Veiklos riziką ribojantys normatyvai

Bankas 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014
Kapitalo pakankamumas, % (>12.9%)* 18.81 18.61 16.09 15.30 16.11 16.80 14.82 15.19 15.85 16.77 15.32 16.89 14.59 11.94
I lygio kapitalo pakankamumas, % (>10.9%)* 17.63 17.45 14.90 15.30 16.11 16.80 14.82 13.91 14.46 15.22 13.64 14.88 12.48 9.83
I lygio nuosavo kapitalo pakankamumas, % (>9.4%)* 17.63 17.45 14.90 15.30 16.11 16.80 14.82 13.91 14.46 15.22 13.64 14.88 12.48 9.83
LCR, % (≥ 100%) rodiklis vykdomas rodiklis vykdomas rodiklis vykdomas rodiklis vykdomas rodiklis vykdomas rodiklis vykdomas rodiklis vykdomas rodiklis vykdomas rodiklis vykdomas rodiklis vykdomas rodiklis vykdomas rodiklis vykdomas rodiklis vykdomas rodiklis vykdomas
Maksimali paskola vienam skolininkui, % (<25%) 11.82 12.14 14.83 15.87 15.11 15.34 18.23 18.84 15.46 15.72 18.43 12.18 14.58 17.47
Finansinė grupė                            
Kapitalo pakankamumas, % (>12.9%)* 18.85 18.66 16.19 15.37 16.26 17.01 15.11 15.48 16.18 17.10 15.53 17.20 14.82 12.25
I lygio kapitalo pakankamumas, % (>10.9%)* 17.66 17.49 14.99 15.37 16.26 17.01 15.11 14.21 14.80 15.56 13.86 15.19 12.70 10.13
I lygio nuosavo kapitalo pakankamumas, % (>9.4%)* 17.66 17.49 14.99 15.37 16.26 17.01 15.11 14.21 14.80 15.56 13.86 15.19 12.70 10.13
LCR, % (≥ 100%) rodiklis vykdomas rodiklis vykdomas rodiklis vykdomas rodiklis vykdomas rodiklis vykdomas rodiklis vykdomas rodiklis vykdomas rodiklis vykdomas rodiklis vykdomas rodiklis vykdomas rodiklis vykdomas rodiklis vykdomas rodiklis vykdomas rodiklis vykdomas
Maksimali paskola vienam skolininkui, % (<25%) 11.89 12.21 14.96 15.93 15.15 15.48 17.82 18.54 15.09 15.40 18.09 12.01 14.39 17.10
Banko grupė                            
Kapitalo pakankamumas, % 18.72 18.54 16.16 15.26 16.13 16.88 14.95 15.27 15.98 16.88 15.53 17.03 14.24 11.35

* Naujas normatyvas nustatytas nuo 2016-12-31