Informacija apie akcininkus

2021-09-30

Akcininkai, turintys daugiau kaip 5% banko akcijų ir balsų:

Eil.
Nr.

Akcininkas

Nuosavybės teise turima
įstatinio kapitalo dalis

Kartu su susijusiais asmenimis
turimų balsų dalis, %*

1

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB)

26.02

-

2

AB "Invalda INVL"

5.48

6.14

3

Gintaras Kateiva

5.27

5.29

4

Algirdas Butkus

2.40

5.28

* - AB "Invalda INVL" balsai skaičiuojami kartu su kontroliuojamos bendrovės UAB „INVL Asset Management“ balsais;        

Gintaro Kateivos balsai skaičiuojami kartu su sutuoktinės turimais balsais;    

Algirdo Butkaus balsai skaičiuojami kartu su kontroliuojamomis bendrovėmis UAB „Mintaka“ ir UAB Prekybos namai „Aiva“.