Interneto bankas
Interneto bankas
BETA
Lizingo sutarčių informacija
Lizingo sutarčių sudarymas

Kreditai, faktoringas ir lizingas verslo klientams

Verslo kreditai

Tikslų mokesčio dydį Bankas nustato individualiai kiekvienam Klientui įvertinęs kreditavimo dokumentus ir/ar konkretų Kliento prašymą

1. Dokumentų analizės mokestis
(sudarius sutartį įskaičiuojamas į administravimo mokestį)

50 % administravimo mokesčio

2. Administravimo mokestis už sutarties sudarymą, pratęsimą ar sumos padidinimą
(vienkartinis, skaičiuojamas nuo sutartyje nurodytos kredito sumos) 

nuo 0,7 % kredito sumos (min. 150,00 EUR)

3. Įsipareigojimo mokestis
(skaičiuojamas nuo nepanaudotos kredito sumos)

nuo 0,5 % metinių palūkanų nepanaudotos kredito sumos

4. Kitų sutarties sąlygų pakeitimo mokestis

nuo 0,5 % kredito sumos (min. 150,00 EUR)

5. Kitų Kliento prašymų nagrinėjimo ir dokumentų parengimo mokestis

nuo 0,5 % kredito sumos (min. 150,00 EUR)

6. Išankstinio grąžinimo mokestis

2,0 % anksčiau termino grąžinamos sumos (min. 150,00 EUR)
Faktoringas

Tikslų mokesčio dydį Bankas nustato individualiai kiekvienam Klientui įvertinęs kreditavimo dokumentus ir/ar konkretų Kliento prašymą

1. Kreditavimo dokumentų analizės ir pažymos parengimo mokestis
(sudarius sutartį, įskaičiuojamas į administravimo mokestį)

50 % administravimo mokesčio  + PVM

2. Administravimo mokestis už sutarties sudarymą, pratęsimą ar sumos padidinimą
(vienkartinis, skaičiuojamas nuo sutartyje nurodytos faktoringo limito sumos)

nuo 0,7 % faktoringo limito sumos (min. 150,00 EUR) + PVM

3. Sąskaitos faktūros priėmimo mokestis:

nuo 0,4 % nuo sąskaitos faktūros sumos (min. 3,00 EUR) + PVM

4. Kitų sutarties sąlygų pakeitimo mokestis

min. 100,00 EUR + PVM 

5. Pirkėjų rizikos vertinimas, kurių buveinė registruota Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje1

35,00 EUR + PVM

6. Pirkėjų rizikos vertinimas, kurių buveinė registruota už  Lietuvos, Latvijos, Estijos ribų1

60,00 EUR + PVM

7. Už kiekvieną pranešimą draudimo bendrovei apie pirkėjo vėlavimą

min. 150,00 EUR + PVM
Lizingas

Tikslų mokesčio dydį Bankas nustato individualiai kiekvienam Klientui įvertinęs kreditavimo dokumentus ir/ar konkretų Kliento prašymą

1. Administravimo mokestis už lizingo sutarties sudarymą
(vienkartinis, skaičiuojamas nuo sutartyje nurodytos turto kainos):

1.1. jei lizingo objektas yra lengvasis automobilis, ir:

1.1.1. turto kaina iki 30 000,00 EUR

nuo 0,7 % turto kainos (min. 160,00 EUR)

1.1.2. turto kaina nuo 30 000,00 EUR iki 60 000,00 EUR

nuo 0,5 % turto kainos (min. 160,00 EUR)

1.1.3. turto kaina nuo 60 000,00 EUR

nuo 0,3 % turto kainos 

1.2. jei lizingo objektas yra kitas turtas

nuo 0,7 % turto kainos (min. 160,00 EUR)

2. Administravimo mokestis už veiklos nuomos sutarties sudarymą
(vienkartinis, skaičiuojamas nuo sutartyje nurodytos turto kainos)

nuo 1,5 % turto kainos (min. 160,00 EUR)

3. Sutarties sąlygų pakeitimo mokestis

3.1. už mokėjimo dienos pakeitimą

nuo 0,5 % kredito sumos (min. 150,00 EUR)

3.2. už kitų sąlygų pakeitimą

nuo 0,5 % kredito sumos (min. 150,00 EUR)

4. Kitų Kliento prašymų nagrinėjimo ir dokumentų parengimo, mokėjimo dienos keitimo mokestis

nuo 0,5 % kredito sumos (min. 150,00 EUR)

5. Išankstinio išpirkimo mokestis

1,0 % anksčiau termino grąžinamos sumos

1Pirkėjų rizikos vertinimo mokestis mokamas suteikiant/keičiant/peržiūrint /atnaujinant pirkėjo limitą.