Investuotojo kalendorius

Informaciją investuotojams 2020 metais Šiaulių bankas skelbs pagal šį kalendorių:

2020-02-28  –  2019 m. dvylikos mėnesių tarpinė informacija;
2020-03-09  –  pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (VAS) šaukimą, sprendimų projektai šaukiamam VAS;
2020-03-31  –  eilinio VAS sprendimai;
2020-03-31  –  2019 m. audituota metinė informacija;
2020-04-30  –  2020 m. trijų mėnesių tarpinė informacija;
2020-07-31  –  2020 m. šešių mėnesių tarpinė informacija;
2020-10-30  –  2020 m. devynių mėnesių tarpinė informacija.