Investuotojo kalendorius

Informaciją investuotojams 2021 metais Šiaulių bankas skelbs pagal šį kalendorių:

2021-02-26 – 2020 m. dvylikos mėnesių tarpinė informacija;

2021-03-09 – pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (VAS) šaukimą, sprendimų projektai šaukiamam VAS;

2021-03-09 – 2020 m. rezultatų internetinis seminaras;

2021-03-31 – eilinio VAS sprendimai;

2021-03-31 – 2020 m. audituota metinė informacija;

2021-04-30 – 2021 m. trijų mėnesių tarpinė informacija;

2021-05-05 – 2021 m. 1 ketvirčio rezultatų internetinis seminaras;

2021-07-30 – 2021 m. šešių mėnesių tarpinė informacija;

2021-08-04 – 2021 m. 2 ketvirčio rezultatų internetinis seminaras;

2021-10-29 – 2021 m. devynių mėnesių tarpinė informacija;

2021-11-03 – 2021 m. 3 ketvirčio rezultatų internetinis seminaras.