Interneto bankas
Lizingo sutarčių informacija
Lizingo sutarčių sudarymas

Paslaugos internetu

Kaip tapti „SB linijos“ naudotoju?

Kviečiame atvykti į bet kurį Šiaulių banko padalinį ir pasirašyti „SB linijos“ paslaugos teikimo sutartį. Su savimi turėkite fizinio / juridinio asmens tapatybei nustatyti būtinus dokumentus. Jeigu neturite Šiaulių banke sąskaitos, ji Jums bus atidaryta ir suteiktos „SB linijos“ identifikavimo priemonės: sutartyje nurodytas naudotojo vardas (ID) ir pirminis prisijungimo slaptažodis, slaptažodžių kortelė ar kodų generatorius, arba priskirta prisijungimui ir / ar pasirašymui Jūsų turima elektroninio parašo priemonė.

Ar gali keli įmonės darbuotojai matyti ir valdyti įmonės sąskaitas per „SB liniją“?

Pagrindinis „SB linijos“ naudotojas, pasirašydamas „SB linijos“ paslaugos teikimo sutartį arba pagal pateiktą prašymą, nurodo, kuriuos įmonės darbuotojus prijungti prie „SB linijos“ ir kokios operacijų atlikimo teisės jiems bus suteiktos.

Ar banko paslaugų, teikiamų internetu, sistema saugi?

Taip, sistemos saugumą garantuoja įdiegta daugiapakopė naudotojo atpažinimo sistema, duomenų ryšio linija šifruojama TLSv1.x  standarto protokolu.

Kaip prisijungti prie „SB linijos“?

Interneto naršyklės adreso laukelyje įveskite adresą https://online.sb.lt ir paspauskite klaviatūros klavišą Enter:

arba paspauskite nuorodą banko internetiniame puslapyje www.sb.lt -> Bankas internetu -› SB linija.

1 žingsnis

„SB linijos“ prisijungimo lango pirmajame laukelyje įveskite Naudotojo vardą (ID). Naudotojo ID yra nurodytas Sutartyje punkte „Naudotojų teisės“. Jis sudarytas iš raidžių bei skaitmenų ir yra nekeičiamas.„SB linijos“ prisijungimo lango antrajame laukelyje įveskite prisijungimo slaptažodį. Kai jungiamasi pirmą kartą, reikia įvesti Pirminį slaptažodis, kuris yra nurodytas slaptažodžio voko viduje arba atspausdintas Sutartyje (kai vokas neišduodamas). Jis sudarytas iš 8 skaitmenų ir naudojamas tik pirmam prisijungimui.

Įvedus Naudotojo ID ir prisijungimo slaptažodį, reikia paspausti mygtuką „Prisijungti

2 žingsnis

Pasirinkite Jums leidžiamą prisijungimo saugumo priemonę (slaptažodžių kortelę, kodų generatorių, mobilųjį parašą arba stacionarų parašą).

Naujai atsivėrusiame lange įveskite prašomą PIN kodą iš slaptažodžių kortelės (prieš tai reikia nutrinti apsauginį sluoksnį to numerio, kurio kodas prašomas) ar kodų generatoriaus sugeneruotą kodą, ar mobilųjį parašą, ar stacionarų parašą ir paspauskite mygtuką „Įvesti“.

3 žingsnis

Jei prie „SB linijos“ jungiatės pirmą kartą:
naujai atsivėrusiame lange reikia pakeisti pirminį prisijungimo slaptažodį į savo sugalvotą prisijungimo slaptažodį (mažiausiai iš 6 lotynų abėcėlės raidžių, skaičių ir / ar standartinių simbolių, daugiausiai iš 30 simbolių), dar kartą įveskite tą patį savo sugalvotą prisijungimo slaptažodį, spauskite mygtuką „Keisti“ ir prisijungimo slaptažodis bus pakeistas.

Jei operacijų pasirašymo tipas yra Naudotojo „susikurtas slaptažodis“, pirmo prisijungimo metu reikia susikurti ir operacijų pasirašymo slaptažodį. Įveskite naują savo sugalvotą pasirašymo slaptažodį (mažiausiai iš 6 lotynų abėcėlės raidžių, skaičių ir / ar standartinių simbolių, daugiausiai iš 30 simbolių).

Bankas rekomenduoja išsaugoti turimą slaptažodžio voką arba Sutartį su pirminiu slaptažodžiu, nes Naudotojui pamiršus savo sugalvotą prisijungimo slaptažodį ir atvykus į Banko padalinį slaptažodis nemokamai atstatomas į pirminį slaptažodį iš turimo voko arba, kai slaptažodžio vokas neišduodamas, atstatomas į pirminį slaptažodį, kuris yra atspausdintas Sutartyje.

Ką daryti, jeigu „SB linijos“ naudotojas neturi interneto?

