Interneto bankas
BETA
Interneto bankas
Lizingo sutarčių informacija
Lizingo sutarčių sudarymas

Faktoringas

Faktoringas – tai banko teikiamų paslaugų visuma, kai įmonė perduoda bankui piniginio reikalavimo (debitorinio įsiskolinimo) teises pagal savo klientams (kitoms įmonėms) išrašytas sąskaitas faktūras už prekes ar paslaugas, t. y. Jūs:

Kuo naudinga ši paslauga?

Kokios pagrindinės faktoringo sąlygos?

Šiaulių bankas ir draudimo bendrovė „Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur“ Baltics filialas pasirašė draudimo liudijimą (polisą), kuriuo draudžiami faktoringo klientų Lietuvos ir užsienio pirkėjų prekiniai kreditai. 

Nauda pardavėjui:

 • greitas būdas papildyti įmonės apyvartines lėšas ir pagerinti likvidumą;
 • verslas finansuojamas, neįkeičiant turto;
 • pagerėja pirkėjų atsiskaitymo drausmė;
 • tampa lengviau planuoti įmonės pinigų srautus;
 • sumažėja skolų administravimo sąnaudos;
 • galima naudotis tiekėjų siūlomomis nuolaidomis už išankstinį apmokėjimą;
 • lengviau konkuruoti — pirkėjams galima pasiūlyti ilgesnius atsiskaitymo terminus.

 Nauda pirkėjui:

 • galima gauti ilgesnį atsiskaitymo terminą;
 • lengviau pritraukti naujų tiekėjų;
 • lengviau atsiskaityti su pardavėju;
 • padidėja likvidumas be kitų finansavimo šaltinių;
 • tampa lengviau planuoti pinigų srautus.

Šiaulių bankui pateikiami šie dokumentai:

 • užpildyta faktoringo paraiška;
 • sutartys su kiekvienu pirkėju;
 • metinės ir ketvirtinės finansinės ataskaitos (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas) už einamuosius ir prieš tai buvusius dvejus metus;
 • papildomi dokumentai, kurių paprašys vadybininkas, atsižvelgdamas į Jūsų įmonės veiklos pobūdį.

Kur kreiptis kilus klausimų dėl faktoringo?

Maloniai prašome kreiptis į Šiaulių banko klientų aptarnavimo padalinį ar tel. 1813 (+370 37 301 337, jei skambinama iš užsienio).

Faktoringo pabrangimo skaičiuoklė

Sąskaitos faktūros suma (EUR)
Apmokėjimo terminas (d.)
Faktoringo avansas
Palūkanos
Sąskaitos faktūros priėmimo mokestis
Sąskaita brangsta
Pildyti paraišką