Informacija apie akcininkus

2020-12-31

Akcininkai, turintys daugiau kaip 5% banko akcijų ir balsų:

Akcininkas

Turimų akcijų ir balsų dalis, proc.

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) 26,02
AB „Invalda INVL“* 6,14
Algirdas Butkus* 5,36
Gintaras Kateiva* 5,29

* Įskaitant netiesiogiai valdomas akcijas