Jeigu „SB linijos“ naudotojas neturi interneto, nemokamai „SB linija“ galima naudotis banko padaliniuose įrengtuose informaciniuose terminaluose.

Noriu prisijungti prie „SB linijos“, bet nepavyksta. Kodėl?

Dažniausiai pasitaikanti priežastis yra ta, kad interneto naršyklė neatitinka reikalavimų.

Turi būti įdiegtos atsinaujinančios ir visiškai gamintojų palaikomos Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari interneto naršyklių versijos, rekomenduojama naudoti naujausias. Nesaugokite formų ir slaptažodžių duomenų laikinojoje naršyklės atmintyje.

Naudokitės kompiuteriais, kuriuose įdiegtos legalios, atsinaujinančios operacinės sistemos, pvz., „Windows 7“ arba vėlesnės versijos.

Ką daryti neteisingai įvedus naudotojo ID?

Jeigu neteisingai įvedėte naudotojo ID, ekrane atsiras pranešimas su paaiškinamuoju tekstu.
Jeigu pamiršote naudotojo ID, jį galite rasti „SB linijos“ paslaugos teikimo sutartyje.
Prisijungimą pakartokite iš naujo.
Jeigu sutarties nebeturite, atvykite į bet kurį Šiaulių banko padalinį (su savimi turėkite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą) - Jums bus iš naujo atspausdinta „SB linijos“ paslaugos teikimo sutartis.

Ką daryti neteisingai įvedus prisijungimo slaptažodį?

Jeigu neteisingai įvedėte prisijungimo slaptažodį, ekrane atsiras pranešimas su paaiškinamuoju tekstu. Pasitikslinkite ir prisijungimą pakartokite iš naujo.
Jeigu prisijungimo slaptažodį neteisingai įvesite 5 (penkis) kartus iš eilės, Jūsų teisė naudotis „SB linija“ bus laikinai sustabdyta. Pageidaudami vėl naudotis „SB linija“, kreipkitės į bet kurį banko padalinį ir užpildykite prašymą (su savimi turėkite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą).

Ką daryti neteisingai įvedus pasirašymo slaptažodį?

Jeigu neteisingai įvedėte pasirašymo slaptažodį (Jūsų pasirinktas vienas iš operacijų pasirašymo tipų: Jūsų susikurtas slaptažodis, slaptažodžių kortelės kodas. SMS kodas, mobilusis parašas, kodų generatoriaus kodas), ekrane atsiras pranešimas su paaiškinamuoju tekstu. Pasitikslinkite pasirašymo slaptažodį ir pasirašymą pakartokite iš naujo.
Jeigu pasirašymo slaptažodį neteisingai įvesite 3 (tris) kartus iš eilės, Jūsų teisė naudotis „SB linija“ bus laikinai sustabdyta. Norėdami vėl naudotis „SB linija“, kreipkitės į bet kurį banko padalinį ir užpildykite prašymą (su savimi turėkite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą). Jeigu Jūsų operacijų pasirašymo tipas yra Jūsų susikurtas slaptažodis, tuomet bus panaikintas Jūsų susikurtas pasirašymo slaptažodis ir kitą kartą jungiantis prie „SB linijos“ Jūs turėsite susikurti naują pasirašymo slaptažodį.

Kaip galima skubiai uždrausti prisijungimą naudotis „SB linija“?

Jeigu Jūs abejojate savo „SB linijos“ saugumu ir / ar praradote prisijungimo duomenis, patartina kuo skubiau užblokuoti prisijungimą prie „SB linijos“. Tai galite padaryti šiais būdais:

  • atvykus ir pateikus raštišką prašymą bet kuriame banko padalinyje banko darbo metu;
  • paskambinus telefonu 1813 banko darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 18.00 val. Skambinant iš užsienio, rinkite telefono numerį +370 37 301 337;
  • 5 (penkis) kartus neteisingai įvedus prisijungimo slaptažodį;
  • 3 (tris) kartus neteisingai įvedus kodą iš slaptažodžių kortelės arba mobilųjį parašą, arba kodų generatoriaus kodą, arba pasirašymo slaptažodį;

Jeigu uždrausite prisijungimą prie „SB linijos“, Jūsų teises prisijungti bus galima atstatyti tik atvykus į bet kurį Šiaulių banko padalinį ir pateikus prašymą (su savimi turėkite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą).
Prisijungimo uždraudimas automatiškai nenutraukia „SB linijos“ paslaugos teikimo sutarties su banku dėl „SB linijos“ naudojimosi.

Ką daryti, jeigu rašoma, kad prisijungimas uždraustas?

Sistema uždraudžia prisijungimą, jeigu, prisijungiant prie „SB linijos“, penkis (5) kartus klaidingai nurodomas prisijungimo slaptažodis.
Norėdami atstatyti prisijungimo teises, atvykite į bet kurį Šiaulių banko padalinį (su savimi turėkite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą).

