Įsigalioja nauji Šiaulių banko paslaugų įkainiai už lėšų likučius sąskaitose EUR valiuta

Mieli klientai,

informuojame, kad nuo 2022 m. kovo 1 d. keičiasi įkainiai už lėšų likučius sąskaitose EUR valiuta:

Įkainis iki 2022-02-28 (imtinai)

Nuo 2022-03-01

Mokestis už lėšų likučius sąskaitose EUR valiuta, kurie viršija 2 000 000 EUR1 - Europos Centrinio Banko metinė palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe (proc.) (angl. ECB deposit facility rate) / 360 d. Mokestis už lėšų likučius sąskaitose EUR valiuta, kurie viršija 1 000 000 EUR1- Europos Centrinio Banko metinė palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe (proc.) (angl. ECB deposit facility rate) / 360 d.
- Mokestis Finansų įstaigoms2 už lėšų likučius sąskaitose EUR valiuta, kurie viršija 500 000 EUR1 - Europos Centrinio Banko metinė palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe (proc.) (angl. ECB deposit facility rate) minus 0,5 proc. punkto / 360 d.

1 Mokestis skaičiuojamas kiekvienos kalendorinės dienos pabaigoje, jeigu visų Kliento banko sąskaitų likučių suma yra didesnė už lentelėje nurodytą limitą. Mokestis už praėjusį kalendorinį mėnesį nurašomas iki kito kalendorinio mėnesio 10 dienos Šiaulių banko mokėjimo paslaugų teikimo taisyklėse numatyta tvarka. Europos Centrinio Banko metinė palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe skelbiama čia. Tuo atveju, jei Europos Centrinio Banko metinė palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe būtų teigiama, bus laikoma, kad ji yra lygi nuliui.

2 Finansų įstaigomis laikomos įmonės (įskaitant filialus, atstovybes ir kt.) teikiančios finansines, investicines, draudimo paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant: bankai, kredito unijos ir kitos kredito įstaigos, mokėjimo įstaigos, elektroninių pinigų įstaigos, draudimo bendrovės ir draudimo brokeriai, finansų maklerių įmonės, investicinės bendrovės, kolektyvinio investavimo subjektai, pensijų fondai.


Mokestis bus skaičiuojamas kiekvienos kalendorinės dienos pabaigoje, jeigu Jūsų banko sąskaitų EUR valiuta likučių suma bus didesnė už nurodytą aukščiau lentelėje. Mokestis už praėjusį kalendorinį mėnesį nurašomas iki kito kalendorinio mėnesio 10 dienos.

Klientams, kurie sutinka su atnaujintais Šiaulių banko paslaugų įkainiais, nereikia atlikti jokių veiksmų. Klientai, nesutinkantys su pakeitimais, turi teisę nutraukti banko sąskaitos sutartį, kaip tai reglamentuota Šiaulių banko paslaugų teikimo bendrosiose taisyklėse, iki skelbiamų pokyčių įsigaliojimo dienos apie tai raštu informuodami Šiaulių banką. Laikoma, kad klientas sutiko su skelbiamais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos Šiaulių bankui nepraneša, kad su jais nesutinka.

Kilus klausimų, kreipkitės tel. 1813 (skambinant iš užsienio +370 37 301 337), el. paštu kc@sb.lt arba iš anksto užsiregistruokite ir atvykite į Šiaulių banko skyrių.

Jūsų
Šiaulių bankas