Informacija apie išleistas akcijas

Į viešąją apyvartą yra išleistos 600 726 263 paprastosios vardinės 0,29 EUR nominalios vertės akcijos. Akcijų suteikiamų balsų skaičius 600 726 263.

Bendra išleistų akcijų nominali vertė – 174 210 616,27  EUR

Banko akcijomis prekiaujama NASDAQ Baltijos rinkoje, jos yra Baltijos Oficialiajame prekybos sąraše.