Ką daryti, jeigu rašoma, kad prisijungimas sustabdytas?

Sistema sustabdo prisijungimą, jeigu, prisijungiant prie „SB linijos“, tris (3) kartus klaidingai nurodomas slaptažodžio kodas (iš slaptažodžių kodų kortelės, kodų generatoriaus, mobiliojo parašo).
Kol neatstatysite savo teisių, sistema netikrins Jūsų įvedamų slaptažodžių. Norėdami atstatyti savo teises, atvykite į bet kurį Šiaulių banko padalinį (su savimi turėkite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą).

Ką daryti, jeigu sugadinote arba pametėte slaptažodžių kortelę?

Jeigu sugadinote arba pametėte slaptažodžių kortelę, atvykite į bet kurį Šiaulių banko padalinį ir pateikite raštišką prašymą (su savimi turėkite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą) - Jums bus išduota nauja slaptažodžių kortelė pagal banke galiojančius įkainius.

Kiek kainuoja „SB linija“ paslaugos?

Prisijungimo prie „SB linijos“ bei paslaugos aptarnavimo mokesčio nėra. Banke galiojančius įkainius už paslaugas ir finansines operacijas, atliekamas per „SB liniją“, rasite čia.

Kada įvykdomi mokėjimo nurodymai eurais?
  1. Mokėjimo nurodymas atliekamas tą pačią dieną, jeigu mokėtojo ir gavėjo sąskaitos yra Šiaulių banke, išskyrus atvejus, kurie nurodyti Šiaulių banko tinklalapyje www.sb.lt prie internetinės bankininkystės operacijų „SB linijoje“ vykdymo laiko.
  2. Mokėjimo nurodymų į kitus Lietuvoje registruotus bankus ir užsienio bankus atlikimo laikai nurodyti Šiaulių banko tinklalapyje www.sb.lt prie internetinės bankininkystės operacijų „SB linijoje“ vykdymo laiko.
Kaip įsitikinti, kad pinigai pervesti?

Ar mokėjimo nurodymas įvykdytas, galite pasitikrinti sąskaitos ataskaitoje „SB linijos“ meniu juostoje, pasirinkus Sąskaitos -> Išrašas.
Informacija apie įvykdytus mokėjimo nurodymus per „SB liniją“ papildomai pateikiama „SB linijos“ meniu juostoje Operacijos -> Operacijų sąrašų rinkiniai -> Įvykdytos operacijos.

Ką daryti, jeigu gavote pranešimą, kad operacija atmesta?

„SB linijos“ meniu punkte Operacijos -> Operacijų sąrašai / Operacijų sąrašų rinkiniai -> Atmestos operacijos paspaudus operacijos numerį („Oper. Nr.“) galėsite peržiūrėti atmestos operacijos klaidos aprašymą. Norėdami pakartoti atmestą operaciją, paspauskite mygtuką Kartoti pavedimą.

Kaip pasitikrinti sąskaitos likutį per „SB liniją“?

Sąskaitos likutį galite pasitikrinti „SB linijos“ meniu punkte Sąskaitos -> Sąskaitų apžvalga stulpelyje „Einamasis likutis“. Jeigu sąskaita yra mokėjimo kortelės, galutinį sąskaitos likutį realiu laiku bei rezervuotas sumas galite pasitikrinti meniu punkte Kortelės -> Kortelių sąrašas, paspaudus kortelės numerio laukelį.

Kodėl negaliu tvarkyti per „SB liniją“ visų savo turimų sąskaitų?

Sudarant „SB linijos“ paslaugos teikimo sutartį ir / ar pateikus raštišką prašymą, Jūs nurodote kokias sąskaitas pageidaujate matyti ir tvarkyti per „SB liniją“. Norėdami papildyti sąskaitų sąrašą, pateikite raštišką prašymą per „SB liniją“ (meniu punkte „Paraiškos ir prašymai“ -> „Laisvos formos prašymas“) ar atvykus į bet kurį banko padalinį.

Kokie yra operacijų, atliekamų per „SB liniją“, limitai?

Prie „SB linijos“ valdymo priskirtoms privačių asmenų sąskaitoms taikomi šie operacijų iš sąskaitos limitai:

  • vienos operacijos sumos limitas – 150 000 Eur;
  • vienos paros operacijų sumos limitas – 150 000 Eur;
  • vieno kalendorinio mėnesio operacijų sumos limitas – 500 000 Eur.

Jeigu Jums reikėtų didesnių operacijų limitų, prašome kreiptis į banko padalinį arba „SB linijoje“ pasirinkti meniu punktą „Paraiškos ir prašymai“ ir užpildyti „Laisvos formos prašymą“. 

Siekdami užtikrinti geriausią jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus.
Sužinoti daugiau
Nesutinku