Naujai kadencijai išrinkta Banko Stebėtojų taryba ir Valdyba

Kovo 31 d. vykusiame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo naujai keturių metų kadencijai renkama Banko Stebėtojų taryba, kuri iškart rinkosi spręsti dėl Valdybos išrinkimo.

Banko Stebėtojų Taryba

Visuotiniame akcininkų susirinkime patvirtinti Banko įstatų pakeitimai, pagal kuriuos  Banko stebėtojų tarybą sudarys ne 7, kaip buvo iki šiol, o 8 nariai. Aštuntasis stebėtojų tarybos narys bus renkamas kitame visuotiniame akcininkų susirinkime, kai įsigalios pakeista įstatų redakcija.

Išrinktas Banko Stebėtojų Tarybos pirmininkas ir nariai:

Banko Valdyba

Naujai išrinkta Banko stebėtojų taryba pirmajame posėdyje išrinko Banko Valdybos narius. Valdyba pirmame posėdyje išrinko Valdybos pirmininką ir pavaduotojus. Valdybos narį Joną Bartkų pakeitė Šiaulių banko Paslaugų vystymo tarnybos vadovas Mindaugas Rudys. Jonas toliau lieka dirbti Banke.

Nariai – Daiva Šorienė, Vita Urbonienė, Ilona Baranauskienė ir Mindaugas Rudys.