukimas arba nepanaudojimas

30,00 EUR

2.2.6. pranešimas ar informacijos parengimas kliento prašymu / SWIFT sistema

30,00 EUR

2.2.7. dokumentų neatitikimo komisinis atlyginimas (moka akredityvo gavėjas)

100,00 EUR

2.2.8. atidėto mokėjimo priežiūra

30,00 EUR

2.2.9. dokumentų siuntimas

Pagal klientų korespondencijos siuntimo įkainius

3. BANKO GARANTIJOS

3.1. Garantijos suteikimas2:

 

3.1.1. garantijos suma iki 1 500 EUR

0,5 % metinių palūkanų (min. 70,00 EUR)

3.1.2. garantijos suma nuo 1500 EUR iki 3000 EUR

0,5 % metinių palūkanų (min. 80,00 EUR)

3.1.3. garantijos suma 3000 EUR ir daugiau

0,5 % metinių palūkanų (min. 90,00 EUR)

3.2. garantijos suteikimas (nestandartinio garantijos teksto)

komisinis atlyginimas už garantijos suteikimą ir 30 EUR

3.3. garantijos projekto parengimas ir / ar derinimas3

30,00 EUR

3.4. garantijos sąlygų pakeitimas

30,00 EUR

3.5. garantijos sąlygų pakeitimas (pratęsimas, sumos didinimas)

0,5 % metinių palūkanų (min. 30,00 EUR)

3.6. reikalavimo mokėti pagal garantiją administravimas

0,1 % (min. 140,00 EUR maks. 300,00 EUR)

3.7. pranešimas apie gautą garantiją ar jos sąlygų pakeitimą

30,00 EUR

3.8. reikalavimo mokėti pagal garantiją perdavimas

55,00 EUR

3.9. prašymo suteikti garantiją anuliavimas

30,00 EUR

3.10. gautos garantijos ar jos sąlygų pakeitimo autentiškumo tvirtinimas

30,00 EUR

3.11. pranešimas ar informacijos parengimas kliento prašymu / SWIFT sistema

30,00 EUR

3.12. dokumentų siuntimas

Pagal klientų korespondencijos siuntimo įkainius

1 Jeigu akredityvas išleidžiamas nedeponuojant kliento lėšų, papildomai imamas įsipareigojimo mokestis. Už deponuotas akredityvo išleidimui lėšas palūkanos nėra mokamos.
2 Jeigu garantija suteikiama nedeponuojant kliento lėšų, papildomai imamas įsipareigojimo mokestis. Už deponuotas garantijos suteikimui lėšas palūkanos nemokamos.
3 Suteikus garantiją šis komisinis atlyginimas netaikomas.