Kreditai, faktoringas ir lizingas verslo klientams

Verslo kreditai

Tikslų mokesčio dydį Bankas nustato individualiai kiekvienam Klientui įvertinęs kreditavimo dokumentus ir/ar konkretų Kliento prašymą.

1. Dokumentų analizės mokestis
(sudarius sutartį įskaičiuojamas į administravimo mokestį)

50 % administravimo mokesčio

2. Administravimo mokestis už sutarties sudarymą, pratęsimą ar sumos padidinimą
(vienkartinis, skaičiuojamas nuo sutartyje nurodytos kredito sumos) 

nuo 0,7 % kredito sumos (min. 200,00 EUR)

3. Įsipareigojimo mokestis
(skaičiuojamas nuo nepanaudotos kredito sumos)

nuo 0,5 % metinių palūkanų nepanaudotos kredito sumos

4. Kitų sutarties sąlygų pakeitimo mokestis

nuo 0,5 % kredito sumos (min. 150,00 EUR)

5. Kitų Kliento prašymų nagrinėjimo ir dokumentų parengimo mokestis

nuo 0,5 % kredito sumos (min. 150,00 EUR)

6. Išankstinio grąžinimo mokestis

2,0 % anksčiau termino grąžinamos sumos (min. 150,00 EUR)

Faktoringas

Tikslų mokesčio dydį Bankas nustato individualiai kiekvienam Klientui įvertinęs kreditavimo dokumentus ir/ar konkretų Kliento prašymą.

1. Kreditavimo dokumentų analizės ir pažymos parengimo mokestis
(sudarius sutartį, įskaičiuojamas į administravimo mokestį)

50 % administravimo mokesčio + PVM

2. Administravimo mokestis už sutarties sudarymą, pratęsimą ar sumos padidinimą
(vienkartinis, skaičiuojamas nuo sutartyje nurodytos faktoringo limito sumos)

nuo 0,7 % faktoringo limito sumos (min. 200,00 EUR) + PVM

3. Sąskaitos faktūros priėmimo mokestis:

nuo 0,4 % nuo sąskaitos faktūros sumos (min. 3,00 EUR) + PVM

4. Kitų sutarties sąlygų pakeitimo mokestis

min. 100,00 EUR + PVM 

5. Pirkėjų rizikos vertinimas, kurių buveinė registruota Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje1

35,00 EUR + PVM

6. Pirkėjų rizikos vertinimas, kurių buveinė registruota už Lietuvos, Latvijos, Estijos ribų1

60,00 EUR + PVM

7. Už kiekvieną pranešimą draudimo bendrovei apie pirkėjo vėlavimą

min. 150,00 EUR + PVM

Lizingas

Tikslų mokesčio dydį Bankas nustato individualiai kiekvienam Klientui įvertinęs kreditavimo dokumentus ir/ar konkretų Kliento prašymą

1. Administravimo mokestis už lizingo sutarties sudarymą
(vienkartinis, skaičiuojamas nuo sutartyje nurodytos turto kainos):

1.1. jei lizingo objektas yra lengvasis automobilis, ir:

1.1.1. turto kaina iki 29 999,00 EUR

nuo 1,0 % turto kainos (min. 200,00 EUR)

1.1.2. turto kaina nuo 30 000,00 EUR iki 59 999,00 EUR

nuo 0,7 % turto kainos (min. 200,00 EUR)

1.1.3. turto kaina nuo 60 000,00 EUR

nuo 0,5 % turto kainos 

1.2. jei lizingo objektas yra kitas turtas

nuo 1,0 % turto kainos (min. 200,00 EUR)

2. Administravimo mokestis už veiklos nuomos sutarties sudarymą
(vienkartinis, skaičiuojamas nuo sutartyje nurodytos turto kainos)

nuo 1,5 % turto kainos (min. 200,00 EUR)

3. Sutarties sąlygų pakeitimo mokestis

3.1. už mokėjimo dienos pakeitimą

nuo 0,5 % kredito sumos (min. 150,00 EUR)

3.2. už kitų sąlygų pakeitimą

nuo 0,5 % kredito sumos (min. 150,00 EUR)

4. Kitų Kliento prašymų nagrinėjimo ir dokumentų parengimo, mokėjimo dienos keitimo mokestis

nuo 0,5 % kredito sumos (min. 150,00 EUR)

5. Išankstinio išpirkimo mokestis

1,0 % anksčiau termino grąžinamos sumos

1 Pirkėjų rizikos vertinimo mokestis mokamas suteikiant/keičiant/peržiūrint /atnaujinant pirkėjo limitą.