Interneto bankas
BETA
Interneto bankas
Lizingo sutarčių informacija
Lizingo sutarčių sudarymas

Kur kreiptis nutikus draudžiamam įvykiui?

Jeigu jums suteikiamas stacionarinis gydymas

  1. Jeigu būtinoji medicinos pagalba Jums suteikiama stacionarinėje gydymo įstaigoje, patys arba padedami gydytojo / prieš prasidedant gydymui apie įvykį praneškite OPS Lietuva Assistance, UAB.
  2. Kreipkitės į valstybinei sveikatos apsaugos sistemai priklausančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas.

Kaip pranešti apie draudžiamąjį įvykį?

Kai draudiminis įvykis: Pranešimo apie įvykį terminas Apie draudžiamąjį įvykį praneškite:
Kelionių draudimo Nedelsiant, bet ne vėliau nei per 15 kalendorinių dienų nuo grįžimo į nuolatinę gyvenamąją vietą OPS Lietuva Assistance, UAB
Pirkinių draudimo Per 3 kalendorines dienas nuo įvykio Baltic Underwriting Agency, AB