Pranešimas apie parengtas reorganizavimo sąlygas ir būsimą reorganizavimą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 1 dalimi, pranešame, kad numatomas AB Šiaulių banko, AB banko „FINASTA“ ir AB finansų maklerio įmonės „FINASTA“ reorganizavimas, AB banką „FINASTA“ ir AB finansų maklerio įmonę „FINASTA“ prijungiant prie AB Šiaulių banko. AB Šiaulių banko valdyba parengė reorganizavimo sąlygas, vadovaudamasi 2015 m. birželio 22 d. visuotinio AB Šiaulių banko akcininkų susirinkimo sprendimu.

Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė - AB Šiaulių bankas:

(toliau vadinama Reorganizavime dalyvaujančia bendrove arba AB Šiaulių banku)

Reorganizuojama bendrovė – AB bankas „Finasta“:

Reorganizuojama bendrovė - AB finansų maklerio įmonė „Finasta“:

(toliau kartu vadinamos Reorganizuojamomis bendrovėmis).

Reorganizuojamos bendrovės (AB bankas „Finasta“ ir AB finansų maklerio įmonė „Finasta“) bus reorganizavimo būdu prijungiamos prie Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės AB Šiaulių bankas, kuri po reorganizavimo tęs veiklą. Reorganizuojamos bendrovės, kaip juridiniai asmenys, po reorganizavimo pasibaigs (bus išregistruotos iš juridinių asmenų registro). AB Šiaulių banko duomenys ir rekvizitai, nurodyti šiame pranešime, pasibaigus reorganizavimui, nesikeis. Reorganizavimo laikotarpis tęsis tol, kol Juridinių asmenų registre bus įregistruoti po reorganizavimo veiksiančios AB Šiaulių banko įstatai bei iš Juridinių asmenų registro bus išregistruotos Reorganizuojamos bendrovės. Reorganizavimas bus vykdomas ir pabaigtas tik tuo atveju, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka AB Šiaulių banko valdyba priims sprendimą dėl reorganizavimo ir kitų susijusių klausimų, bus gauti Lietuvos banko sutikimas ir leidimas dėl AB banko „Finasta“ prijungimo prie AB Šiaulių banko reorganizavimo būdu.

Reorganizavimas vykdomas, vadovaujantis LR Civilinio kodekso 2.96–2.103 straipsnių, LR Bankų įstatymo 79–81 straipsnių, LR Finansinių priemonių rinkų įstatymo 86 straipsnio ir LR Akcinių bendrovių įstatymo 61–70 straipsnių nuostatomis, ypač atsižvelgiant į 70 straipsnyje nustatytą supaprastinto reorganizavimo proceso tvarką, taisykles ir išimtis. Atsižvelgiant į tai, Reorganizavimo sąlygų ataskaita nebus rengiama. Taip pat nebus rengiamos Reorganizuojamų bendrovių ir Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės valdybų ataskaitos apie numatomą reorganizavimą.

Reorganizavimo sąlygos, po reorganizavimo galiosiantys AB Šiaulių banko įstatai ir kiti reorganizavimo sąlygose bei teisės aktuose numatyti viešai skelbiami dokumentai ir informacija:

Reorganizuojamų bendrovių ir Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės kreditoriai LR Akcinių bendrovių įstatymo 66 straipsnio 2 dalies pagrindu savo reikalavimus gali pateikti laikotarpiu nuo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų sudarymą Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti pirmos dienos iki valdybos arba visuotinių akcininkų susirinkimų, kurių darbotvarkėse numatyta priimti sprendimą dėl atitinkamos bendrovės reorganizavimo sprendimų priėmimo.

Atsižvelgiant į LR Akcinių bendrovių įstatymo 70 straipsnio 2 dalies 3 punktą,vienas ar keli po AB Šiaulių banko bendrovės akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, per 30 dienų nuo dienos, kai juridinių asmenų registro tvarkytojas paskelbia apie gautas reorganizavimo sąlygas ar bendrovės interneto svetainės, kurioje skelbiamos reorganizavimo sąlygos, nuorodą, suteikiančią prieigą prie šių reorganizavimo sąlygų ir jų paskelbimo bendrovės interneto svetainėje datos, kaip nustatyta šio LR Akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 9 ar 10 dalyje, turi teisę pareikalauti, kad būtų sušauktas po reorganizavimo tęsiančios veiklą bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.

Reorganizuojamų bendrovių turtas ir pareigos, šių bendrovių teisės ir pareigos pagal sandorius pereina AB Šiaulių bankui, ir Reorganizuojamų bendrovių sandoriai yra įtraukiami į AB Šiaulių banko buhalterinę apskaitą Reorganizuojamų bendrovių atitinkamo turto ir įsipareigojimų, teisių ar pareigų pagal sutartis priėmimo–perdavimo aktų pasirašymo dieną, tačiau ne anksčiau nei bus gauti visi reikiami priežiūros institucijos leidimai dėl reorganizavimo bei bus priimtas sprendimas dėl reorganizavimo. Visas priėmimo–perdavimo aktais neperduotas Reorganizuojamų bendrovių turtas ir įsipareigojimai, Reorganizuojamų bendrovių teisės ir pareigos pagal sandorius, išskyrus turtą, perduotą aukščiau nurodytais priėmimo–perdavimo aktais, pereina AB Šiaulių bankui, ir Reorganizuojamų bendrovių sandoriai įtraukiami į nurodytos AB Šiaulių banko buhalterinę apskaitą atitinkamos Reorganizuojamos bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos pabaigoje reorganizavimo sąlygų pagrindu, papildomai nepasirašant tai patvirtinančių priėmimo–perdavimo aktų.

AB Šiaulių banko kreditoriai su reorganizavimo sąlygomis ir kitais LR Akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 2 dalyje nurodytais dokumentais gali susipažinti AB Šiaulių banko buveinėje adresu Tilžės g. 149, Šiauliai, kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 16:30.

Siekdami užtikrinti geriausią jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus.
Sužinoti daugiau
Nesutinku