Dividendai

  2019 2018 2017 2016 2015 2014
Procentais nuo nominalios vertės - 10.00 1.72 1.72 0.69 0.25
Dividendų suma, tenkanti vienai akcijai, EUR - 0.029 0.005 0.005 0.002 0.000725
Priskaičiuota dividendų suma, EUR - 17,421,064 2,264,938 1,887,442 629,147 195,750