Interneto bankas
Interneto bankas
BETA
Lizingo sutarčių informacija
Lizingo sutarčių sudarymas

Banko sąskaitos

1. Sąskaitos atidarymas

nemokamai

2. Sąskaitos tvarkymas (išskyrus nerezidentus ir MPT)1

0,60 EUR/mėn.

3. Sąskaitos uždarymas2

3,60 EUR

4. Kliento atstovo priskyrimas3

3,00 EUR

5. Duomenų patikra, identifikuojant Klientą

200,00 EUR4

6. Sąskaitos išrašo pateikimas:

6.1. SWIFT-u5

1,00 EUR už vieną išrašą

6.2. Banko padaliniuose6:

6.2.1. dienos

0,50 EUR

6.2.2. mėnesio

1,50 EUR

6.2.3. ketvirčio

3,00 EUR

6.2.4. metų

9,00 EUR

6.3. elektroniniais kanalais

nemokamai

6.4. „MoneyGram“ operacijų sąskaitos išrašas

taikomas Sąskaitos išrašo pateikimo Banko padaliniuose įkainis

7. Komisinis atlyginimas už lėšų likučius sąskaitose EUR valiuta, kurie viršija 10 000 000,00 EUR7

Europos Centrinio Banko metinė palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe (proc.) (angl. ECB deposit facility rate) / 360 d.

1 Nerezidentams taikomas individualus įkainis, kurio dydis Klientui pasiūlomas iki Sąskaitos sutarties sudarymo. Bankas taip pat turi teisę reikalauti iš Kliento depozito (užstato) visam banko sąskaitos sutarties galiojimo laikotarpiui.

2 Komisinis atlyginimas netaikomas, jei Klientas turi Sąskaitą Banke ilgiau nei 6 mėnesius arba Sąskaita yra pagrindinė mokėjimo sąskaita (žr. „Paslaugų planai“).

3 Komisinis atlyginimas taikomas: (i) fiziniam asmeniui - už Kliento atstovavimo dokumento patikrinimą registre ir / ar atstovo priskyrimą prie Kliento sąskaitos (-ų) valdymo, kad būtų galima atstovui pateikti informaciją, dokumentus, sudaryti sandorius ar atlikti kt. leidžiamus veiksmus; (ii) juridiniam asmeniui - už parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelės pakeitimą, bankroto administratoriaus priskyrimą prie Sąskaitos valdymo.

4 Komisinis atlyginimas taikomas fiziniam asmeniui nerezidentui.

5 Komisinis atlyginimas už Sąskaitos išrašų pateikimą SWIFT-u nurašomas vieną kartą per mėnesį, kiekvieno kalendorinio mėnesio pirmąją darbo dieną už per mėnesį pateiktus išrašus SWIFT-u.

6 Privačiam klientui pageidaujant, Sąskaitos išrašas Banko padalinyje pateikiamas nemokamai vieną kartą per mėnesį. Išrašas pagal Kliento pasirinkimą gali būti pateikiamas už ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpį iki kreipimosi dienos arba per prieš tai buvusį kalendorinį mėnesį.

7 Komisinis atlyginimas skaičiuojamas kiekvienos kalendorinės dienos pabaigoje, jeigu visų vieno juridinio asmens banko sąskaitų likučių suma yra didesnė už lentelėje nurodytą limitą. Komisinis atlyginimas už praėjusį kalendorinį mėnesį nurašomas iki kito kalendorinio mėnesio 10 dienos Šiaulių banko mokėjimo paslaugų teikimo taisyklėse numatyta tvarka. Europos Centrinio Banko metinė palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe skelbiama čia.