Interneto bankas
Lizingo sutarčių informacija
Lizingo sutarčių sudarymas

Indėliai

Kokių tipų indėlius galima padėti Šiaulių banke?

Šiaulių banke galite pasirinkti pageidaujamą indėlį iš šių:

Ar banke laikomi indėliai yra apdraudžiami?

Šiaulių banke laikomi klientų indėliai yra apdrausti valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ pagal 2002 m. birželio 20 d.  Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 18, 20, 21, 26 straipsnių bei priedo pakeitimo ir papildymo ir 28 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą  (Žin., 2009, Nr. 93-3969).

Draudimo įmonė – valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“.

Draudimo objektas

Privačių ir verslo klientų indėliai eurais, JAV doleriais ir Europos ekonominės erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis (Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinėmis valiutomis, Islandijos kronomis (ISK), Norvegijos kronomis (NOK) ir Šveicarijos frankais (CHF).

Indėlius draudimo įmonėje privalo apdrausti bankai, kredito unijos, įmonės ir užsienio bankai ar įmonės, Lietuvos Respublikoje įsteigę filialus, kuriuose laikomi indėliai ar kurių įsipareigojimai investuotojams neapdraudžiami (nekompensuojami) arba kitaip neužtikrinamas jų saugumas pagal užsienio valstybės, kurios jurisdikcijai priklauso filialą įsteigęs bankas ar įmonė, teisės aktus.

Nedraudžiami paties draudėjo išleisti skolos vertybiniai popieriai (indėlio sertifikatai) ir įsipareigojimai, susiję su jo akceptuotais bei paprastaisiais vekseliais, pagal Lietuvos Respublikos hipotekinių obligacijų ir hipotekinio kreditavimo įstatymą išleistos hipotekinės obligacijos, taip pat toliau išvardytų subjektų indėliai ar įsipareigojimai jiems:

 1. Lietuvos banko;
 2. draudimo įmonės;
 3. kredito įstaigų;
 4. finansų maklerio įmonių;
 5. pagal Draudimo įstatymą veikiančių draudimo įmonių;
 6. pensijų fondų;
 7. valdymo įmonių;
 8. įmonių, kurios verčiasi lizingu (finansine nuoma);
 9. kolektyvinio investavimo subjektų.

Draudimo suma

Indėlininko pinigų, laikomų banke, banko filiale pagal banko indėlio ir (ar) banko sąskaitos sutartis, ir kitų pinigų, į kuriuos indėlininkas turi reikalavimo teises, atsirandančias iš banko įsipareigojimo atlikti operacijas su indėlininko pinigais ar suteikti investicines paslaugas, suma (įskaitant priskaičiuotas palūkanas).

Draudimo išmokų apribojimai

Draudimo išmokos nemokamos:

 1. indėlininkams, kurių indėliai teismų sprendimu pripažinti įgytais neteisėtu būdu;
 2. indėlininkams, kurių indėliai pagal sutartis ar kitokiu būdu (išskyrus paveldėjimą) yra perleisti po draudžiamojo įvykio dienos;
 3. banko, kredito unijos ar įmonės administracijos vadovams, banko, kredito unijos ar įmonės filialų vadovams, tarybos (stebėtojų tarybos) ir valdybos nariams; asmenims, turintiems ne mažesnę kaip 5 procentų banko akcinio kapitalo dalį, ar asmenims, ne mažiau kaip 5 procentus banko akcinio kapitalo turinčiose įmonėse turintiems daugiau kaip 50 procentų kapitalo; asmenims, atliekantiems nepriklausomą banko, kredito unijos ar įmonės auditą; šiame punkte nurodytų asmenų vaikams, įvaikiams, sutuoktiniams, partnerystę įregistravusiems sugyventiniams, tėvams ir įtėviams;
 4. už anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomus indėlius;
 5. už indėlius, kuriems draudėjas yra nustatęs palūkanų normą, daugiau kaip du kartus viršijančią adekvatiems indėliams toje pačioje kredito įstaigoje nustatytą palūkanų normą.

Indėlininkams, dėl kurių indėlių lėšų įsigijimo teisėtumo kreiptasi į teisėsaugos institucijas ar teismus, tačiau dar nepriimtas sprendimas, draudimo išmokų mokėjimas yra sustabdomas iki sprendimo įsiteisėjimo.

Daugiau informacijos indėlininkams apie indėlių draudimą galima rasti VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ tinklalapyje.

Kaip galima sudaryti indėlių sutartis?

Indėlių sutartis galite sudaryti:

Kokie yra indėlių sutarčių sudarymo „SB linijoje“ privalumai?

„SB linijoje“ galite patys patogiai ir greitai valdyti savo indėlį:

 • jeigu norite padėti indėlį, Jums nereikia vykti į banką;
 • už terminuotuosius indėlius, kurių trukmė 1 metai ir ilgiau, taikomas 0,10 % palūkanų priedas;
 • galite patys kontroliuoti indėlio sutarties pratesimą, jei tai numato indėlio sutarties sąlygos;
 • galite bet kada nutraukti indėlio sutartį per „SB liniją“, jei tai numato indėlio sutarties sąlygos.
Ar galima nutraukti su banku jau sudarytas indėlių sutartis?

Dažnu atveju galite. Prieš nutraukiant sutartį, kviečiame susipažinti su indėlių nutraukimo sąlygomis, kurios nurodytos Jūsų indėlio sutartyje.

Svarbu. Privatūs asmenys nutraukti terminuotojo indėlio PLIUS sutartį gali tik esant ypatingoms aplinkybėms, atvykę į bet kurį Šiaulių banko padalinį

Kokia palūkanų norma nustatoma, automatiškai pratęsiant indėlį?

Sutarties pratęsimo atveju bankas indėlininkui taiko sutarties pratęsimo dieną tokiam indėlio tipui galiojančias banko patvirtintas palūkanas.

Ar galima atidaryti kelių asmenų bendrą indėlį ir suteikti galimybę jiems naudotis šiuo indėliu?

Kelių klientų pageidavimu Šiaulių banke gali būti sudarytas bendras jų indėlis (Terminuotasis indelis arba Kaupiamasis indelis taupymui). Naudotis indėliu bendroje sąskaitoje gali visi indėlininkai kartu arba kiekvienas iš jų atskirai - tai numatoma, pasirašant indėlio sutartį.

Siekdami užtikrinti geriausią jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus.
Sužinoti daugiau
Nesutinku