Dividendai

  2018 2017 2016 2015 2014
Procentais nuo nominalios vertės 10.00 1.72 1.72 0.69 0.25
Dividendų suma, tenkanti vienai akcijai, EUR 0.029 0.005 0.005 0.002 0.000725
Priskaičiuota dividendų suma, EUR 17,421,064 2,264,938 1,887,442 629,147 195,750