LIBOR lyginamasis tarpbankinio palūkanų indeksas keisis į EURIBOR

Mieli klientai,

Informuojame apie pasikeitimus, susijusius su LIBOR lyginamojo tarpbankinio palūkanų indekso panaikinimu. Įgyvendinant Europos Sąjungos reglamentą, nuo 2022 metų pradžios kredito sutartyse, kuriose buvo naudojamas LIBOR eurais, jį  keis EURIBOR indeksas. Klientams, turintiems tokias sutartis, papildomai nieko daryti nereikia: klientus asmeniškai informuosime apie pakaitinį palūkanų indeksą ir palūkanų perskaičiavimą.

Tarpbankinio palūkanų indekso keitimo priežastys ir pakeitimų esmė:


Klientai, nesutinkantys, kad sudarytoje kredito sutartyje tarpbankinis palūkanų indeksas LIBOR eurais būtų pakeistas į EURIBOR, turi teisę iki 2021 m. gruodžio 30 d. neatlygintinai nutraukti kredito sutartį su Banku, refinansuodami arba grąžindami kreditą be išankstinio kredito grąžinimo mokesčio.

Klientams, sutinkantiems su minėtais pakeitimais, papildomai nieko daryti nereikia - Bankas nuo 2022 m. sausio 1 d. galiojančiose kredito sutartyse tarpbankinį palūkanų indeksą LIBOR pakeis į to paties laikotarpio EURIBOR, be jokių papildomų susitarimų.

Išsamesnė informacija apie lyginamųjų indeksų reformą pateikiama Lietuvos banko interneto svetainėje ir Lietuvos bankų asociacijos tinklalapyje.
 

Kilus klausimų, kreipkitės tel. 1813 (skambinant iš užsienio +370 37 301 337), el. paštu kc@sb.lt.
 

Jūsų
Šiaulių bankas